Категорије

Dr Goran Miloradović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija


MIROSLAV KRLEŽA I PRAVAŠTVO. PRILOG ISTORIJI IDEJA I IDEOLOGIJA

God. XXXVII, 2/2019, str. 29–64
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.mil.29-64

 

APSTRAKT/REZIME:

Pošto je uglavnom poznat levičarski angažman Miroslava Krleže, u članku je pažnja posvećena njegovom odnosu prema nacionalizmu. Bio je privrženik pravaške ideologije i do kraja života je širio i afirmisao te ideje, dok je njegovo članstvo u Komunističkoj partiji bilo stvar oportuniteta. Delujući u sferi kulture Krleža je uvek imao u vidu hrvatske nacionalne interese i najvažnije ideje Ante Starčevića. Nastojao je da u promenljivom istorijskom kontekstu očuva kontinuitet pravaške ideologije, plasirajući njene elemente na polju književnosti i leksikografije. Starčević je za Krležu bio ličnost naročitog značaja i s pravom se smatra da je bio njegov „glorifikator“.

 

KLJUČNE REČI: Miroslav Krleža, Ante Starčević, pravaštvo, nacionalizam, ideologija, Hrvatska, Jugoslavija

 

REFERENCE:

 • Aleksander, Irina. Svi životi jedne ljubavi. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Naklada Jesenski i Turk, 2003.
 • Banac, Ivo. „Pravaši“. U: Krležijana, 2, 228. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Banac, Ivo. „Starčević, Ante“. U: Krležijana, 2, 347–348. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Bašić, Nataša. „Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika u povijesti hrvatskoga jezika i jezikoslovlja“. Jezik, 64, br. 1, (veljača 2017), 3–14.
 • Bašić, Nataša. „U spomen. Tomislav Ladan (1932.–2008.)“. Jezik, 55, br. 4, (listopad 2008), 121–126.
 • Bibliografija Miroslava Krleže. Glavni urednik Velimir Visković. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1998.
 • Bogdanov, Vaso. Politička i moralna strana lijeve hajke na Krležu: prilog historiji desetogodišnjeg književno-političkog sukoba na ljevici. Zagreb: Vaso Bogdanov, 1940.
 • Josip Bratulić, „Kombol, Mihovil“, u: Tko je tko u NDH?, Hrvatska 1941.–1945. Urednici Zdravko Dizdar, Marko Grčić, Slaven Ravlić i Darko Stuparić, 193–194. Zagreb: Minerva, 1997.
 • Bratulić, Josip. „Krleža, Miroslav“. U: Tko je tko u NDH? Hrvatska 1941.–1945. Urednici Zdravko Dizdar, Marko Grčić, Slaven Ravlić i Darko Stuparić, 212–214. Zagreb: Minerva, 1997.
 • Brebanović, Predrag. Avangarda krležiana. Pismo ne o avangardi. Zagreb: Jesenski i Turk, Arkzin, 2016.
 • Brozović Dalibor, i Velimir Visković. „Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“. U: Krležijana, 1, 138–140. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Bogišić, Vlaho. „Savez komunista Jugoslavije (Komunistička partija Jugoslavije)“. U: Krležijana, 2, 305–312. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Cvitković, Ivan. Krleža, Hrvati i Srbi. Sarajevo: Oslobođenje public, 1991.
 • Čengić, Enes. S Krležom iz dana u dan 1. Balade o životu koji teče. Zagreb: Globus, 1985.
 • Čengić, Enes. S Krležom iz dana u dan 2. Trubač u pustinji duha. Zagreb: Globus, 1985.
 • Čengić, Enes. S Krležom iz dana u dan 3. Ples na vulkanima. Zagreb: Globus, 1985.
 • Čengić, Enes. S Krležom iz dana u dan 4. U sjeni smrti. Zagreb: Globus, 1985.
 • Donat, Branimir. „Čović, Marko“. U: Tko je tko u NDH?, Hrvatska 1941.–1945. Urednici Zdravko Dizdar, Marko Grčić, Slaven Ravlić i Darko Stuparić, 79–80. Zagreb: Minerva, 1997.
 • Flaker, Aleksandar. „Hrvatska književna laž“. U: Krležijana, 1, 343. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Goldstein, Ivo. Hrvatska 1918.–2008. Zagreb: EPH Liber, 2008.
 • Gross, Mirjana. Izvorno pravaštvo. Ideologija, agitacija, pokret. Zagreb: Golden marketing, 2000.
 • Gross, Mirjana. Povijest pravaške ideologije. Zagreb: Institut za hrvatsku povijest, 1973.
 • Gross Mirjana, i Dragovan Šepić. „Stranke, političke“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 8, Srbija–Ž, 162–191. Zagreb: Leksikografski zavod, 1971.
 • Hegedušić, Krsto. „Pred petom izložbom Zemlje“. Danas, 1, (1934), 113–116.
 • Hekman, Jelena. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Građa za povijest Deklaracije. Zagreb: Matica hrvatska, 1997.
 • Horvat, Josip. Ante Starčević. Kulturno-povjesna slika. Zagreb: Antun Velzek‚1940.
 • Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919–1979. Tom I, 1919–1941. Urednici Stojan Kesić i Vuk Vinaver. Beograd: Narodna knjiga, Institut za savremenu istoriju, 1980.
 • Istorija Saveza komunista Jugoslavije. Urednici Pero Morača i Stanislav Stojanović. Beograd: Izdavački centar Komunist, Narodna knjiga, Rad, 1985.
 • Jelčić, Dubravko. Matoš. Zagreb: Globus, 1984.
 • Jugoslovenski književni leksikon. Urednik Živan Milisavac. Novi Sad: Matica srpska, 1971.
 • Kapetanić, Davor. „Varijante“. U: Krležijana, 2, 487–492. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Kljaić, Stipe. Nikada više Jugoslavija. Intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje (1929.–1945.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017.
 • Književna republika: mesečnik za sve kulturne probleme (Zagreb), 1923–1927.
 • Kordić, Snježana. Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010.
 • Kovačec, August. „Jezik“. U: Krležijana, 1, 394–407. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Kovačević, Božidar. „Krležin napad na Beograd i njegova poslednja knjiga“. Reč i slika. 1. septembar 1926, 147–149.
 • Ković, Miloš. „Jovan Skerlić“. U: Srbi 1903–1914. Istorija ideja. Priredio Miloš Ković. Beograd: Clio, 2015.
 • Kravar, Zoran. „Kranjčević, Silvije Strahimir“. U: Krležijana, 1, 489–491. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Kravar, Zoran. „Matoš, Antun Gustav“. U: Krležijana, 2, 26–29. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Kravar, Zoran. „Nacionalno pitanje“. U: Krležijana, 2, 57–63. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Krivokapić, Boro. Bes/konačni Tito (i Krležine „masne laži“). Beograd: Novosti, 2006.
 • Krleža, Miroslav. Balade Petrice Kerempuha. Zagreb: Zora, 1963.
 • Krleža, Miroslav. „Balkanske impresije“. Književna republika, II, 9, (august 1924), 344–347.
 • Krleža, Miroslav. „Bogumilski mramorovi“. U: Eseji VI, 237–246. Zagreb: Zora, 1967.
 • Krleža, Miroslav. „Hrvatska književna laž“. Plamen: polumesečnik za sve kulturne probleme. I, 1, (1. 1. 1919), 32–40.
 • Krleža, Miroslav. „Ivan Meštrović vjeruje u boga“. U: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 293–322. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „Iz hrvatske kulturne historije“. U: Eseji III, 343–435. Zagreb: Zora, 1963.
 • Krleža, Miroslav. „Jugoslavensko pitanje u Prvom svjetskom ratu 1914–1918“. U: Eseji V, 301–374. Zagreb: Zora, 1966.
 • Krleža, Miroslav. „Književnost danas“. U: Eseji III, 97–138. Zagreb: Zora, 1963.
 • Krleža, Miroslav. „Ksaver Šandor Gjalski“. U: Eseji III, 416–421. Zagreb: Zora, 1963.
 • Krleža, Miroslav. „Lamentacija o prosperitetu“. U: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 397–410. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „Madžarski lirik Andrija Ady“. U: Eseji I, 95–119. Zagreb: Zora, 1961.
 • Krleža, Miroslav. Marginalije:1000 izabranih komentara o tekstovima za enciklopedije JLZ. Priredio Vlaho Bogišić. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
 • Krleža, Miroslav. „Najnovija anatema moje malenkosti“. Danas, 1, (1934), 106–113.
 • Miroslav Krleža, „Nekoliko riječi o malograđanskom historizmu uopće“, u: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 97–152. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „Odlomci iz eseja o Kranjčeviću“. U: Eseji III, 425–435, Zagreb: Zora, 1963.
 • Krleža, Miroslav. „O jedinim zastavama našeg vremena“. U: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 395–410, Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „O Kranjčevićevoj lirici“. U: Eseji III, 9–42. Zagreb: Zora, 1963.
 • Krleža, Miroslav. „O malograđanskoj ljubavi spram hrvatstva“. U: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 119–152. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „O nekim problemima Enciklopedije“. U: Eseji V, 149–203. Zagreb: Zora, 1966.
 • Krleža, Miroslav. „O patru dominikancu Jurju Križaniću“. U: Eseji III, 43–70. Zagreb: Zora, 1963.
 • Krleža, Miroslav. „Paul Valéry“. U: Eseji II, 121–141. Zagreb: Zora, 1962.
