Категорије

Dr Jasmina Milanović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

NARODNA ŽENSKA ZAJEDNICA 1926–1941.

God. XLI, 1/2023, str. 67–82
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.1.mil.67-82

 

APSTRAKT/REZIME:

Narodna ženska zajednica stvorena je 1926. godine kao paralelna krovna organizacija ženskih društava u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Nastala posle raskola unutar Narodnog ženskog saveza, okupljala je nezadovoljna društva, uglavnom beogradska, posle sukoba uprava Ženskog društva i Kola srpskih sestara. Suština sukoba je bila u drugačijim ciljevima i idejama koje su ova društva zastupala, ali i u međusobnim ličnim neprijateljstvima i rivalstvima. Neposredan inicijator raskola i stvaranja Narodne ženske zajednice bila je Mara Trifković. Pod njenim velikim uticajem Zajednica je nastavila da radi i u kasnijem periodu.

 

KLJUČNE REČI: Narodna ženska zajednica, Narodni ženski savez, Mara Trifković, ženska društva

 

REFERENCE:

 • Ivanić, Delfa. „O Srpskom Narodnom Ženskom Savezu i njegovim zadatcima“. Domaćica, XXXIII, 1, (1912), 9–23.
 • Ivanić, Delfa. Uspomene. Priredila Jasmina Milanović. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2011.
 • „Izveštaj o radu Narodnog ženskog saveza Kraljevine SHS u 1924–25. god.“. Ženski pokret, VI, 8, (1925), 274–286.
 • „Izveštaj o radu NŽS u 1925–26. g.“. Ženski pokret, VII, 9–10, (1926), 382–392.
 • Lazarević, Jelena. Engleskinje u srpskom narodu. Beograd: Beogradsko žensko društvo, 1929.
 • Lazarević, Jelena. „Šta hoće žene oko Saveza? – Kako je Ženski Savez trebalo voditi a kako je vođen“. Politika, 24. 10. 1926, 5.
 • Milanović, Jasmina. Žensko društvo (1875–1942). Beograd: Institut za savremenu istoriju, Službeni glasnik, 2020.
 • „Kriza na muški način“. Žena i svet, 11, (1926), 1.
 • Petrović, Milena. „Da se ne zaboravi!“. Ženski pokret, VII, 9–10, (1926), 379–382.
 • „Prvi Glavni skup Srpskog narodnog ženskog saveza“. Domaćica, XXXI, 5, (1910), 17–27.
 • Ristić, Pravda. „Reorganizacija ženskih društava“. Ženski pokret, V, 7, (1924), 273–278.
 • Selaković-Tkač, M. „Oko lozinke ili „Digni se ti – da sednem ja“. Žena i svet, 12, (1926), 6.
 • Simić, Mila. „Načelno pitanje o zaštiti ugleda žene javne radnice i ženskih organizacija“. Ženski pokret, VII, 9–10, (1926), 417–425.
 • „Skupština žena u Zagrebu“. Ženski pokret, 11, 12, (1920).
 • Spomenica sa I Kongresa žena Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd, 1920.
 • Stojanović, Zagorka. „Skupština Narodnog Ženskog Saveza u Ljubljani“. Ženski pokret, III, 7–8, (1922), 235–236.
 • Zrnić, Jelena. „Kuda nas vodiš“. Žena i svet, 12, (1926), 5.
 • Zrnić, Jelena. „Poučna je ova okružnica N.Ž.S. Šta nam ona kazuje“. Žena i svet, 3, (1927), 1.