Категорије

Dr Vladimir Petrović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

NEUSPEH ŽENEVSKIH PREGOVORA O PREKIDU RATA U BOSNI I HERCEGOVINI JANUARA 1993.

God. XXXIX, 2/2021, str. 435–460
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.pet.435-460

 

APSTRAKT/REZIME:

Članak rekonstruiše i analizira početnu etapu mirovnih pregovora o Bosni i Hercegovini, vođenih u Ženevi u januaru 1993. godine. Tu je stranama u konfliktu prezentovan prvi kompletan mirovni nacrt koji su izradili kopredsedavajući Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji, Sajrus Vens i Dejvid Oven. Usledio je mučni jednomesečni pregovarački period, rekonstruisan ovde na osnovu dostupne arhivske građe, sudskih spisa, objavljenih dokumenata i memoara učesnika. Analizom deklarativnih pozicija strana u sukobu, interakcija između njihovih delegacija i odnosa unutar njih, zapaža se da su sve strane vodile dvostruku igru. Dok je na hrvatskoj strani prividno postojala spremnost da se plan prihvati, ona ga je opstruisala eskalacijama na terenu. Dok je Beograd savetovao prihvatanje plana, Pale se o te savete oglušivalo, takođe produbljujući sukobe. Sarajevo je odlagalo prihvatanje plana, nadajući se direktnijoj američkoj intervenciji. Takva mogućnost je i nagoveštena nakon januarske inauguracije administracije Bila Klintona, potkopavajući položaj međunarodnih posrednika. Mirovno rešenje je bilo neprihvatljivo glavnim pregovaračima, jer je odstupalo od maksimalističkih ciljeva koje su zacrtali i propagirali. Prihvatanje takvog kompromisa se ne samo kosilo sa njihovom opštom ratnom strategijom, već je ugrožavalo i njihov opstanak na vlasti.

 

KLJUČNE REČI: Rat u Bosni i Hercegovini, Međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji, Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Franjo Tuđman, Alija Izetbegović, Vens-Ovenov mirovni plan

 

REFERENCE:

 • Beljo, Mijo. „Sukobi Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskoga vijeća obrane u Gornjem Vakufu tijekom 1992. godine“. Časopis za suvremenu povijest, br. 2, (2016), 389–410.
 • Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ 19901992: tematska zbirka dokumenata. Priredio Kosta Nikolić. Beograd: Institut za savremenu istoriju/Fond za humanitarno pravo, 2011.
 • Bosnia-Herzegovina: The Vance/Owen Peace Plan. David Owen. Liverpool: Liverpool University Press, 2013.
 • Caspersen, Nina. Contested Nationalism: Serb Elite Rivalry in Croatia and Bosnia in the 1990s. New York: Berghahn Books, 2009.
 • Ćosić, Dobrica. Piščevi zapisi 1992–1993. Beograd: Filip Višnjić, 2004.
 • Glaurdić, Josip. The Hour of Europe. Western Powers and the breakup of Yugoslavia. New Heaven: Yale University Press, 2011.
 • Gow, James. Triumph of the Lack of Will. International Diplomacy and the Yugoslav War. London: Hurst&co, 1997.
 • Koljević, Nikola. Stvaranje Republike Srpske. Dnevnik 1993–1995. Beograd: Službeni glasnik, 2008.
 • Milašinović, Arsen. “The Croat-Bosniak War: The Select Findings of the Recent Regional Historiography”. Istorija 20. veka, br. 1. (2021), 197–214. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.mil.197-214
 • Nikolić, Kosta. „Srbija i plan lorda Karingtona na Mirovnoj konferenciji u Hagu 1991“. U: Jugoslavija između ujedinjenja i razlaza, Hrvatsko-srpski odnosi u kontekstu društvenog razvoja dve Jugoslavije 1918–1991. Uredili Bojan Dimitrijević i Mario Jareb, 225 Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2018. https://doi.org/10.29362/2237.nik.225-260
 • Owen, David. Balkan Odyssey. London: Indigo, 1996.
 • Petrović, Vladimir. „Odnosi srpske političke elite i krah Vens-Ovenovog plana za BiH“. Istorija 20. veka, br. 1, (2012), 9–26. https://doi.org/10.29362/ ist20veka.2012.1.pet.9-26
 • Petrović, Vladimir, priredio. Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan I–II. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010, 2011.
 • Petrović, Vladimir, priredio. Srpske političke elite i Londonska konferencija I–II. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2014, 2016.
 • Plavšić, Biljana. Svedočim. Banja Luka: Trioprint, 2007.
 • Ramcharan, Bertrand G. International Peace Conferences. Leiden: Brill, 2015. https://doi.org/10.1163/9789004245907
 • Suđenje Slobodanu Miloševiću. Beograd: Fond za humanitarno pravo, 2006.
 • Šimić, Tomo (prir). „Dokumenti Predsjedništva BiH 1991.–1994“. National Security and the Future, vol. 8, no. 2, (2007), 5–134.
 • The International Conference on the Former Yugoslavia: Official Papers. Priredio Bertrand Ramcharan. Hague/Boston: Kluwer Law International, 1997.