 • Krleža, Miroslav. „Predgovor ʻPodravskim motivimaʼ Krste Hegedušića“. U: Eseji III, 295–339. Zagreb: Zora 1963.
 • Krleža, Miroslav. „Razgovor sa sjenom Frana Supila“. U: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 175–210. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „Referat na plenumu Saveza književnika“. U: Eseji VI, 59–127. Zagreb: Zora, 1967.
 • Krleža, Miroslav. „Slom Frana Supila“. U: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 153–174. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „Stjepan Radić na odru“. U: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 251–276. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „Stjepan Radić u Beogradu“. U: Deset krvavih godina i drugi politički eseji, 211–249. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „Teze za jednu diskusiju iz godine 1935“. U: Deset krvavih godina i drugi eseji, 473–600. Zagreb: Zora, 1957.
 • Krleža, Miroslav. „Teze za jednu diskusiju iz godine 1935“. Nova misao, 7, (1953), 3–81.
 • „Krleža, Miroslav“. U: Mala encikopedija Prosveta. Opšta enciklopedija, 2. Jugoslavija K–Pn, 403. Beograd: Prosveta, 1986.
 • Krleža o Titu. Priredio Anđelko Malinar. Sarajevo: Oslobođenje, Zagreb: Mladost, 1980.
 • Kuntić, Ljerka. „Kvaternik, Eugen“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 5, Jugos–Mak, 462–464. Zagreb: Leksikografski zavod, 1962.
 • Kvaternik, Eugen. Politički spisi: rasprave, govori, članci, memorandumi, pisma. Priredila Ljerka Kuntić. Zagreb: Znanje, 1971.
 • Ladan, Tomislav. „Matoš, Antun Gustav“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 6, Maklj–Put, 50–52. Zagreb: Leksikografski zavod, 1965.
 • Lasić, Stanko. Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži I. Kritička literatura o Miroslavu Krleži od 1914. do 1941. Zagreb: Globus, 1989.
 • Lasić, Stanko. Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži III. Miroslav Krleža i Nezavisna Država Hrvatska 10. 4. 1941–8. 5. 1945. Zagreb: Globus, 1989.
 • Lasić, Stanko. Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži IV. Stvaranje kulta 1945.–1963. Zagreb: Globus, 1993.
 • Lasić, Stanko. Starčevićeve pamfletske strategije: svijet ekstremnih antiteza. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola, 2018. http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1869&naslov=starceviceve-pamfletske-strategije-svijet-ekstremnih-antiteza (pristupljeno 8. 8. 2018)
 • Lasić, Stanko. Sukob na književnoj ljevici 1928–1952. Zagreb: Liber, 1970.
 • Lončarević, Vladimir. „Idejni vidici katoličke kritike Miroslava Krleže“. Kroatologija, 6, (2015), 1–2, 107–124.
 • Mandić, Igor. Zbogom, dragi Krleža. Polemike o mentalitetu post-krležijanske epohe. Zagreb: Profil, 2007.
 • Matković, Stjepan. Čista stranka prava 1895.–1903. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, 2001.
 • Meštrović, Mate. „Egzistencija Božja i poezija Miroslava Krleže“. Crkva u svijetu, 17, 1, (ožujak 1982), 56–66.
 • Milanja, Cvjetko. „Balade kao autorski projekt“. KAJ: časopis za književnost, umjetnost i kulturu, XLIII, 3, (2010), 11–46.
 • Milisavac, Živan. „Novosadski dogovor“. U: Jugoslovenski književni leksikon, 375–376. Novi Sad: Matica srpska, 1971.
 • Miloradović, Goran. Lepota pod nadzorom. Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945–1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 • Mos, Džordž. Istorija rasizma u Evropi. Beograd: Službeni glasnik, 2005.
 • Mujadžević, Dino. Bakarić: Politička biografija. Zagreb: Plejada, Hrvatski institut za povijest, 2011.
 • Nikčević, Sanja. Mit o Krleži: ili krležoduli i krležoklasti u medijskom ratu. Zagreb: Matica hrvatska, 2016.
 • Novak, Viktor. Vuk i Hrvati. Beograd: Naučno delo, 1967.
 • Očak, Ivan. Krleža – partija (Miroslav Krleža u radničkom i komunističkom pokretu 1917–1941). Zagreb: Spektar, 1982.
 • Pavičić, Josip. „Deklaracija o nazivu, položaju i budućnosti hrvatske samostalnosti. Kronologija deklaracijskih zbivanja u ožujku i travnju 1967.“ Jezik, 64, 1, (veljača 2017), 14–29.
 • Petrak, Nikica. „Križanić, Juraj“. U: Krležijana, 1, 499–500. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Petrić, Hrvoje. „O braći Radić i počecima Hrvatske pučke seljačke stranke“. U: 110 godina Hrvatske seljačke stranke, 539–606. Zagreb: Matica hrvatska, 2015.
