Категорије

Dr Ivana Dobrivojević
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

PLANIRANJE PORODICE U JUGOSLAVIJI 1945–1974.

God. XXXIV, 2/2016, str. 83–98
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.dob.83-98

 

APSTRAKT/REZIME: Rad razmatra transformaciju porodičnih odnosa i emancipaciju žena u socijalizmu, kao i probleme i protivrečnosti koji su tu emancipaciju pratili. Posebna pažnja je posvećena rušenju starih patrijarhalnih normi, oslobađanju seksualnosti, kontroli rađanja i naporima države da postepenom liberalizacijom abortusa, a zatim i edukacijom o neophodnosti korišćenja kon-tracepcije, stane na put ilegalnim pobačajima, smanji broj smrtnih ishoda i favorizuje željeno roditeljstvo.

 

KLJUČNE REČI: abortus, kontracepcija, seksualnost, porodica, emancipacija, Jugoslavija, Partija

 

IZVORI:

 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 114, Narodna omladina; fond 142, Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije
 • Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sa ustavnim zakonom za sprovođenje ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Beograd: Službeni list, 1974.
 • Službeni list FNRJ

 

REFERENCE:

 • Dobrivojević, Ivana. Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2013.
 • Gudac-Dodić, Vera. „Portret žene na selu u Srbiji u doba socijalizma“. Tokovi istorije, br. 1, (2013), 153–172.
 • Gudac-Dodić, Vera. „Žena u socijalizmu: sfere privatnosti“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Urednik Milan Ristović, 165–204. Beograd: Clio, 2007.
 • Gudac-Dodić, Vera. „Položaj žene u Srbiji (1945–2000)“. U: Žene i deca 4. Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. 33–130. Beograd: Helsinški odbor, 2006.
 • Herzog, Dagmar. Sexuality in Europe. A Twentieth – Century History. Cambridge: Cambridge University Press 2011.
 • Marković, Predrag. Beograd između Istoka i Zapada 1948–1965. Beograd: Službeni list, 1996.
 • Marković, Predrag. „Seksualnost između privatnog i javnog u 20. veku“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Urednik Milan Ristović, 101–128. Beograd: Clio, 2007.
 • Pavićević, Aleksandra. Na udaru ideologija. Brak, porodica i polni moral u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Beograd: Etnografski institut SANU, 2006.