Категорије

Dr Radosav Tucović
Institut za savremenu istoriju

Beograd, Republika Srbija

 

OD RELATIVIZACIJE DO NEGIRANJA RATNIH ZLOČINA: ANALIZA SASLUŠANJA BIVŠIH RUKOVODILACA NEMAČKE POLICIJE BEZBEDNOSTI U OKUPIRANOJ SRBIJI 1941–1944.

God. XLI, 2/2023, str. 345–360
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.2.tuc.345-360

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se analiziraju stavovi koje su rukovodioci nacističke Policije bezbednosti i Službe bezbednosti zauzeli tokom sopstvenih saslušanja, vezano za ratne zločine izvršene za vreme okupacije Srbije. Za analizu su odabrana trojica najviših policijskih funkcionera, dr Vilhelm Fuks, August Majsner i dr Emanuel Šefer, koji su u periodu od 1941. do 1944. godine uspostavili represivni policijski sistem i donosili ključne odluke u pogledu vršenja ratnih zločina od strane Policije bezbednosti. U radu je prvenstveno analiziran međunarodni pravni okvir koji je tokom Drugog svetskog rata bio na snazi i ukratko predstavljen istorijat nemačke policijske organizacije u okupiranoj Srbiji. Nakon toga, grupisani su stavovi trojice policijskih rukovodilaca i preispitani zajednički, ali i u pojedinačnoj formi, po osnovu istih ili sličnih ratnih zločina. Navedeno je upotpunjeno rezultatima istoriografskih istraživanja, koja su dala mogućnost da se istinitost njihovih iskaza oceni, ali i stavi u generalni kontekst suđenja za zločine nacističke Policije bezbednosti i Službe bezbednosti.

 

KLJUČNE REČI: Treći rajh, nacistička Nemačka, okupirana Srbija, Policija bezbednosti, Gestapo, ratni zločini, suđenje, Vilhelm Fuks, August Majsner, Emanuel Šefer

 

REFERENCE:

 • Adžić, Darija. „Haške konferencije i konvencije o međunarodnom humanitarnom pravu“. Primus: naučno-stručni časopis, br. 1, (2011), 166–170. DOI: https://doi.org/10.7251/PRI1204166A
 • Begović, Sima. Logor Banjica 1941–1944. I–II. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1989.
 • Božović, Branislav. Stradanje Jevreja u okupiranom Beogradu 1941–1944. Beograd: Muzej žrtava genocida, 2012.
 • Browning, R. Christopher. Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final Solution. New York – London: Holmes&Meier, 1991.
 • Glišić, Venceslav. Zločini i teror nacističke Nemačke u Srbiji 1941–1944. Beograd: Rad, 1970.
 • Izvori međunarodnog humanitarnog prava: drugo dopunjeno i prerađeno izdanje. Priredili V. Knežević-Predić, S. Avram, Ž. Ležaja. Beograd: Praktikum, 2007.
 • Justiz und NS-Verbrechen: Sammlung Deutscher Strafurteile wegen Nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1966, Band XI. Amsterdam: University Press Amsterdam, 1968.
 • Knežević-Predić, Vesna. „Zaštita žrtava oružanih sukoba: 150 godina Ženevske konvencije za poboljšanje sudbine ranjenika na bojnom polju“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 54, (2015), 59–79.
 • Koljanin, Milan. „Struktura i delovanje policije nacističke Nemačke u okupiranoj Srbiji 1941–1944“. Istorija 20. veka, 3, (2011), 143–156. DOI: https://doi.org/10.29362/ist20veka.2011.3.kol.143-156
 • Koljanin, Milan. Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1992.
 • Logor na Sajmištu: Svedočenja dvojice zatočenika. Priredio Rade Ristanović. Beograd: Muzej žrtava genocida, 2021.
 • Lopičić-Jančić Đ., Jelena. „Konvencija o poboljšanju sudbine vojnih ranjenika u vojskama u ratu od 22. avgusta 1864. godine“. Crimen: časopis za krivične nauke, br. 1, (2011), 107–115.
 • Manošek, Valter. Holokaust u Srbiji: Vojna okupaciona politika i uništavanje Jevreja 1941–1942. Beograd: Službeni list SRJ, 2007.
 • Marrus R., Michael. The Nuremberg War Crimes Trial 1945-1946: A Documentary History. Boston – New York: University of Toronto, 1997.
 • Moll, Martin. “Vom Österreichischen Gendermerie-Offizier zum Höheren SS-und Polizeiführer Serbien, 1942-1944: August Meyszner: Stationen einer Karriere”. Danubia Carpathica, 6, (2011), 239–308.
 • Solis, D., Gary. The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511757839
 • Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal. Nuremberg: Secretariat of the Tribunal, 1947.
 • Tucović, Radosav. „Organizacija i razvoj policije nacističke Nemačke u okupiranoj Srbiji (1941–1944)“. Drugi svetski rat: 75 godina kasnije. Urednici Dalibor Denda, Bojan B. Dimitrijević, Dmitar Tasić, 339–366. Beograd: Institut za strategijska istraživanja – Institut za noviju istoriju Srbije – Institut za savremenu istoriju, 2021.