Категорије

Dr Olivera Dragišić
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija

 

NARODNI FRONT JUGOSLAVIJE: KARAKTER, SPECIFIČNOSTI I FUNKCIJA

God. XLI, 1/2023, str. 99–116
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.1.dra.99-116

 

APSTRAKT/REZIME:

U radu su ispitivane faze, okolnosti i dinamika izgrađivanja Narodnog fronta u Jugoslaviji. Ukazano je na četiri stupnja njegovog razvoja, kao i na značaj ideologije bratstva i jedinstva u procesu njegove izgradnje. Skrenuta je pažnja na komparaciju sa rumunskim i bugarskim narodnim frontom, kao i na značaj spoljnog političkog konteksta u kojem se jugoslovenski Narodni front razvijao.

 

KLJUČNE REČI: Narodni front, partija, struktura vlasti, Jugoslavija, saveznici

 

REFERENCE:

 • Bjelajac, Mile. „Glinski kraj 1938–1941. Strah i zabrinutost Srba za sigurnost i odnos prema vojsci i državi“. Istorijski zapisi. Ecrits historiqes, 3–4, (2021), 79–99.
 • Dragišić, Olivera. „Konstituisanje komunističke vlasti na Balkanu posle Drugog svetskog rata: komparativna analiza strukture vlasti u Jugoslaviji, Bugarskoj i Rumuniji 1944–1947“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2018.
 • Dragišić, Petar. Jugoslovensko-bugarski odnosi 19441949. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.
 • Dragišić Petar, i Olivera Dragišić. Jugoslavija i Bugarska 1944–1980. Hronika neuspešnog prijateljstva. Beograd: Stella Polare, 2019.
 • Društveno-politička i naučna misao i delatnost Dragoljuba Jovanovića: zbornik radova sa naučnog skupa održanog 29. marta 2019. godine. Urednik Aleksandar Kostić. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2019.
 • Đilas, Milovan. Članci 1941–1946. Izopačivanje karaktera narodne vlasti. Beograd: Kultura, 1947.
 • Đuretić, Veselin. Saveznici i jugoslovenska ratna drama. Beograd: Balkanološki institut, 1985.
 • Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1944, Europe.
 • Gligorijević, Branislav. Jugoslovensko i srpsko pitanje. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1992.
 • Jovanović, Miroslav. „Staljinizam“. Istorijski glasnik, 1–2, (1993), 103–119.
 • Jovanović, Nadežda. Zemljoradnička levica u Srbiji 1927–1939. godine. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1994.
 • Korać, Milan. „Narodni front Beograda 1947–1953“. Magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 1982.
 • Kosanović, M. Sava. Jugoslavija je bila osuđena na smrt. Smisao moskovskog sporazuma. Zagreb: Globus – Arhiv Jugoslavije, 1984.
 • Kosanović, Sava. „Predgovor“. U: Svetozar Pribićević, Diktatura kralja Aleksandra, VII–XXXVII. Zemun: Mostart, 2018.
 • Krstić, Dragan. Psihološke beleške. Novi Sad: Balkanija, 2014–2018.
 • Miloradović, Goran. „’Hegemonisti’ i ’revolucionari’: KPJ/SKJ i kulturna elita u Jugoslaviji sredinom 20. veka“. Istorija 20. veka, br. 2, (2008), 371–389.
 • Miloradović, Goran. Lepota pod nadzorom. Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945–1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 • Milošević, Srđan. “The Role of the Yugoslav Popular Front in Implementing Communist-Style Measures in Yugoslav Rural Areas (1945-1953)”. Tokovi istorije, 3, (2018), 63– DOI: https://doi.org/10.31212/tokovi.2018.3.mil.63-86
 • Narodni front i komunisti: Jugoslavija, Čehoslovačka, Poljska 1938–1945. Beograd, Prag, Varšava: Institut za savremenu istoriju, 1968.
 • Obradović, Marija. Narodna demokratija u Jugoslaviji 1945–1952. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1995.
 • Odnosi Jugoslavije i Rusije (SSSR) 1941–1945. Dokumenti i materijali. Priredili: Stojanović Stanislav, Petranović Branko, Vukasović Kosara, Kostić Uroš, Štrbac Čedomir, Stamatović Miloje, Buharkin Igor, Vasiljeva Nina, Ostrovidov Jurij. Beograd: Savezno ministarstvo za inostrane poslove, 1996.
 • Pavlović, G. Vojislav. Od monarhije do republike. SAD i Jugoslavija: 1941–1945. Beograd: Klio, 1998.
 • Pečikan, Ovidiju. Istorija Rumuna. Beograd: Klio, 2015.
 • V Kongres Komunističke partije Jugoslavije. Izveštaji i referati. Beograd: Kultura, 1948.
 • Petranović, Branko. „Narodni front u političkom sistemu Jugoslavije“. Istraživanja, 8, (1979), 309–399.
 • Petranović, Branko. „Osnivački kongres Narodnog fronta Jugoslavije“. Časopis za suvremenu povijest, br. 1, (1980), 5–
 • Petrović, S. Dragoljub. Od Narodnog fronta do jednopartijskog sistema. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1997.
 • Pivac, Marko. „Rad britanske tajne službe u Jugoslaviji u predvečerje Aprilskog rata 1941“. Istorija 20. veka, br. 3, (2010), 192–
 • Politbiro Centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije 1945–1948. Priredio Branko Petranović. Beograd: Arhiv Jugoslavije i Službeni list SRJ, 1995.
 • Popov, Jelena. Narodni front u Vojvodini 1944 Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za istoriju, 1983.
 • Pribićević, Svetozar. Diktatura kralja Aleksandra. Zemun: Mostart, 2018.
 • România. Viața politică în dokumente, 1945. Ed. Ioan Scurtu. București: Arhivele Statului din România, 1994.
 • Sednice Centralnog komiteta KPJ 1948–1952. Priredili: Branko Petranović, Ranko Končar i Radoslav Radonjić. Beograd: Izdavački centar „Komunist“, 1985.
 • Spehnjak, Katarina. Javnost i propaganda: narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske: 1945.-1952. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2002.
 • Škoro, Srđan. „Narodni front u političkom životu Jugoslavije 1947–1953“. Magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 1989.
 • Timofejev, J. Aleksej. Rusi i Drugi svetski rat u Jugoslaviji. Uticaj SSSR-a i ruskih emigranata na događaje u Jugoslaviji 1941–1945. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.
 • Tito, Josip Broz. Govori i članci, I–XII. Zagreb: Naprijed, 1959.
 • Tošić, Desimir. Demokratska stranka. Beograd: Fond Ljuba Davidović, 2006.
 • Vachkov, Daniel. IstoriJa na Narodna republika B“lgariJa. Rezhimyt i obshtestvoto. Ur: Ivalo Znepolski. SofiJa: Institut za isledvane na blizkoto minalo, 2009.
 • Velika antifašistička narodno-oslobodilačka skupština Srbije, 9–12 novembar 1944. Beograd: Prosveta, 1945.
 • Vodušek-Starič, Jera. Kako su komunisti osvojili vlast 1944.-1946. Zagreb: Naklada Pavičić, 2006.
 • Živković, Dušan. Narodni front Jugoslavije: 1935–1945. Beograd: Institut za savremenu istoriju – Narodna knjiga, 1978.
 • Quinlan, D. Paul. Ciocnire deasupra României. Politica anglo-americană față de România 1938–1947. Iași: Centrul De Studii Romanesti. Fundatia Culturala Romana, 1995.