Категорије

Dr Igor Đ. Vukadinović
Balkanološki institut SANU
Beograd, Republika Srbija

 

KULTURNO I EKONOMSKO POVEZIVANJE ALBANIJE I KOSOVA I METOHIJE 1967–1971.

God. XXXIX, 2/2021, str. 375–396
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.vuk.375-396

 

APSTRAKT/REZIME:

Promene u položaju autonomnih pokrajina u Srbiji krajem šezdesetih godina 20. veka odrazile su se na odnose Kosova i Metohije sa Albanijom. Državni sekretarijat za inostrane poslove i Savezno izvršno veće počeli su 1967. godine da ohrabruju kulturno i ekonomsko povezivanje Kosova i Metohije sa Albanijom, objašnjavajući to strategijom za normalizaciju odnosa između Jugoslavije i Albanije. Nakon skupova u Prištini i Tirani i međusobnih poseta prosvetnih delegacija, dogovoreno je da se udžbenici iz Albanije koriste u školskom sistemu Kosova i Metohije, a kosovska preduzeća su svoju proizvodnju preusmerila na albansko tržište. Profesori Univerziteta u Tirani angažovani su u nastavi na prištinskim fakultetima. Izveštaji albanskih predavača iz Prištine omogućili su partijskom vrhu Albanije širok spektar informacija o situaciji u Jugoslaviji. Rad se primarno zasniva na neobjavljenoj arhivskoj građi Centralnog državnog arhiva Albanije u Tirani, uz korišćenje dokumenata iz srpskih arhiva kao i objavljenih istorijskih izvora i literature.

 

KLJUČNE REČI: Albanija, Kosovo i Metohija, Jugoslavija, kultura, ekonomija, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Tirani

 

REFERENCE:

 • Biberaj, Elez. Albania and China: A Study Of An Unequal Alliance. Tirana: Albanian Institute for International Studies, 2014.
 • Çeku, Ethem. Kosovo and Diplomacy Since World War II: Yugoslavia, Albania and the Path to Kosovan Independence. London – New York: IB Taurus, 2016. https://doi.org/10.5040/9780755621750
 • Ćosić, Dobrica. Lična istorija jednog doba. Vreme iskušenja 1951–1968. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Qosja, Rexhep. Nezaštićena sudbina. O Albancima u Jugoslaviji danas. Zagreb: HSLS, 1990.
 • Deveti kongres Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: Komunist, 1969.
 • Drejtshkrimi i Gjuhes Shqipe. Redaktor Androkli Kostallari. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1974.
 • Gatalović, Miomir. Burna vremena: Kosovo i Metohija u državnoj politici Jugoslavije 1966–1969. godine. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2018.
 • Gatalović, Miomir. „Jugoslovenska državna politika na Kosovu i Metohiji 1958–1974“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2014.
 • Glišić, Venceslav. Susreti i razgovori. Prilozi za biografiju Petra Stambolića. Beograd: Službeni glasnik, 2010.
 • Historical dictionary of Kosova. Editor Robert Elsie. Lanham: Scarecrow Press, 2004.
 • Kosovo i Metohija: Vek važnih događaja 1912–2012. Priredili Momčilo Pavlović, Dragomir Bondžić, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić, Goran Antonić, Ratomir Milikić. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 • Krasnići, Mark. Savremene društveno-geografske promene na Kosovu i Metohiji. Priština: Muzej Kosova i Metohije, 1963.
 • Lalaj, Ana. „1968–1969. Shkrirja e akujve në bashkëpunimin kulturor shiqipëri-kosove“. Studime Historike, nr. 3–4, (2015), 249–274.
 • Lalaj, Ana. „Ngjashmëri dhe pangjashmëri në lëvizjes e 1968-s (Një vështrim krahasues me demonstratat e shqiptarëve në Prishtinë, Tetovë dhe Shqipëri)“. Studime Historike, nr. 3–4, (2018), 237–259.
 • Lukić, Vojin. Sećanja i saznanja. Aleksandar Ranković i Brionski plenum. Titograd: N. Jovović, 1989.
 • Marković, Dragoslav. Život i politika 1967–1978, Knjiga prva. Beograd: Rad, 1987.
 • Marku, Ylber. Sino-Albanian relations during the Cold War, 1949–1978: an Albanian perspective. Doctoral dissertation, Lingang University, Department of History, 2017.
 • Milanović, Vujadin. Univerzitet u Prištini u mreži velikoalbanske strategije. Beograd: Književne novine, 1990.
 • Mišović, Miloš. Ko je tražio republiku. Beograd: Narodna knjiga, 1985.
 • Myftari, Esat. Kosova dhe Enver Hoxha. Tiranë: Botimet Princi, 2016.
 • Nikolić Kosta, i Srđan Cvetković. Srbi i Albanci na Kosovu i Metohiji u 20. veku (1912–1990). Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2014.
 • Papić, Žarko. Vreme zastoja. Srbija 1968–1978. Beograd: Ekonomika, 1990.
 • Pavlović, Momčilo. „Kosovo under Autonomy 1974–1990“. Confronting The Yugoslav Controversies: A Scholars’ Initiative. Eds Charles Ingrao and Thomas Emmert, 48–81. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2009. https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq2r2.5
 • Pireva, Adil. Demonstrat e para per Kosoven republike (1968). Kujtime. Prishtinë: Faik Konica, 2016.
 • Surroi, Veton. Fadil Hoxha në veten e pare (me shënime dhe parathënie të Veton Surroi). Prishtinë: Koha, 2010.
 • Syla, Sabit. „Qëndrimi i Shqipërisë ndaj demonstrative në Kosovë më 1968”. Studime Historike, nr. 3–4, (2012), 283–293.
 • Šesta sednica CK Srbije. Aktivnosti Saveza komunista Srbije posle Četvrte sednice SK Jugoslavije. Beograd: Sedma sila, 1966.
 • Ustavni amandmani sa ustavnim zakonom za sprovođenje ustavnih amandmana V i VII. Beograd, 1969.
 • Vidačić, Rajko. O korenima separatizma i terorizma na Kosovu. Beograd: Službeni glasnik, 2000.
 • Vukadinović, Zoran. „Prištinski univerzitet i njegove biblioteke“. Savremena biblioteka, br. 25, (2008), 52–55.
 • Vuković, Ilija. Autonomaštvo i separatizam na Kosovu. Beograd: Nova knjiga, 1985.
 • Životić, Aleksandar. „Jugoslavija, Albanija i Čehoslovačka kriza (1968–1971)“. Tokovi istorije, br. 3, (2012), 62–85. https://doi.org/10.31212/tokovi.2012.3.ziv.62-85