Категорије

Dr Milan Radovanović
Kraljevo, Srbija

 

DER TRANSIT JÜDISCHER MIGRANTEN DURCH JUGOSLAWIEN NACH PALÄSTINA UND ISRAEL (1933–1952) DER FALL ERNEST UND ILSA ESCHINSKY
[MIGRACIJE JEVREJSKOG STANOVNIŠTVA U PALESTINU I IZRAEL (1933–1955) PREKO TERITORIJE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE – SLUĆAJ ERNESTA I ILZE EŠINSKI]

God. XXXIV, 1/2016, str. 109–118
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.1.rad.109-118

 

APSTRAKT/REZIME: Članak se bavi kontinuitetom između ilegalnog priliva jevrejskih izbeglica u Kraljevinu Jugoslaviju i organizovanog iseljavanja jugoslovenskih Jevreja u Izrael između 1948. i 1952. godine. Kako bi se ukazalo na konkretnu vezu između dve faze učešća jugoslovenske države u migracijama u smeru Palestine, odnosno novostvorene jevrejske države, dva procesa su svedena na nivo ličnih istorija pojedinačnih učesnika. Razmatran je primer Ernesta i Ilze Bešinski, jedinih iseljenika čije se kretanje u kontinuitetu može pratiti od dolaska u Kraljevinu, posle „anšlusa“ do podnošenja prijave za priključenje organizovanoj emigraciji. Rad je napisan na osnovu građe koja se čuva u Arhivu Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu.

 

KLJUČNE REČI: migracije, Jugoslavija, Palestina, Izrael, Jevreji, Ernest Bešinski, Ilza Bešinski

 

REFERENCE:

 • Alfassi, Itzhak. Immigration and Settlement. Jerusalem: Keter Books, 1973.
 • Grünfelder, Anna. „Aufgeschobene Vernichtung. Jüdische Emigration nach Jugoslawien (1933–1938–1945)“. Südosteuropaforschung 71 (2012), 233–284.
 • Ivanković, Mladenka. „Odlazak jevrejskih izbeglica – žrtava Holokausta iz evropskih zemalja za Palestinu preko teritorije Jugoslavije 1946/7. godine“. Tokovi istorije 3 (2006), 141–153.
 • Ivanković, Mladenka. Jevreji u Jugoslaviji 19441952. Beograd: INIS, 2009.
 • Neumann, Shoshanna. Aliyah to Israel: Immigration under Conditions of Adversity. Bonn: IZA, 1999.
 • Radovanović, Milan. „Pojedini ekonomski aspekti organizovanog iseljavanja jugoslovenskih Jevreja u Izrael 1948/9. godine“. Godišnjak za društvenu istoriju, 3, (2011), 81–102.
 • Radovanović, Milan. „Iseljenje jevrejske dece iz Jugoslavije u Izrael 1948/9“. Naša prošlost, 14, (2013), 161–
 • Radovanović, Milan. „The Sound of Silence – Jugoslovenska štampa o organizovanom iseljavanju Jevreja iz Jugoslavije u Izrael (1948–1952)“. Godišnjak za društvenu istoriju, 1, (2013), 77–91.
 • Radovanović, Milan. „The State, the Organization and the Individual – A three-level Approach to Migration“. In: Where is Civil Society in Central Europe heading to?, 169–187. Košice, 2015.
 • Ristović, Milan. „Jugoslavija i jevrejske izbeglice 1938–1941“. Istorija 20. veka. 1, (1996), 21–43.
 • Ristović, Milan. „Turisti pod sumnjom (o jednom vidu politike Kraljevine Jugoslavije prema jevrejskim izbeglicama 1938–1941. godine)“. Zbornik radova sa okruglog stola Kladovo transport. Priredila Milica Mihailović, 170– Beograd: Jevrejski istorijski muzej, Savez jevrejskih opština Srbije, 2006.
 • Ristović, Milan. „Unsere und fremde Juden. Zum Problem der Jüdischen Flüchtlinge in Jugoslawien 1938–1941“. In: Dahlmann, Dittmar, Hilbrenner, Anke (Ed.), Zwischen grossen Erwartungen und bösem Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in Ost- und Südosteuropa 19181945, 191– Paderborn, Ferdinand Schöningh Verlag, 2007).
 • Pass Freidenreich, Harriet. The Jews of Yugoslavia. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1979.
 • Perić, Marko, Srećko Stanić. „Jevreji Beograda u popisima stanovništva XIX i XX veka“. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 6, (1992), 277–
 • Vestad, Od Arne. Globalni Hladni rat. Beograd: Arhipelag, 2008.