Категорије

Dr Srđan Cvetković
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

KREIRANJE VIZUELNE PREDSTAVE I PROPAGANDNE SLIKE JOSIPA BROZA TITA. PRILOG PROUČAVANJU IZGRADNJE KULTA LIČNOSTI

God. XLI, 1/2023, str. 177–197
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.1.cve.177-197

 

APSTRAKT/REZIME:

Rad se bavi analizom slike o Josipu Brozu Titu koja je sistematski građena kroz medije, prosvetni i naučni sistem, partijsko i šire društveno delovanje. Stvorena slika bila je splet čitavog niza klasičnih motiva: ratnog heroja i nepogrešivog stratega, svetskog lidera, mudrog učitelja, pobednika nad silama zla (Hitlerom, kasnije Staljinom), ali i specifičnih i njemu svojstvenih osobina kao čoveka iz naroda sa kraljevskim manirima, šarmera omiljenog među ženama koji zna da vlada ali i da uživa u životu. Sve je to uslovilo da se Tito poput ranije obožavanih monarha u narodu sa već nasleđenom autoritarnom političkom kulturom olako prihvati kao nepogrešiv vođa i gotovo mesija.

 

KLJUČNE REČI: Josip Broz Tito, komunizam, kult ličnosti, propaganda, Jugoslavija

 

REFERENCE:

 • Božović, Dvadeset godina na obezbeđenju Tita. Beograd: Cicero, 2004.
 • Cramp­ton Richard and Benjamin. Atlas of Eastern Euro­pe in the Twen­ti­e­ith Cen­tury. London: Routledge, 1997.
 • Cvetković, Srđan. „Totalitarizam na vlasti“. Hereticus, br. 1, (2017), 12–50.
 • Cvetković, Srđan. Između srpa i čekića 2 – Politička represija u Srbiji 1953–1985. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
 • Čolaković, Rodoljub. Dnevnik 1971–1972. Banja Luka – Bijeljina: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske – Muzej Semberije, 2008.
 • Ćalović, Dragan. Tito studija imidža. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2006.
 • Danilović, Rajko. Upotreba neprijatelja, Beograd: Montena, 2003.
 • Đilas, Milovan. Vlast. London: Naša reč, 1983.
 • Đukić, Slavoljub. Slom srpskih liberala. Beograd: Filip Višnjić, 1990.
 • Đukić, Slavoljub. Političko groblje. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Kuljić, Todor. Tito, sociološka studija. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 2012.
 • Kuljić, Todor. Jugoslovensko radničko samoupravljanje, http://www.republicart.net/disc/aeas/kuljic01_sr.pdf (pristupljeno 12. 4. 2021).
 • Lukić, V Sećanja i saznanja. Aleksandar Ranković i Brionski plenum. Titograd: Novica Jovović, 1989.
 • Madžar, Ljubomir. Suton socijalističke privrede. Beograd: Ekonomija i politika, 1990.
 • Mladost Titu, Ljubomir Marković, Dragoslav Nikolić. Čačak: OO SUBNOR – Gradska biblioteka, 1981.
 • Nikolić Kosta. „Komunizam i religija: istoriografsko-antropološki ogled“. Etnoantropološki problemi, god. 12, sv. 1, (2017), 51–70. DOI: https://doi.org/10.21301/eap.v12i1.2
 • Opulski, Rafał. „Słońce komunizmu. Wizerunek Józefa Stalina w propagandize“. https://plus.dziennikpolski.pl/magazyn/a/slonce-komunizmu-wizerunek-jozefa-stalina-w-propagandzie (pristupljeno 12. 3. 2021).
 • Paczkowski, Andrzej. Pola stoljeća povijesti Poljske 1939.-1989. Zagreb: Profil, 2001.
 • Paćepa, Mihaj Jon. Crveni horizonti. Beograd: Akvarijus, 1990.
 • Petan, Žarko. Veseli diktator. Nepoznata biografija Josipa Broza Tita. Novi Sad: 3D+, 2007. DOI: https://doi.org/10.4312/vh.16.1.3-7
 • Petranović Branko i Momčilo Zečević. Agonija dve Jugoslavije. Šabac: Zaslon, 1991.
 • Rabrenović, Andrijana. ,,Politički plakat i kult ličnost“. Medianali, vol. 7, no. 13, (2013), 71–101.
 • Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji: 1945.-1991.: od zajedništva do razlaza. Zagreb: Hrvatski institut za povijest i Školska knjiga, 2006.
 • Ridli, Džasper. Biografija. Novi Sad: Prometej, 1998.
 • Sekelj, Laslo. Jugoslavija struktura raspadanja. Beograd: Rad, 1990.
 • Simić, Pero. Titov dnevnik. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Vujić, Jure. Trg maršala Tita – mitovi i realnosti titoizma. Zagreb: Hrvatska uzdanica, 2007.