Категорије

Dr Ivana Dobrivojević Tomić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

PROBLEMI U NASELJAVANJU I PRILAGOĐAVANJU KOLONISTA NA ŽIVOT U VOJVODINI U PRVIM GODINAMA POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA

God. XXXIX, 2/2021, str. 313–332
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.dob.313-332

 

APSTRAKT/REZIME:

Članak razmatra probleme u preseljavanju preko 200.000 stanovnika u Vojvodinu i prilagođavanje kolonista, pristiglih uglavnom iz neplodnih, planinskih regiona Jugoslavije na život u ravnici. Posebna pažnja je posvećena putovanju, podeli zemlje i kuća, organizovanju ishrane, teškoćama u navikavanju na nove uslove života i povratku jednog dela porodica u stari kraj. Rad je zasnovan na izvorima koji se čuvaju u Arhivu Jugoslavije, periodici i relevantnoj literaturi.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, Vojvodina, migracije, kolonisti, autokolonisti

 

REFERENCE:

 • Bjeljac Željko, i Aleksandra Terzić. „Migracije na teritoriji Vojvodine 1945–1948. Uzroci i demografsкe posledice“. U: Кraj ili novi početak. Urednik Zoran Janjetović, 375–402. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, Muzej žrtava genocida, 2016.
 • Bondžić, Dragomir. „Kordun u socijalističkoj Jugoslaviji (1945–1990)“. U: Od Vojne granice do Republike Srpske Krajine 1881–1995. Urednik Momčilo Pavlović, 317–478. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2018. https://doi.org/10.29362/2275.bon.317-478
 • Bošković Milovan, i Mitar Šutić. Dva zavičaja. Dokumenat o jednoj seobi. Povodom 60 godina naseljavanja Gajdobre. Gajdobra: Ogranak Vukove zadužbine, 2005.
 • Dimković, Borislav. „Međusobni odnosi i uticaji starosedelaca i kolonista posle II svetskog rata“. Sociologija i prostor, 5–6, (1964), 100–109.
 • Dobrivojević Tomić, Ivana. „U potrazi za boljom budućnošću. Naseljavanje kolonista u prvim godinama nakon Drugog svetskog rata“. U: Drugi svetski rat – 75 godina kasnije, u pripremi za štampu.
 • Đurđev, Branislav. Posleratno naseljavanje Vojvodine. Metodi i rezultati demografske analize naseljavanja Vojvodine u periodu 1945–1981. Novi Sad: Matica srpska, 1995.
 • Đurić, Vladimir. Najnovije naseljavanje Bačke kolonistima iz Hrvatske. Novi Sad: Matica srpska, 1960.
 • Gaćeša, Nikola. Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948. Novi Sad: Matica srpska, 1984.
 • Gudac Dodić, Vera. Agrarna politika i seljaštvo u Srbiji 1945–1953. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999.
 • Jeržabet, Vinko. „Kolonizacija u Vršcu“. Sociologija sela, br. 9, (1965), 32–46.
 • Katić, „Promene društvenog i običajnog života kolonista iz Bosanske Krajine u vojvođanskim selima“. Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju, 1985.
 • Kostić, Darinka M. Promene u društvenom životu kolonista. Integracija agrarnih kolonista sa starosedeocima u Vrbasu: tendencije prostorne pokretljivosti agrarnih kolonista i njihovih zemljaka. Beograd: Institut društvenih nauka, 1963.
 • Laušić, Ante. „Osnovne značajke kolonizacijskih procesa na jugoslavenskom području 1918–1948“. Migracijske teme, 5, br. 1, (1989), 27–42.
 • Lekić, Bogdan. Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948. Beograd: Arhiv Srbije, 1997.
 • Mitrović, Momčilo. Društveno-ekonomske promene i organizacija upravljanja privredom u Srbiji 1944–1952. Beograd: Institut za istoriju radničkog pokreta Srbije, 1988.
 • Nikolić, Desanka. „Preobražaji – etnološki pogled“. U: Bačko Dobro Polje – gorštaci u ravnici. Urednik Obren Blagojević, 233–275. Beograd: Etnografski institut SANU, 1979.
 • Petranović, Branko. Političke i pravne prilike za vreme privremene vlade DFJ. Beograd: Institut društvenih nauka, 1964.
 • Petranović, Branko. Politička i ekonomska osnova narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme obnove. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1969.
 • Petranović, Branko (prir.). Zapisnici sa sednica Politbiroa Centralnog komiteta KPJ (11. 6. 1945 – 7. 7. 1948). Beograd: Arhiv Jugoslavije, Službeni list SRJ, 1995.
 • Petranović Branko, i Momčilo Zečević. Agonija dve Jugoslavije. Beograd: Zaslon, 1991.
 • Trifunovski, Jovan. O posleratnom naseljavanju stanovništva iz NR Makedonije u tri banatska naselja – Jabuka, Kačarevo i Glogonj. Novi Sad: Matica srpska, 1958.
 • Trifunovski, Jovan. Posleratno naseljavanje stanovništva u Rumi, Hrtkovcima i Nikincima. Novi Sad: Matica srpska, 1958.
 • Vasović, Milorad. Najnovije naseljavanje Crnogoraca u nekim bačkim selima. Novi Sad: Matica srpska, 1959.