Категорије

Dr Ivana Dobrivojević Tomić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

PRILOG PROUČAVANJU ŽIVOTNOG STANDARDA I DRUŠTVENOG POLOŽAJA RADNIKA UOČI PRIVREDNE REFORME 1965.

God. XXXVIII, 1/2020, str. 249–272
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.1.dob.249-272

 

APSTRAKT/REZIME:

Priređeni dokument govori o položaju radnika u Jugoslaviji 1964. godine. Posebna pažnja je posvećena niskim zaradama, lošim životnim uslovima, slaboj i neredovnoj ishrani i sveopštoj štednji koja je činila sastavni život radničke svakodnevice u Jugoslaviji. Vlajko Begović, autor ovog izveštaja, ulazio je u radničke kuće i razgovarao sa radnicima beležeći veliko nezadovoljstvo prilikama u zemlji i rastućim socijalnim razlikama, kao i pesimizam da će se u bliskoj budućnosti promeniti položaj najsiromašnijeg dela radništva. Autor se osvrnuo i na (ne)funkcionisanje samoupravljanja po jugoslovenskim preduzećima, podvojenosti radnika i službenika i napore da se, najčešće prekvalifikacijom, pošto-poto „pobegne“ iz radničke klase.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, radnici, životni standard, socijalni položaj, samoupravljanje

 

REFERENCE:

 • Bilandžić, Dušan. Historija SFRJ. Glavni procesi 1918–1985. Zagreb: Školska knjiga Zagreb, 1985.
 • Bradić, Dragoslav. „Struktura radništva u FNRJ“. Socijalna politika, br. 11, (1952), 433–444.
 • Broz, Josip Tito. „Privredi se mora ostaviti više sredstava. Govor na V kongresu Saveza sindikata Jugoslavije“. U: Govori i članci, t. XIX, 59–64. Zagreb: Naprijed, 1967.
 • Čalić, Mari Žanin. Istorija Jugoslavije u 20. veku. Beograd: Clio, 2013.
 • Dobrivojević, Ivana. „Harbingers of Crisis“. Istorija 20. veka, br. 1, (2019), 161–17
 • Dobrivojević, Ivana. „Od krize do krize. Životni standard u Jugoslaviji 1955–1965“. Prispevki za novejšo zgodovino, br. 1, (2016), 145–160.
 • Dobrivojević, Ivana. Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2013.
 • Gudac-Dodić, Vera. „Žena u socijalizmu: sfere privatnosti“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Urednik Milan Ristović, 165–204. Beograd: Clio, 2007.
 • Gudac-Dodić, Vera. „Divorce in Serbia“. Tokovi istorije, br. 1–2, (2008), 137–147.
 • Halpern, Joel. „Farming as a Way of Life. Yugoslav Peasant Attitudes“. In: Soviet and East European Agriculture. Urednik Jerry F. Karcz, 356–381. Berkeley: University of California Press, 1967.
 • Kostić, Cvetko. Seljaci industrijski radnici. Beograd: Rad, 1955.
 • Marsenić, Dragutin. Ekonomika Jugoslavije. Beograd: Ekonomika, 1990.
 • Selinić, Slobodan. „Pogledi Josipa Broza na neke probleme jugoslovenskog društva šezdesetih godina 20. veka“. U: Tito – viđenja i tumačenja. Urednik Olga Manojlović Pintar, 329–346. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.
 • Vujačić, Ilija. „Politička nauka u traganju za sopstvenim identitetom“. U: Politika: nauka i profesija. Urednici Milan Podunavac i Žarko Paunović, 45–59. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, 2013.
 • Vujović, Sreten. Ljudi i gradovi. Budva–Beograd: Mediteran–Filozofski fakultet,
 • Vukmanović Tempo, Svetozar. Revolucija koja teče, tom IV. Zagreb: Globus, 1982.