Категорије

Prof. dr Robert Muchembled [Rober Mišambled]
Univerzitet Pariz XIII
Pariz, Francuska

 

LA REPRESSION SEXUELLE: UN MOTEUR DU PROGRES OCCIDENTAL, DE 1500 A NOS JOURS?

[SEKSUALNO POTISKIVANJE: POKRETAČ NAPRETKA ZAPADA OD 1500. DO NAŠIH DANA?]

God. XXXV, 2/2017, str. 135–147
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.muc.135-147

 

APSTRAKT/REZIME: U ovom tekstu autor istražuje razvoje i odjeke snažnog seksualnog potiskivanja koje se ustoličilo u srcu zapadne civilizacije oko polovine XVI veka i koje je stvarno ustuknulo tek od šezdesetih godina XX veka. Stvaralac osnovne napetosti između libida pojedinca i kolektivnih ideala, taj proces je tokom ovog dugog vremenskog perioda stalno razvijao snažan napor sublimacije pod kulturnim plaštovima vezanim za religiju, prosvetiteljstvo, medicinu XIX veka i kapitalističko tržište, koji su se uzastopno smenjivali. Od 1960. do naših dana razvijao se nov pristup zapadnoj seksualnosti koji svedoči o dubokim kulturnim i društvenim kretanjima.

 

KLJUČNE REČI: seksualno potiskivanje, zapadna civilizacija, religija, prosvetiteljstvo, medicina, kapitalizam, kultura, društvo