Категорије

Dr Srđan Cvetković
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

Dr Dragomir Bondžić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

OBLICI STUDENTSKOG OTPORA KOMUNISTIČKOM REŽIMU U SRBIJI 1945–1990.

God. XXXV, 1/2017, str. 125–147
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.1.cve.125-147

 

APSTRAKT/REZIME: Rad donosi presek i analizu svih oblika studentskog otpora komunističkom režimu u Srbiji od 1945. do 1990. Otpor revolucionarnim vlastima, koji je slomljen represijom u prvim godinama posle Drugog svetskog rata, bio je pritajen tokom pedesetih da bi se razvio od druge polovine šezdesetih a kulminirao u godinama posle smrti Josipa Broza Tita. Najveći intenzitet aktivnog društvenog otpora u samoupravnom socijalizmu dostignut je u periodu 1966–1972. i zatim 1981–1990. Krajem 60-ih stasavaju nove generacije obrazovane posle rata koje traže svoj politički izraz. Pobuna „prekobrojnih“ poratnih generacija, radikalni studentski pokreti i demonstracije, turbulencije u svetu (ratovi i terorizam), efektom „grudve snega“ podizali su temperaturu u zemlji. Osim generacijskog bunta, tome su išli na ruku kampanja liberalizacije posle 1966. (pad Aleksandra Rankovića), relativno slabljenje autoriteta države, Partije i službe bezbednosti i smrt Josipa Broza kao nosećeg stuba režima. Globalna kriza komunizma 80-ih, ali i galopirajuća ekonomska kriza u SFRJ podsticala je intenzitet otpora.

 

KLJUČNE REČI: komunizam, studenti, Srbija, javni protesti, demonstracije, štrajkovi, pobune

 

IZVORI:

 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 110 Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača; 130 SIV; 212 Vrhovni sud Jugoslavije; 507 CK SKJ; 803 Predsedništvo SFRJ; 837 Kabinet Predsednika Republike
 • Arhiv Srbije (AS), fond 200 Beogradski univerzitet.
 • Dokumenti (jun–lipanj) 1968. Zagreb: Praxis, 1971.
 • „Disidentska skrivalica“, Republika, br. 242–243, (2000) http://www.yurope. com/zines/ republika/arhiva/2000/242–243/242–243_21.html
 • Svedočenje arhitekte Predraga Ristića iz Beograda, dato S. Cvetkoviću septembra 2004. u Beogradu.
 • Svedočenje Dragomira Olujića Oluje, Beograd 15. maj 2008.
 • „Svedočenje Srđe Popovića“, TV-dokument, Pravila službe, B 92, 5. oktobar 2008.
 • Narodni student (1946–1952)
 • NIN (1951–1990)
 • Student (1953–1990)

 

REFERENCE:

