Категорије

Dr Kosta Nikolić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

SMENJIVANJE IVANA STAMBOLIĆA SA FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREDSEDNIŠTVA SR SRBIJE 1987

God. XXXIV, 1/2016, str. 159–178
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.1.nik.159-178

 

APSTRAKT/REZIME: U tekstu se analiziraju događaji posle poznate Osme sednice CK SK Srbije kada je Slobodan Milošević pokrenuo akciju za smenjivanje Ivana Stambolića sa čelne državne funkcije u Srbiji. Cilj ove akcije bio je osvajanje apsolutne vlasti i uspostavljanje potpuno novih političkih odnosa u Jugoslaviji.

 

KLJUČNE REČI: Slobodan Milošević, Ivan Stambolić, kult ličnosti, apsolutna vlast

 

REFERENCE:

  • Antonić, Slobodan. Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Beograd: Otkrovenje, 2002.
  • Bogdanović, Bogdan. Mentalne zamke staljinizma, Zagreb: August Cesarec, 1988.
  • Bondžić, Dragomir. „Osma sednica i Beogradski univerzitet“. U: Slobodan Milošević – put ka vlastiOsma sednica CK SK Srbije – uzroci, tok i posledice. Priredili Momčilo Pavlović, Dejan Jović i Vladimir Petrović, 149– Beograd: Institut za savremenu istoriju; Stirling: Centar za proučavanje evropskog susedstva,2008.
  • Đukić, Slavoljub. Kako se dogodio vođa. Borba za vlast u Srbiji posle Josipa Broza, Beograd: Filip Višnjić, 1992.
  • Jović,Dejan. Jugoslavija – država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad Četvrte Jugoslavije 1974–1990, Beograd: Samizdat B92; Zagreb: „Prometej“, 2003.
  • Jović, Dejan.„Osma sjednica: uzroci, značaj, interpretacije“. U: Slobodan Milošević – put ka vlastiOsma sednica CK SK Srbije – uzroci, tok i posledice. Priredili Momčilo Pavlović, Dejan Jović i Vladimir Petrović, 33–70. Beograd: Institut za savremenu istoriju; Stirling: Centar za proučavanje evropskog susedstva,2008.
  • Nikolić, Kosta. „Osma sednica – kraj borbe za Titovo nasleđe u Srbiji“U: Slobodan Milošević – put ka vlastiOsma sednica CK SK Srbije – uzroci, tok i posledice. Priredili Momčilo Pavlović, Dejan Jović i Vladimir Petrović, 121–148. Beograd: Institut za savremenu istoriju; Stirling: Centar za proučavanje evropskog susedstva,2008.
  • Petrović, Vladimir. „Uloga medija u učvršćenju vlasti Slobodana Miloševića“, Istorija 20. veka, 2 (2013), 183–204.
  • Stambolić, Ivan. Put u bespuće: odgovori Ivana Stambolića na pitanja Slobodana Inića, Beograd: Radio B 92, 1995.