Категорије

Dr Nataša Milićević
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija


„OSVETA SELA“: SELJACI I GRAĐANI U OKUPIRANOJ SRBIJI 1941–1944.

God. XXXVII, 2/2019, str. 121–136
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.mil.121-136

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se analizira uticaj rata i nemačke okupacije Srbije na odnos između seljaka i građana, sela i grada. Ukazano je na posledice koje su na njih ostavili međuratni stavovi i postupci vlasti i građana. Posebna pažnja posvećena je ulozi koju je u tom odnosu imala ishrana, kao pitanju od prvorazredne važnosti i za jedne i druge, uslovu opstanka, naročito u specifičnom vremenu kao što je okupacija. Razmatrani su razni elementi tog pitanja, od ponašanja seljaka i građana, preko mišljenja i preduzetih mera domaćih i okupacionih vlasti do psiholoških posledica. Rad je pisan na osnovu arhivskih izvora, štampe, memoarskih i dnevničkih zapisa i relevantne literature.

 

KLJUČNE REČI: Srbija, Drugi svetski rat, nemačka okupacija, selo, grad, seljaci, građani, srednja klasa, ishrana

 

REFERENCE:

 • Aleksić, Dragan. Privreda Srbije u Drugom svetskom ratu. Beograd: INIS, 2002.
 • Babović, Grigorije-Gliša. Dnevnik 1941–1945. Ruma: Srpska knjiga i Šabac: Glas Podrinja, 2005.
 • Dvorniković, Vladimir. Karakterologija Jugoslovena, fototipsko izdanje. Beograd: Prosveta, 2000.
 • Dimić, Ljubodrag. Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941, Beograd: Stubovi kulture, 1997.
 • Isić, Momčilo. Seljaštvo u Srbiji, 1918–1925. Beograd: INIS, 1995.
 • Isić, Momčilo. Socijalna i agrarna struktura Srbije u Kraljevini Jugoslaviji. Beograd: INIS, 1999.
 • Isić, Momčilo. Seljaštvo u Srbiji 1918–1941. Socijalno-ekonomski položaj seljaštva, I, tom 1. Beograd: INIS, 2000.
 • Isić, Momčilo. Seljaštvo u Srbiji 1918–1941. Socijalno-ekonomski položaj seljaštva, 1, tom 2. Beograd: INIS, 2001.
 • Jovanović Dobrivoje, i Dejan Tanić, (prir.). Moravski okrug u listu Novo vreme 1941–1944. Jagodina: Istorijski arhiv Jagodina, 2008.
 • Jovanović, Žarko S. Seljaštvo Srbije u Drugom svetskom ratu 1941–1945. Beograd: INIS, 1995.
 • Milićević, Nataša. „O ishrani u okupiranom Beogradu 1941–1944“. Tokovi istorije, br. 2, (2012), 77–91. DOI: 10.31212/tokovi.2012.2.mil.77-91
 • Milićević, Nataša, „Srpsko građanstvo u okupiranoj Srbiji 1941–1944“. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2016.
 • Mi smo preživeli…1: Jevreji o holokaustu Beograd: Jevrejski istorijski muzej/Savez jevrejskih opština Jugoslavije, 2001.
 • Mi smo preživeli…3: Jevreji o holokaustu. Beograd: Jevrejski istorijski muzej/Savez jevrejskih opština Srbije i Crne Gore, 2005.
 • Nikolić, Kosta. Strah i nada u Srbiji 1941–1944. Svakodnevni život pod okupacijom. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002.
 • Pavlović Momčilo, i Veroljub Trajković. Savezničko bombardovanje Leskovca 6. aprila 1944: studija i dokumenti. Beograd: Institut za savremenu istoriju i Leskovac: Narodni muzej Leskovac, 1995.
 • Petranović, Branko. Srbija u Drugom svetskom ratu 1941–1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992.
 • Ristović, Milan. „Rat i razaranje društva u Srbiji 1941–1945. godine. Skica za jednu društvenu istoriju“. U: Dijalog povjesničara – istoričara, 3, Pečuj 12–14. maja 2000. Priredili Hans Georg Fleck i Igor Graovac, 203–219. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann, 2001.
 • Ristović, Milan. U potrazi za utočištem. Jugoslovenski Jevreji u bekstvu od holokausta 1941–1944. Beograd: Službeni list SRJ, 1998.
 • Ristović, Milan. „Progonjeni i njihovi saučesnici: solidarnost i pomoć Jevrejima u Srbiji 1941–1944“. U: Izraelsko-srpska naučna razmena u proučavanju holokausta, Zbornik radova s naučnog skupa, Jerusalim – Jad Vašem, 15–20. juni 2006 = Israeli – Serbian academic exchange in holocaust research, Collection of paper from the academic conference, Jerusalem – Yad Vashem, 15–20. june 2006, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj. Urednik Jovan Mirković, 169–208. Beograd: Muzej žrtava genocida, 2008.
 • Topalović, Živko. Srbija pod Dražom. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2004.
 • Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Dokumenti Nemačkog Rajha, tom XII, knjiga 2. Beograd: Vojnoistorijski institut, 1976.