Категорије

Dr Boško Mijatović
Centar za liberalno-demokratske studije
Beograd, Srbija

 

NOVČANO-KREDITNI POSLOVI NARODNE BANKE SRBIJE 1914–1915.

God. XXXV, 2/2017, str. 39–58
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.mij.39-58

 

APSTRAKT/REZIME: Narodna banka Srbije ušla je u rat podvrgnuta nepovoljnoj zakonskoj regulativi, koja joj je znatnim delom onemogućila normalno funkcionisanje i veći doprinos ratnom naporu zemlje. Osnovne teškoće proisticale su iz ograničenog novčanog kontingenta i dužničkog moratorijuma, što je praktično onemogućilo njeno kreditiranje privrede, banaka i stanovništva. Stoga je Banka formalno pretvorena u menjačnicu državnih deviza, a suštinski u štampariju inflacionog novca, što je u ratnim uslovima nesumnjivo bio koristan posao, ali je dovelo i do znatnih negativnih posledica.

 

KLJUČNE REČI: Narodna banka, opticaj, moratorijum, Prvi svetski rat, devize

 

IZVORI:

 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 37, Milan Stojadinović; 80, Jovan Jovanović Pižon.
 • Arhiv Narodne banke Srbije (ANBS), fond I/1.
 • Arhiv Srbije (AS), fond Ministarstvo inostranih dela.
 • Narodna banka 1884–1909. Beograd: Narodna banka, 1909.
 • Narodna banka 1884–1934. Beograd: Narodna banka, 1934.
 • Narodna banka 1912, Izveštaj Upravnog odbora. Beograd: Narodna banka, 1912.
 • Narodna banka 1914–1920, Izveštaj Upravnog odbora. Beograd: Narodna banka, 1920.
 • Dnevnik Gerharda Gezemana. Politika, 4. 12. 2014 (dodatak).
 • Politika (1914–1915)
 • Službeni vojni list (1914)
 • Srpska zastava (1915)
 • Trgovinski glasnik (1914)
 • Kostić, Tadija. Ratne beleške, 8. 1. 1915; http://velikirat.nb.rs/items/show/4459 (pristupljeno 12. 1. 2016)

 

REFERENCE:

 • Bajkić, Velimir. Likvidacija moratorijuma, sa projektom zakona o likvidaciji moratorijuma i tablicom produženih rokova, socijalno-politička studija. Beograd: Geca Kon, 1913.
 • Bajkić, Velimir. „Predstojeća novčana i bankarska reforma u Srbiji“. U: Srpski ekonomisti do 1914. Urednik Boško Mijatović, 303–317. Beograd: Službeni glasnik, 2008.
 • Boarov, Dimitrije. Dr Laza Paču. Novi Sad: CUP, 2006.
 • Istorija srpskog naroda, knj. VI/2. Beograd: SKZ, 1994.
 • Janković, Velizar. „Sistem taksiranja životnih namirnica“. Delo, br. 1–8, (1915).
 • Kukla, Stanislav. Razvitak kreditne organizacije u Srbiji (do Svetskog rata): ekonomsko-istorijska studija. Zagreb: Hrvatski štamparski zavod, 1924.
 • Mijatović, Boško. „Zamena austrijskih kruna za dinare 1920. godine“. Istorija 20. veka, br. 1, (2014), 27-50;
 • Mijatović, Boško. „Zamena austrijskih kruna za dinare 1920. godine: II deo“. Istorija 20. veka, br. 2, (2014), 75-80.
 • Mitrović, Andrej. Srbija u Prvom svetskom ratu. Beograd: Srpska književna zadruga, 1984.
 • Mitrović, Andrej. „Centralne sile i strategijske saobraćajnice na Balkanu 1915. godine“. U: Srbija 1915. godine. Urednik Danica Milić, 183-208. Beograd: Istorijski institut, 1986.
 • Mitrović, Andrej. „Struktura ratnog finansiranja Srbije 1914–1915“. Tokovi istorije, br. 1–2, (2000), 83-110.
 • Srpski ekonomisti do 1914. godine. Urednik Boško Mijatović. Beograd: Službeni glasnik, 2008.
 • Stojadinović, Milan. „O zabrani izvoza zlata iz Srbije“. Delo, 15. 3. 1915.
 • Stojadinović, Milan. „O uzrocima ažije na zlato“. Delo, 1. 4. 1915.
 • Stoyanovitch, Kosta. Economic Problems of Serbia. Paris: Imprimerie „Graphique“, 1919.
 • Stojanović, Kosta. Slom i vaskrs Srbije. Beograd: RTS, 2012.
 • Strachan, Hew. The First World War: Volume I, To Arms. Oxford: Oxford University Press, 2001.