 • Arsić Mirko, i Dragan Marković. ’68, studentski bunt i društvo. Beograd: CMU, 1985.
 • Bondžić, Dragomir. Beogradski univerzitet 1944–1952. Beograd: ISI, 2004.
 • Bondžić, Dragomir. Univerzitet u socijalizmu. Visoko školstvo u Srbiji 1950–1960. Beograd: ISI, 2010.
 • Bondžić, Dragomir. „Pisanje jugoslavenske i strane štampe o studentskim demonstracijama u Zagrebu i Skopju u svibnju 1959“. Historijski zbornik, br. 2, (2011), 499–514.
 • Bondžić, Dragomir. „Protesty studentow w Polsce w marcu 1968 roku – perspektywa jugoslowianska“. In: Polska i Jugoslawia po II wojnie swiatowej, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji, Andrzeja Zaćminskiego, 201–212. Bydgoszcz: Instytut Historii i Stosunkow Miedzynarodowych UKW, 2016.
 • Bošković, Milo. Antijugoslovenska fašistička emigracija. Novi Sad: Sloboda, 1980.
 • Cvetković, Srđan. Između srpa i čekića II. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
 • Cvetković, Srđan. Između srpa i čekića III. Beograd: ISI, 2012.
 • Dimitrijević, Bojan. „Odjek Brionskog plenuma na Službu unutrašnjih poslova 1966–1970“. Istorija 20. veka, br. 2, (2001), 75–88.
 • Dragnić, Aleks. Titova obećana zemlja Jugoslavija. Beograd: Čigoja štampa, 2004.
 • Dragović, Soso Jasna. Spasioci nacijeIntelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma. Beograd: Fabrika knjiga, 2004.
 • Đor­đe­vić, Dimitrije. Ožilj­ci i opo­me­ne, III. Beograd: SKZ, 1999.
 • 1968 – četrdeset godina kasnije. Urednik Radmila Radić. Beograd: INIS, 1968.
 • Kr­stić, Uglješa. Ne­pri­sta­ja­nje. Beograd: Vajat, 2004.
 • Mark, James, Peter Apor, Radina Vučetić, and Piotr Oseka. „’We are with you Vietnam’: Transnational Solidarities in Socialist Hungary, Poland and Yugoslavia“. Journal of Contemporary History, vol. 50, no. 3 (2015), 439–464.
 • Marković Dragan, i Savo Kržavac. Liberalizam od Đilasa do danas, Pokušaj likvidacije SKJ i nova levica. Beograd: Sloboda, 1978.
 • Marković, Predrag J. Beograd između Istoka i Zapada 1945– Beograd: Službeni list SRJ, 1996.
 • Marković, Predrag J. „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. godine: jedan dokument“. Istorija 20. veka, 1/2 (1999), 169–180.
 • Marković, Predrag J. „Najava bure: studentski nemiri u svetu i Jugoslaviji od Drugog svetskog rata do početka šezdesetih godina“. Tokovi istorije, br. 3–4 (2000), 51–62.
 • Mitrović, Momčilo. „Rezolucija IB i studenti Beogradskog univerziteta 1948–1952“. U: Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas, Urednici Miroljub Vasić i dr., 245–253. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta, 1989.
 • Pavlović, Živojin. Ispljuvak pun krvi. Novi Sad: Prometej, 1999.
 • Pe­kić, Borislav. Go­di­ne ko­je su po­je­li ska­kav­ci III. Beograd: BIGZ, 1991.
 • Petrović, M. „Kotrljanje glave od kaldrme do asfalta“. Njusvik, br. 67, 30. 5. 2016.
 • Petrović, Vladimir. „Ekstremizacija jugoslovenskog političkog govora od smrti Josipa Broza do Osme sednice“. U: Slobodan Milošević – Put ka vlasti, Osma sednica CK SKS. Urednici Momčilo Pavlović, Dejan Jović, Vladimir Petrović, 80–97. Beograd: Institut za savremenu istoriju,
 • Popov, Nebojša. Contra fatum: slučaj grupe profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu 1968–1988. Beograd: Mladost, 1990.
 • Popov, Nebojša. Društveni sukobi – izazov sociologiji. Beogradski jun 1968. Beograd: Službeni glasnik, 2008.
 • Popović, Srđa. Poslednja instanca I. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2003.
 • Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945–1991 – od zajedništva do razlaza. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2006.
 • Simić Pero, i Zvonimir Despot. Tito, strogo poverljivo. Beograd: 2010.
 • Spehnjak Katarina, i Tihomir Cipek. „Disidenti, opozicija i otpor: Hrvatska i Jugoslavija, 1945–1990“. Časopis za suvremenu povijest, 2 (2007), 255–297.
 • Spehnjak, Katarina. „Disidentstvo kao istraživačka tema – pojam i pristupi“. U: Disidentstvo u suvremenoj povijesti. Urednici Nada Kisić Kolanović, Zdenko Radelić, Katarina Spehnjak, 1–15. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2010.
 • Stanković, Đorđe. „Pobuna gladnih među gladnima“. Borba, br. 156, 5. 6. 1991, 16.
 • Stanković, Đorđe. „Strana propaganda u postocima“. Borba, br. 157, 6. 6. 1991, 12.
 • Stanković, Đorđe. „Pobuna gladnih među gladnima – studentske demonstracije u Beogradu 1954. godine“. U: Izazov nove istorije, 1, 188–201. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992.
 • Stanković Đorđe, i Ljubodrag Dimić. Istoriografija pod nadzorom, 1. Beograd: Službeni list SRJ, 1996.
 • Stanković, Đorđe. „Studentske demonstracije u Beogradu 1954“. Studenti i Univerzitet 1914–1954, 223–248. Beograd: Centar za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope, 2000.
 • Šeks, Vladimir. Delikt mišljenja. Osijek: V. Šeks, 1986.
 • Vučetić, Radina. „Violence against the antiwar demonstrations of 1965–1968 in Yugoslavia: political balancing between East and West“. European History Quarterly, vol. 45, no. 2 (April 2015), 255–274.
 • Zečević, Slavko. Sećanja i kazivanja. Beograd: Publikum, 2004.
 • Študentsko gibanje 1968–1972. Prir. Ciril Bašković, et al. Ljubljana: RK ZSMS, 1982.
 • Odbor za odbranu slobode misli i izražavanjaDokumenti i saopštenja 1984–1986. Beograd: M. Bećković i dr., 1986.
 • Beogradski univerzitet i ’68. Zbornik dokumenata o studentskim demonstracijama. Priredili Momčilo Mitrović i Dobrica Vulović. Beograd: CMU, 1989.
 • Šezdeset osma – lične istorije. Priredio Đorđe Malavrazić. Beograd: RTS, Službeni glasnik, 2008.
 • Odbor za zaštitu slobode misli i izražavanja. Priredio Kosta Čavoški. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Bela knjiga 1984Obračun sa „kulturnom revolucijom“ u SFRJ. Priredili Srđan Cvetković, Kosta Nikolić i Đoko Tripković. Beograd: Službeni glasnik, 2010.