Категорије

Dr Bojan Simić
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Srbija

 

POSETA MILANA STOJADINOVIĆA ITALIJI DECEMBRA 1937.

God. XXXV, 2/2017, str. 71–84
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.sim.71-84

 

APSTRAKT/REZIME: U radu se na osnovu italijanskih i domaćih izvora i štampe analizira poseta predsednika vlade i ministra spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije Milana Stojadinovića Italiji, u decembru 1937. godine. Razmatra se ono što je prethodilo poseti, njen tok, značaj i recepcija u najznačajnijim listovima obe države.

 

KLJUČNE REČI: Italija, Jugoslavija, Milan Stojadinović, spoljna politika, diplomatija, štampa, propaganda

 

IZVORI:

 • Archivio Storico Luce, Archivio Cinematografico
 • Corriere della Sera (1937)
 • La Stampa (1937)
 • Vreme (1937)
 • Politika (1937)

 

REFERENCE:

 • Avramovski, Živko. Britanci o Kraljevini Jugoslaviji II. Zagreb: Globus, 1986.
 • I Documenti Diplomatici Italiani (DDI), Ottava serie: 1935–1939, Volume VII. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997.
 • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1937. godinu, knjiga VIII. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2013.
 • Tajni arhivi grofa Ćana (1936–1942). Zagreb: Državno izdavačko poduzeće Hrvatske, 1952.
 • Jovanović Stoimirović, Milan. Dnevnik 1936–1941. Novi Sad: Matica srpska, 2000.
 • Ciano, Galeazzo. Diario 1937–1943. Milano: BUR Rizzoli, 2010.
 • Stojadinović, Milan. Ni rat ni pakt. Rijeka: Otokar Keršovani, 1970.
 • Avramovski, Živko. Balkanske zemlje i velike sile 1935–1937. Beograd: Prosveta, 1968.
 • Basciani, Alberto. „The Ciano-Stojadinović agreement and the turning point in the Italian cultural policy in Yugoslavia (1937–1941)“. U: Italy’s Balkan Strategies (19th – 20th Century). Urednik Vojislav G. Pavlović, 199–212. Beograd: Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2014.
 • Biber, Dušan. „O padu Stojadinoviće vlade“. Istorija XX veka, Zbornik radova, VIII, (1966), 5–71.
 • Bucarelli, Massimo. Mussolini e la Jugoslavia 1922–1939. Bari: Edizioni B. A. Graphis, 2006.
 • Cannistraro, Philip V. La fabbrica del consenso: fascismo e mass media. Roma, Bari: Laterza, 1975.
 • Gocini, Đovani. Istorija novinarstva. Beograd: Clio, 2001.
 • Đurković, Miša. „Spoljna politika Milana Stojadinovića“. U: Milan Stojadinović: Politika u vreme globalnih lomova, Zbornik radova. Priredio Miša Đurković, Beograd: Zavod za udžbenike, 2013, 44–74.
 • Hoptner, Jacob B. Jugoslavija u krizi 1934–1941. Rijeka: Otokar Keršovani, 1972.
 • Krizman, Bogdan. Vanjska politika jugoslavenske države 1918–1941. Zagreb: Školska knjiga, 1975.
 • Ottaviani, Giancarlo. Il controllo del Minculpop sulla pubblicità, il cinema, la moda, la cucina, la salute e la stampa. Milano: Todariana, 2007.
 • Simić, Bojan. „Izložba Italijanski portret kroz vekove u Beogradu 28. mart – 9. maj 1938“. Istorija 20. veka, XXXI, br. 1, (2013), 23–34.
 • Simić, Bojan. „Jedan izveštaj o Kraljevini Jugoslaviji i italijanskoj propagandnoj akciji 1936. godine“. Tokovi istorije, br. 2, (2011), 187–193.
 • Simić, Bojan. Propaganda Milana Stojadinovića. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.
 • Simić, Bojan. „Torinski dnevnik La Stampa o Milanu Stojadinoviću“. Tokovi istorije, br. 2, (2015), 41–55.
 • Simić, Miodrag. List „Politika“ i njegov uticaj na širenje demokratskih ideja u periodu između dva rata. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, 1987.
 • Stojkov, Todor. Vlada Milana Stojadinovića. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1983.
 • Tranfaglia, Nicola. La stampa del regime 1932–1942, Le veline del Minculpop per orientare l’informazione. Milano: Bompiani, 2005.