Категорије

Dr Ratomir Milikić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

POVLAČENJE JUGOSLOVENSKOG DIPLOMATSKOG OSOBLJA IZ KRALJEVINE RUMUNIJE 1941. GODINE

God. XL, 1/2022, str. 73–88
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.mil.73-88

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se rekonstruiše povlačenje jugoslovenskog osoblja iz diplomatskog predstavništva u Kraljevini Rumuniji 1941, posle aprilskog napada Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju. To povlačenje se umnogome razlikovalo od povlačenja jugoslovenskog osoblja iz drugih država koje su preko noći postale neprijateljske. Kraljevina Rumunija je jugoslovenskom diplomatsko/konzularnom osoblju uskratila gostoprimstvo tek 14. maja 1941, ali te ljude nije poslala u Nemačku, gde se prisilno okupio veliki broj diplomata od kojih su mnogi potom odvedeni u koncentracione logore, nego ih je poslala na teritoriju neutralnih zemalja. Većina diplomatsko-konzularnog osoblja i drugih građana koji su se zatekli u Rumuniji povukla se ili u pravcu Turske ili u pravcu Odese. Oni koji su prispeli u Carigrad stavili su se posle u službu Vlade Kraljevine Jugoslavije u emigraciji. Rad je zasnovan na arhivskoj građi Vlade Kraljevine Jugoslavije u emigraciji i na dnevnicima Koste St. Pavlovića, tada na diplomatskoj službi u Bukureštu.

 

KLJUČNE REČI: Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Rumunija, diplomatija, Drugi svetski rat, povlačenje diplomatskog osoblja, prekid bilateralnih odnosa

 

REFERENCE:

 • Delent, Dennis. Hitler’s Forgotten Ally: Ion Antonescu and His Regime, Romania, 1940–1944. London: Palgrave Macmillan, 2006. https://doi.org/10.1057/9780230502093
 • Denda, Dalibor. „Vojna obaveštajna služba u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 1918–1941“. Vojnoistorijski glasnik, br. 2, (2010), 22–41.
 • Đuričić, Mladen St. Istorija jugoslovenskog rečnog brodarstva do 1926. godine. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 1965.
 • Giurescu, Dinu. Romania in the Second World War:1939–1945. New York: Columbia University Press, 2000.
 • Gulić, Milan. Kraljevina Jugoslavija i Dunav. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2014.
 • Čolović, Danica-Kaća, Srđan Čolović. Marija Karađorđević, Kraljica-Majka. Beograd: Arhiv Srbije, 2001.
 • Marinković, Aleksandar. Ženidba kralja Aleksandra. Beograd: Vajat, 2004.
 • Mićić, Srđan. Od birokratije do diplomatije – istorija jugoslovenske diplomatske službe 1918–1939. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2018.
 • Mitrović, Andrej. Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom. Novi Sad: Prometej, 2019.
 • Pavlović, Kosta St. Ratni dnevnik 1941–1945. Beograd: Otkrovenje/Službeni glasnik, 2011.
 • Pavlović, Kosta St. Onakvi kakve sam ih znao. Beograd: Otkrovenje, 2004.
 • Pečikan, Ovidiju. Istorija Rumuna. Beograd: Klio, 2015.
 • Radić, Radmila. „Sećanje Koste St. Pavlovića“. Tokovi istorije, br. 1–2, (2009), 249–304.
 • Stanković, Đorđe. Nikola Pašić, saveznici i stvaranje Jugoslavije. Beograd: Nolit, 1984.
 • Stojadinović, Milan. Ni rat ni pakt: Jugoslavija između dva rata. Rijeka: Otokar Keršovani, 1970.
 • Terzić, Velimir. Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. Uzroci i posledice poraza, knjiga 2. Ljubljana–Beograd–Titograd: Narodna knjiga–Partizanska knjiga–Pobjeda, 1984.
 • Žikić, Miloš. Na sporednom frontu – Aprilski rat i jugoslovensko-rumunski odnosi, zbornik radova sa bilateralnog skupa Instituta za savremenu istoriju i Univerziteta u Klužu, Kluž: Univerzitet u Klužu, 2019. (u štampi).
 • Životić, Aleksandar. „Slovenci u vojnoj diplomatiji Kraljevine Jugoslavije“. Zgodovinski časopis, 73, 159, (2019), 138–156.