Категорије

LISTA RECENZENATA ZA GODIŠTE XXXIV

 

1. Prof. dr PREDRAG MARKOVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

2. Dr KOSTA NIKOLIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

3. Dr DRAGAN BOGETIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

4. Dr NIKOLA ŽUTIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

5. Doc. dr SAŠA MIŠIĆ, docent, Fakultet političkih nauka, Beograd

6. Dr MILAN KOLJANIN, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

7. Dr VLADIMIR PETROVIĆ, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

8. Dr DRAGOMIR BONDŽIĆ, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd

9. Dr SLOBODAN SELINIĆ, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

10. Dr IVANA DOBRIVOJEVIĆ, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju,Beograd

11. Dr BILJANA STOJIĆ, naučni saradnik, Istorijski institut, Beograd

12. FRANKO DOTA, doktorand, Filozofski fakultet, Zagreb