Категорије

Dr Marko Miletić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

PREDVOJNIČKA OBUKA U JUGOSLAVIJI 1948–1958.

God. XL, 1/2022, str. 129–148
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.mil.129-148

 

APSTRAKT/REZIME:

U radu se na osnovu arhivske građe pohranjene u nizu fondova Arhiva Jugoslavije i Vojnog arhiva i dosadašnje istoriografske i publicističke literature razmatraju uvođenje predvojničke obuke u Jugoslaviji, zakonski okviri u kojima je ona funkcionisala, njeni ciljevi, organizacija, programi i tok izvođenja, kao i njeni posebni vidovi i problemi sa kojima se suočavala. Osim toga, osvrnuli smo se i na rasprave koje su pred kraj posmatranog perioda vođene u cilju pronalaženja novih perspektiva predvojničke obuke u Jugoslaviji.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, predvojnička obuka, Jugoslovenska narodna armija, politika odbrane

 

REFERENCE:

  • Bondžić, Dragomir. „Predvojnička obuka na jugoslovenskim univerzitetima 1948–1968“. Vojnoistorijski glasnik, LXII, br. 1, (2012), 100–118.
  • Demnievski, Aleksa. „Vanarmijsko vojno vaspitanje“. Vojno delo, VII, br. 3, (1956), 45–53.
  • Dimitrijević, Bojan B. Jugoslovenska armija 1945–1954. Nova ideologija, vojnik i oružje. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2006.
  • Hasandedić, Šefket. „Predvojnička obuka“. U: Vojna enciklopedija, 7, Podvodno–Ratna mornarica, 265–267. Beograd: Izdanje redakcije Vojne enciklopedije, 1974.
  • Miletić, Marko „Incidenti na granicama između Jugoslavije i zemalja Informbiroa (1948–1955)“. Tokovi istorije, XXX, br. 2, (2020), 185–208. https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.2.mil.185-208
  • Vučinić, Mihajlo, Ilija Nikezić, i Boško Todorović. Koncepcija, doktrina i sistem opštenarodne odbrane. Edicija: „Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945–1985“, knjiga 1. Beograd: Vojnoizdavački i naučni centar, 1989.
  • Žutić, Nikola. Ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije 1929–1941. Beograd: Angrotrade, 1991.
  • Žutić, Nikola. „Militarizacija fizičke kulture u Kraljevini Jugoslaviji 1929–1935“. Istorija 20. veka, VI, br. 1–2, (1988), 109–123.