Категорије

LISTA RECENZENATA ZA GODIŠTE XXXV

 

1. Akademik prof. dr LJUBODRAG DIMIĆ, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2. Doc. dr ČEDOMIR ANTIĆ, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

3. Doc. dr SAŠA MIŠIĆ, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

4. Doc. dr TOMISLAV BRLEK, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

5. Doc. dr MAGDALENA NAJBAR AGIČIĆ, Sveučilište Sjever, Koprivnica

6. Dr PAVEL VAVRIŠUK, Institut za istoriju i međunarodne odnose, Univerzitet KazimiraVelikog, Bidgošč

7. Dr IVAN BECIĆ, naučni saradnik, Institut za srpsku kulturu, Priština/Leposavić

8. Dr ZORAN JANJETOVIĆ, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

9. Dr PREDRAG MARKOVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

10. Dr NIKOLA ŽUTIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

11. Dr KOSTA NIKOLIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

12. Dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

13. Dr STANISLAV SRETENOVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

14. Dr MILAN KOLJANIN, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

15. Dr VLADIMIR PETROVIĆ, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju,Beograd

16. Dr MILAN GULIĆ, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd