Категорије

Luka Filipović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

SAVEZ KOMUNISTA JUGOSLAVIJE I XII KONGRES KOMUNISTIČKE PARTIJE ITALIJE 1969. GODINE – POČECI TREĆEG PUTA SOCIJALIZMA U EVROPI

God. XXXIX, 1/2021, str. 135–152
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.fil.135-152

 

APSTRAKT/REZIME:

Formiranje ideologije evrokomunizma i evolucija odnosa koje je Jugoslavija imala sa komunističkim partijama Zapadne Evrope bili su kompleksni istorijski procesi dugog trajanja, u okviru kojih XII kongres Komunističke partije Italije (KPI) predstavlja samo jedan od prvih značajnih događaja. Članak pokušava da doprinese postavljanju geopolitičkih, društveno-strukturalnih i ideološko-teorijskih okvira ovog događaja. Rad je nastao prvenstveno na osnovu istraživanja arhivske građe Međunarodne komisije Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije (CK SKJ). Kroz analizu izveštaja CK razmatra se percepcija XII kongresa KPI od strane SKJ, dok analiza diplomatske prepiske i razgovora koji su vođeni tokom kongresa pomaže pri formiranju slike o trenutnim interesima SKJ i KPI. Komparacija ovih interesa kao i savremenih viđenja događaja koji su prethodili XII kongresu KPI služi boljem razumevanju okvira buduće izgradnje odnosa Jugoslavije i evrokomunističkih partija. Naposletku, u oblikovanju slike o geopolitičkim i društveno-istorijskim kontekstima ovih događaja korišćena je istorijska, sociološka i politikološka literatura nastala tokom prethodnih decenija.

 

KLJUČNE REČI: Evrokomunizam, Savez komunista Jugoslavije, Komunistička partija Italije, demokratski socijalizam, nova levica, Enriko Berlinguer

 

REFERENCE:

 • Atlagić, David, prir. Luiđi Longo, Karlo Salinari – između reakcije i revolucije. Beograd: Izdavački centar Komunist, 1980.
 • Berlinguer, Enrico. Letters to the Heretics: Correspondence with the Leaders of the New Italian Left. Milano: Ghiselli, 1977.
 • Brend, Ivan T. Ekonomska istorija Evrope u XX veku. Beograd: Arhipelag, 2009.
 • Camus, Albert. L’Homme révolté. Pari: Gallimard, 1951.
 • Dragišić, Petar. Šta smo znali o Italiji? Pogledi iz Beograda na Italiju 1955–1978. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.
 • Kindersley, Richard. In search of Eurocommunism. London: Palgrave Macmillan, 1981. https://doi.org/10.1007/978-1-349-16581-0
 • Mandel, Ernest. From Stalinism to Eurocommunism. London: Verso, 1978.
 • Marković, Predrag. Trajnost i promena. Društvena istorija socijalističke svakodnevice i postsvakodnevice u Jugoslaviji i Srbiji. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
 • Mijatov, Nikola. Milovan Đilas i evropski socijalisti. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2020. https://doi.org/10.29362/2305.2019.mij
 • Mišić, Saša. „Jugoslovensko-italijanski odnosi i Čehoslovačka kriza 1968. godine“. U: 1968 – četrdeset godina posle. Uredila Radmila Radić, 293–312. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.
 • Sarti, Roberto. “The Dissolution of the Italian Communist Party (1991)”, In defence of Marxism (2011), https://www.marxist.com/the-dissolution-of-the-italian-communist-party-1991.htm (pristupljeno 28. 7. 2020).
 • Stojanović, Dubravka. Rađanje globalnog sveta 1880–2015. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2015.
 • Vučetić, Radina. Coca-Cola Socialism: Americanization of Yugoslav Culture in the Sixties. Budapest: Central European University Press, 2018.