Категорије

Dr Miljan Milkić
Institut za strategijska istraživanja
Beograd, Srbija

 

OBNOVA TRGOVINSKIH VEZA JUGOSLAVIJE I ITALIJE POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA

God. XXXIV, 1/2016, str. 119–138
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.1.mil.119-138

 

APSTRAKT/REZIME: U članku se analizira proces obnove trgovinskih odnosa Jugoslavije i Italije posle Drugog svetskog rata. Autor ukazuje na političke probleme koji su uticali na potpisivanje trgovinskog sporazuma. Članak je pisan na osnovu dokumenata iz Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Arhiva Jugoslavije, objavljene arhivske građe i literature.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, Italija, Mirovni ugovor, jugoslovenskiTrgovinski biro u Milanu, trgovinski sporazum, politički odnosi, Maršalov plan

 

IZVORI:

  • „Sporazum između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Italije o primeni agrarne reforme na italijanske državljane u pređašnjoj pokrajini Dalmaciji“. Službene novine, br. 185-LXIV, 16. avgust 1939, 1165.
  • „Ukaz o ratifikaciji Ugovora o miru sa Italijom“. Službeni list FNRJ, 29. avgust 1947, 1001–1085.
  • Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 1947, II. Urednik Miloš Spaić. Beograd: Jugoslovenski pregled, 1986.
  • Foreign Relations of the United States, 1947, Volume III, The British CommonwealthEurope. Washington: U. S. Government Printing Office, 1972.
  • http://www.governo. it/Governo/Governi/de_gasperi4.html (pristupljeno 9. 2015)

 

REFERENCE:

  • Milkić, Miljan. „Jugoslavija, velike sile i pitanje statusa Julijske krajine 1943–1945”. U: Oslobođenje Beograda 1944. godine, Zbornik radova. Urednik Aleksandar Životić, 282–296. Beograd: INIS, 2010.
  • Milkić, Miljan. „Gašenje jugoslovenske kraljevske vojne misije u Italiji 1945“. Vojnoistorijski glasnik, br. 2, (2010), 149–166.
  • Milkić, Miljan. Tršćanska kriza u vojno-političkim odnosima Jugoslavije sa velikim silama 1943–1947. Beograd: INIS, 2012.