Категорије

MA Ilija Kukobat
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

POČECI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA U POSLERATNOJ JUGOSLAVIJI 19451947.

God. XXXVIII, 2/2020, str. 173–186
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.2.kuk.173-186

 

APSTRAKT/REZIME:

Na osnovu arhivske građe i literature predstavljena je početna faza u razvoju vazdušnog saobraćaja u Jugoslaviji nakon Drugog svetskog rata, odnosno rad Prvog vazduhoplovnog transportnog puka vazduhoplovstva Jugoslovenske armije u civilnom vazduhoplovstvu do trenutka u kojem se pojavljuju Jugoslovenski aerotransport (JAT) i Jugoslovensko-sovjetsko akcionarsko društvo za civilno vazduhoplovstvo (JUSTA) kao preduzeća kojima je vazdušni saobraćaj predstavljao osnovnu delatnost.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, vazduhoplovstvo, vazdušni saobraćaj, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo, „Putnik“, Jugoslovenski aerotransport (JAT), Jugoslovensko-sovjetsko akcionarsko društvo za civilno vazduhoplovstvo (JUSTA)

 

REFERENCE:

  • Dimitrijević Bojan, Milan Micevski, i Predrag Miladinović. Kraljevsko vazduhoplovstvo. Vojno vazduhoplovstvo Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918–1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
  • Dimitrijević, Bojan. Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2017.
  • Gulić Milan, i Momir Ninković. „Mješovita jugoslovensko-sovjetska društva. Slučaj JUSTE“. Istorija 20. veka, XXXII, br. 1, (2014), 143–163. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2014.1.gul.143-164
  • Janić Čedomir, i Ognjan Petrović. Kratka istorija vazduhoplovstva u Srbiji. Beograd: Aerokomunikacije, 2011.
  • Krunić, Čedomir. „Jugoslovensko-sovjetsko akcionarsko društvo za civilno vazduhoplovstvo JUSTA“. Let: časopis za istoriju vazduhoplovstva, br. 2, (2000), 127–151.
  • Krunić, Čedomir. Civilno vazduhoplovstvo Kraljevine Jugoslavije. Knjiga prva. Beograd: izdanje autora, 2010.
  • Lesić Željko, Olga Melovski-Trpinac, Olga Cvetanović, Mira Zarić, i Gordana Bogosavljević. Prevoz putnika i robe u SR Jugoslaviji 1946–1996. Korigovani i procenjeni podaci po granama saobraćaja. Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1999.