Категорије

Prof. dr Momčilo Pavlović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

Dr Jasmina Milanović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

RAZVOJ OTORINOLARINGOLOGIJE U SRBIJI

God. XXXIV, 1/2016, str. 55–74
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.1.pav.55-74

 

APSTRAKT/REZIME:U radu se istražuju i preispituju važni datumi i događaji u razvoju otorinolaringologije u Srbiji. U svetlu novih istraživanja i prikupljenih podataka ispravljene su neke od, do sada, prihvaćenih hipoteza o osnivanja prvog Odeljenja za uši i gušu. Takođe su dati i novi podaci o osnivanju prve Katedre za uho, grlo i nos na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Geneza prvobitne katedre i njeno pretvaranje prvo u predmet, a zatim u više navrata ponovo u katedru data je prema novim arhivskim istraživanjima ove teme. Posebno je interesantno istraživanje nastanka Klinike za ORL jer se nastanak ove institucije vezuje za tri godine i do sada nije bilo precizno utvrđeno koja je od njih tačna. Autori su pokušali da na osnovu arhivske građe i obimne literature utvrde osnovne činjenice o razvoju ORL u Kraljevini Srbiji, Kraljevini Jugoslaviji, SFRJ i Republici Srbiji.

 

KLJUČNE REČI: otorinolaringologija, Opšta državna bolnica, Medicinski fakultet, klinika, istorija medicine

 

REFERENCE:

  • Đorđević, Slobodan. „Prvi otorinolaringolog dr Dragoljub Šraga (1983. god) i prvo otorinolaringološko odeljenje u Srbiji (1895. god) u Opštoj državnoj bolnici u Beogradu“. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae, 20, 1–2, (1980), 215–222.
  • Đorđević, Slobodan. „Prvo otorinolaringološko odeljenje u Srbiji u Opštoj državnoj bolnici u Beogradu, i prvi otorinolaringolog dr Dragoljub Šraga“. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 10, (1982), 1245–1260.
  • Đorđević, Slobodan. „Štampani radovi i prikazi bolesnika prvog otorinolaringologa u Beogradu i Srbiji dr Dragoljuba Šrage“. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 10, (1982), 1261–1266.
  • Đukić, Vojko, i Predrag Stanković. 80 godina Instituta za ototrinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju i 50 godina Kate­dre za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom i 110 godina srpske otorinolaringologije. Beograd: b. i., 2004.
  • Krejović, Borivoje. Sećanja i zapisi iz prošlosti srpske otori­nolaringologije. Beograd: CIBIF – Medicinski fakultet, 1994.
  • Stanojević, Vladimir. „Najstarije bolnice u Beogradu“. Godišnjak grada Beograda. VII, (1960).
  • Stanojević, Vladimir. Istorija medicine. Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1953.
  • Turlakov, Slobodan. „Kolegium muzikum i Miloje Milojević“. Godišnjak grada Beograda, knj. XXXIII, (1986), 93–132.
  • Vacić, Zoran. „Srpske godine Ludvika Hiršfelda (1915–1919)“. U: 800 godina srpske medicine, zbornik radova. Urednici Brana Dimit­rijević i Zoran Vacić. 107–142. Beograd: Srpsko lekarsko društvo, 2014.
  • Veljković, Snežana. Hronika Medicinskog fakulteta u Beogradu (1920–2010). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2010.