Категорије

Dr Ivan M. Becić
Institut za srpsku kulturu
Priština-Leposavić, Republika Srbija

 

Dr Dejan D. Antić
Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Niš, Republika Srbija

 

NIŠKA AKCIONARSKA ŠTEDIONICA 1885–1941.

God. XL, 1/2022, str. 55–72
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.bec.55-72

 

APSTRAKT/REZIME:

U poslednje dve decenije 19. veka u Kraljevini Srbiji osnovan je veliki broj lokalnih novčanih zavoda. Ove ustanove postale su nosilac investiranja u privredu jer državne finansije to nisu omogućavale. Osobenost organizovanja bankarskog tržišta u Srbiji bila je ta da su banke nastale ne zbog viška novca na tržištu već upravo iz suprotnog razloga, zbog njegovog nedostatka. Rad novčanih zavoda posle Prvog svetskog rata nastavljen je ne samo u novoj državi već i u potpuno drugačijim okolnostima. U članku je, prvenstveno na osnovu arhivske građe, ali i objavljenih izvora i relevantne literature prikazan rad Niške akcionarske štedionice, kao primer rada novčanih zavoda na istoku države koji se nisu našli u situaciji da zatraže zaštitu zbog moratorijuma na otplatu zemljoradničkih kredita tokom tridesetih godina 20. veka u Jugoslaviji. Njihov rad je, međutim, bio krajnje ograničen, što zbog ekonomske krize koja je ograničavala mogućnosti za poslovanje, što usled osobenih prilika u Kraljevini Jugoslaviji.

 

KLJUČNE REČI: Niška akcionarska štedionica, eskont, dividenda, mlin, Predionica pamuka, ekonomska kriza

 

REFERENCE:

 • Becić, Ivan M. Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 • Becić, Ivan M. „Stradanje privatnih finansijskih ustanova u južnoj Srbiji 19151918“. U: Veliki rat 1914–1918, uzroci, posledice, tumačenja, tom I. Urednik Aleksandar Rastović, 749–762. Niš: Filozofski fakultet, 2014.
 • Becić, Ivan M. „Kraljevski trgovačko kreditni zavod“. Naša prošlost, br. 16, (2015), 43–52.
 • Becić, Ivan M. „Vranjska banka u Kraljevini Jugoslaviji“. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, br. 1, (2017), 109–122. https://doi.org/10.5937/gufv1802109B
 • Đurović, Smiljana. „Industrija Srbije na početku privrednog života Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“. Istorija XX veka, br. 10, (1969), 167–226.
 • Č. V. „Nemanja“ Niš, http://sirijus.rs>14–4 Loža „Nemanja“ od 1892. do 1908. godine (pristupljeno 18. 4. 2021).
 • Ilić, Saša. „Spasavanje trezora Narodne banke u Prvom svetskom ratu“. Arhiv, br. 1–2, (2014), 62–78.
 • Jugoslavenski kompas, Financijalni dio 1919, 1920. Zagreb: Jugoslavenski kompas d. d., 1921.
 • Kršev, Boris. Bankarstvo u Dunavskoj banovini. Novi Sad: Prometej, 1998.
 • Kršev, Boris. „Osnovne karakteristike bankarstva u Srbiji do Prvog svetskog rata“. Civitas, br. 5, (2013), 190–204.
 • Lapčević, Dragiša. „Ekonomsko stanje Srbije posle rata“. Letopis Matice srpske, vol. 302, sv. 1, (oktobar 1924), 36–39.
 • Milić, Danica. „Privredni položaj Srbije po završetku ratnih operacija“. Zbornik radova Istorijskog instituta, br. 8, (1990), 51–63.
 • Narodna banka 1884–1934. Beograd: Zavod za izradu novčanica Topčider, 1934.
 • Narodna banka 1925. Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS, 1926.
 • Vučo, Nikola. Privredna istorija Srbije do Prvog svetskog rata. Beograd: Naučna knjiga, 1955.