Категорије

Dr Vladimir Huzjan
Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu
Varaždin, Republika Hrvatska

 

O POKOPANIM VOJNICIMA SRPSKE NACIONALNOSTI NA VARAŽDINSKOM GROBLJU IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

God. XXXVIII, 2/2020, str. 61–84
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.2.huz.61-84

 

APSTRAKT/REZIME:

U radu autor piše o pokopanim vojnicima srpske nacionalnosti na varaždinskom groblju između Prvog i Drugog svjetskog rata. Od ukupnog broja pokopanih vojnika srpske nacionalnosti gotovo svi su bili vojnici Kraljevine SHS/Jugoslavije. Podaci su preuzeti iz knjiga Grobni očevidnik (1919.-1939.) i Grobni očevidnik (1940.-1949.) koje čuva gradska komunalna tvrtka Parkovi d. d. Za svakog pojedinog vojnika poznat je identitet, a popis se nalazi u prilogu.

 

KLJUČNE RIJEČI: Varaždin, vojska, srpski vojnici, groblje, bolest, smrt, Jugoslavija, Kraljevina SHS

 

REFERENCE:

 • Bjelajac, Mile. Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1921. Beograd: Narodna knjiga, Institut za istoriju radničkog pokreta Srbije, 1988.
 • Bogdanović, Lazar. Srpska pravoslavna crkva sv. Đurđa u Varaždinu. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, 1897.
 • Damjanović, Dragan. „Gradnja i opremanje varaždinske pravoslavne crkve 1884. godine“. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 24, (2013), 317–340.
 • Huzjan, Vladimir. „Raspuštanje Hrvatskog domobranstva nakon završetka Prvog svjetskog rata“. Časopis za suvremenu povijest, 37, (2005), 445–465.
 • Huzjan, Vladimir. „O primjerima projugoslavenski orijentirane varaždinske gradske uprave prema kralju Aleksandru I. Karađorđeviću“. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 21, (2010), 219–252.
 • Huzjan, Vladimir. „Varaždin u vrijeme Države Slovenaca, Hrvata i Srba – od 29. listopada do 1. prosinca 1918. godine“. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 22, (2011), 249–281.
 • Huzjan, Vladimir. „Varaždin u zadnjim mjesecima Kraljevine Jugoslavije i prvim Nezavisne Države Hrvatske“. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 23, (2012), 363–400.
 • Huzjan, Vladimir. „Život generala Kraljevine Jugoslavije u Hrvatskoj – Panta Draškić u Varaždinu“. Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu, 2, (2012), 175–184.
 • Huzjan, Vladimir. Varaždin i vojska u međuratnom razdoblju (1918.-1941.). Zagreb-Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2017.
 • Huzjan, Vladimir. „Expropriation of feudal property in the interwar period – examples of free and royal town of Varaždin and Stari grad seniorate possession belonging to counts of Erdödy“. Review of Croatian History, XV, 1, (2019), 151–164. https://doi.org/10.22586/review.v15i1.9745
 • Jelić-Butić, Fikreta. „Iz povijesti četničkog pokreta u Hrvatskoj između dva rata (1934.-1936.). Prilog građi o četničkim udruženjima u Savskoj banovini 1934.-1936.“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, 21, (1988), 209.
 • Karakaš Obradov, Marica. „Migracije srpskog stanovništva na području Nezavisne Države Hrvatske tijekom 1941. godine“, Časopis za suvremenu povijest, 3, (2011), 801–826.
 • Kralj i narod. Trijumfalna putovanja Njegova Veličanstva Kralja po Savskoj banovini 1. VI.–18. VI. 1931. Petar Mihočević. Zagreb, 1931.
 • Krivošić, Stjepan. Stanovništvo i demografske prilike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 18. i prvoj polovini 19. stoljeća. Zagreb-Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, 1991.
 • Nikolić, Jovan. Aktivnost Utješenovića u životu pravoslavne parohije i crkvene opštine u Varaždinu s posebnim osvrtom na gradnju hrama sv. Đurđa. Zagreb: 1990.
 • Petrić, Hrvoje. „Iz najstarije povijesti Srba u Podravini“. Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 30, (2016), 199–212.
 • Petrić Hrvoje, i Filip Škiljan. Iz povijesti Srba u Varaždinskoj županiji od prvih doseljavanja do današnjih dana. Zagreb: Grafocentar, 2017.
 • Šadek, Vladimir. „Postupanje ustaškog režima s imovinom Židova i Srba u kotarima Koprivnica i Đurđevac (1941.-1942.)“, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 28, (2015), 5–16.
 • Škiljan, Filip. Organizirana prisilna iseljavanja Srba iz NDH. Zagreb: Srpsko narodno vijeće, 2014.