 • Plamen: polumesečnik za sve kulturne probleme (Zagreb), 1919.
 • Popović, Radovan. Krleža i Srbi. Beograd: Službeni glasnik, 2012.
 • Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945.–1991. Od Zajedništva do razlaza. Zagreb: Školska knjiga, 2006.
 • Redakcija, „Frank, Josip“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 3, Dip–Hid, 387. Zagreb: Leksikografski zavod, 1958.
 • „Tuđman, Franjo“. U: Krležijana, 2, 452–456. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Ređep, Draško. „Krleža, Miroslav“. U: Jugoslovenski književni leksikon, 260–264. Novi Sad: Matica srpska, 1971.
 • Skerlić, Jovan. „Ante Starčević“. Srpski književni glasnik, XXVIII, sv. I–III, (1912), 56–61, 136–141, 212–218.
 • Skok, Joža. „Balade Petrice Kerempuha“. U: Krležijana, 1, 34–43. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Starčević, Ante. Bi-li k slavstvu ili ka hrvatstvu?. Zagreb: Tisak Dragutina Bokana, 1867.
 • Starčević, Ante. Ime Serb. Zagreb: Slovi Karla Albrechta, 1868.
 • Starčević, Ante. Izabrani spisi. Priredio Blaž Jurišić. Zagreb: Hrvatski izdavačko bibliografski zavod, 1943.
 • Starčević, Ante. Misli i pogledi. Pojedinac–Hrvatska–svijet. Sastavio Blaž Jurišić, Zagreb: Matica hrvatska, 1971.
 • Starčević, Ante. Nekolike uspomene. Zagreb: Narodna tiskarna, 1870.
 • Starčević, Ante. Pasmina Slavoserbska po Hervatskoj. Zagreb: Lav Hartman i družba, 1876.
 • Starčević, Ante. Pisma Magjarolacah. Sušak: Primorska tiskarna, 1879.
 • Starčević, Ante. Politički spisi. Izbor i predgovor Tomislav Ladan. Zagreb: Znanje, 1971.
 • Starčević, Ante. „Poslanica pobratimu D. M. u B.“. U: Izabrani spisi. Priredio Blaž Jurišić, 325–244. Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943.
 • Stary, Mladen. „Krleža, Miroslav“. U: Jugoslovenski savremenici. Ko je ko u Jugoslaviji. 519–520, Beograd: Hronometar, 1970.
 • Stipetić, Zorica. Komunistički pokret i inteligencija. Istraživanja ideološkog i političkog djelovanja inteligencije u Hrvatskoj (1918–1945). Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreb, 1980.
 • Strecha, Mario. „Bogumili“. U: Krležijana, 1, 70–71. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Südland, L. V. [Ivo Pilar]. Južnoslavensko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja. Zagreb: Matica hrvatska, 1943.
 • Šepić, Dragovan. „Supilo, Frano“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 8, Srbija–Ž, 217–219. Zagreb: Leksikografski zavod, 1971.
 • Šicel, Miroslav. „Ilirski pokret“. U: Krležijana, 1, 361–362. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Šidak, Jaroslav. „Starčević, Ante“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 8, Srbija–Ž, 127–130. Zagreb: Leksikografski zavod, 1971.
 • Šišić, Ferdo. Kvaternik (Rakovička buna). Zagreb: Sveučilište SHS u Zagrebu, 1926.
 • Štajduhar, Meri. „Budak, Mile“. U: Krležijana, 1, 85–86. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Tuđman, Franjo. Bespuća povijesne zbiljnosti. Rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1994.
 • Tween, Mark [Kruno Krstić]. Kako piše gospodin M. Krleža. Zagreb: Moderna socijalna kronika, 1935.
 • Vinaver, Stanislav. „Beograd i g. Krleža“. Vreme, 31. 8. 1924, 4.
 • Visković, Velimir. „Broz, Josip–Tito“. U: Krležijana, 1, 78–82. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Visković, Velimir. „Lasić, Stanko“. U: Krležijana, 1, 524–529. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.
 • Visković, Velimir. „Polemika“. U: Krležijana, 2, 190–217. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Visković, Velimir. Sukob na ljevici. Beograd: Narodna knjiga, Alfa, 2001.
 • Visković, Velimir. „Supilo, Frano“. U: Krležijana, 2, 404–406. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Visković, Velimir. „Trumbić, Ante“. U: Krležijana, 2, 451–452. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Visković, Velimir. „Životopis“. U: Krležijana, 2, 552–589. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999.
 • Žmegač, Viktor. „Dnevnik“. U: Krležijana, 1, 152–158. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993.