Категорије

Dr Predrag J. Marković
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

MA Luka Filipović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

KVANTIFIKACIJA REZULTATA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM NAUKAMA – CITIRANOST KAO MERILO ISTORIOGRAFSKOG DOSTIGNUĆA U SLUČAJU INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU

God. XXXIX, 2/2021, str. 461–478
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.mar.461-478

 

APSTRAKT/REZIME:

Novi globalni naučni i društveni trendovi stvorili su ili pak učinili vidljivijim mnoge lokalne fenomene u društvenim i humanističkim disciplinama i nametnuli nove probleme sistematizacije, evaluacije i kategorizacije rada društvenih i humanističkih naučnika. Problemi kvantifikacije naučnih rezultata, objektivnosti kriterijuma za merenje značaja naučnih istraživanja, metodoloških i tematskih imperativa globalnog intelektualnog tržišta i njihovih odnosa sa lokalnim kulturnim, naučnim i društveno-strukturalnim posebnostima, predstavljaju samo neke od aktuelnih problema sa kojima se suočava savremena nauka u epilogu istorijskih i društvenih procesa koji su obeležili prethodne decenije. Primenom metode studije slučaja ovaj rad ima cilj da pokuša da doprinese jasnijem sagledavanju, kontekstualizaciji, kao i razmatranju uzroka i posledica ovih fenomena na primeru Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Za potrebe statističkih analiza korišćeni su podaci iz bibliografija naučnih saradnika Instituta za savremenu istoriju, kao i podaci iz baze Web of Science (WOS).

 

KLJUČNE REČI: Humanističke nauke, istoriografija, scijentometrija, citiranost, metodologija, kvantitativna merenja, vidljivost naučnih publikacija, Web of Science

 

REFERENCE:

  • Filipi Matutinović, Stela. „Naučne informacije u Srbiji – protok, dostupnost, vrednovanje“. Internet izdanje, Biblioteka ,,Svetozar Marković“, Beograd, 2013. https://kobson.nb.rs/upload/documents/oNamaPredavanja/PR2013TekstZaDoktorante.pdf.
  • Gačanović, Ivana B. ,,Kultura revizije u nauci i visokom obrazovanju: slučaj Republike Srbije 2000–2010. godine“. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2014.
  • Goldacre, Ben. “The Sokal Affair”. The Guardian, 5. 6. 2003, 21. https://www.theguardian.com/science/2003/jun/05/badscience.research
  • Janjetović, Zoran. “On Lists, Indexes and quality: Is There a Connection”. Tokovi istorije, br. 3, (2020), 193–207. https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.3.jan.193-207
  • Kovačević, Ivan. „Odnos države prema humanističkim naukama u Srbiji početkom XXI veka: Citatometrija kao pokušaj ubistva srpske antropologije“. Etnoantropološki problemi, br. 3, (2008), 27–43.
  • Kovačević, Ivan. ,,Američki idol, jaranski princip i vrednovanje rezultata humanističkih nauka u Srbiji“. Glasnik Etnografskog muzeja, br. 73, (2009), 133–156.
  • Kovačević, Ivan. „O ćurkama, pilićima i citatnim indeksima“. Antropologija, br. 8, (2009), 9–31.
  • Milenković, Miloš. „O brojanju i merenju (drugih) ljudi (za novac): Moralne/civilizacijske implikacije ukidanja društveno-humanističkih nauka u Srbiji putem scijentometrijske pseudonauke“. Antropologija, br. 8, (2009), 33–52.
  • Milenković, Miloš. In the Name of Europe”, On the counterindications of social science and humanities research assessment criteria (in Serbia), Faculty of Philosophy, Belgrade University, Department of Ethnology and Anthropology, Centre for Anthropology of Science and Education, Centre for Anthropology of Policy. Beograd: Dosije studio, 2020.
  • O’Grady, Cathleen. “Who is Camille Noûs, the fictitious French researcher with 200 papers?”. Science, 16. mart 2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/03/who-camille-no-s-fictitious-french-researcher-nearly-200-papers https://doi.org/10.1126/science.abi5504