Категорије

Dr Martin Previšić
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Zagreb, Republika Hrvatska


PAD STANKA OPAČIĆA ĆANICE – OD KORDUNA DO LOGORA I NATRAG

God. XXXVII, 2/2019, str. 177–194
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.pre.177-194

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se analizira politički pad Stanka Opačića Ćanice 1950. godine, njegovo hapšenje i isljeđivanje, internacija na Goli otok te njegovo praćenje od strane organa državne sigurnosti nakon izlaska iz logora. Rad se temelji na arhivskim dokumentima Službe državne sigurnosti (SDS/Udbe), znanstvenoj i publicističkoj literaturi, objavljenim dokumentima te usmenim svjedočenjima logoraša Golog otoka. Cilj rada je doprinos analizi uzroka i posljedica pada Stanka Opačića Ćanice, koji se usko veže uz hapšenje „ministarske trojke“, grupe srpskih ministara u vladi Narodne republike Hrvatske (Žigić, Brkić, Opačić). Ovaj slučaj, dakako, dio je šireg problema čistki zbog stvarne i navodne podrške Sovjetskom Savezu tijekom sukoba Tito–Staljin.

 

KLJUČNE REČI: Stanko Opačić Ćanica, Rade Žigić, Duško Brkić, Udba, Goli otok, Jugoslavija

 

REFERENCE:

 • Banac, Ivo. With Stalin against Tito. Ithaca and London: Cornell University Press, 1988.
 • Bekić, Darko. Jugoslavija u hladnom ratu. Zagreb: Globus, 1988.
 • Bondžić, Dragomir, prir. Novinarska i diplomatska škola 1948–1953. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2013.
 • Bondžić, Dragomir. „Kordun u socijalističkoj Jugoslaviji“. U: Kordun – Od vojne granice do Republike Srpske Krajine. Ur. Momčilo Pavlović, 317–494. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2018. DOI: 10.29362/2275.bon.317-478
 • Dedijer, Vladimir. Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, Treći tom. Beograd: Rad, 1984.
 • Jandrić, Berislav. Hrvatska pod crvenom zvijezdom. Zagreb: Srednja Europa, 2005.
 • Jovanović, Dragoljub. Muzej živih ljudi 1. Beograd: Rad, 1990.
 • Kisić Kolanović, Nada. Hebrang iluzije i otrežnjenja. Zagreb: Institut za suvremenu povijest, 1996.
 • Milatović, Mile. Slučaj Andrije Hebranga. Beograd: Kultura,
 • Mitrović, Momčilo. „Tri ibeovca u Hrvatskoj 1950. godine“. Tokovi, br. 1–4, (1998), 179–191.
 • Opačić Ćanica, Stanko. Narodne pjesme Korduna. Zagreb: Prosvjeta, 1971.
 • Opačić Ćanica, Stanko. Srbin u Hrvatskoj – Kazivanja kordunaškog seljaka, ratnika, ministra, osuđenika… Beograd: Litera, 1989.
 • Previšić, Martin. Povijest Golog otoka. Zagreb: Fraktura, 2019.
 • Roksandić, Drago. Srbi u Hrvatskoj. Zagreb: Vjesnik, 1991.
 • Stojanović, Milinko. Goli otok – Anatomija zločina. Beograd: Stručna knjiga, 1991.
 • Vesović, Milan. „Stanko Opačić Ćanica: putevi i bespuća kordunaškog seljaka“. Istorija 20. veka, br. 1, (1996), 153–162.
 • Višnjić, Čedomir. Partizansko ljetovanje. Zagreb: Prosvjeta, 2003.
 • Vojnović, Branislava, prir. Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, Sv. 2. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006.