Категорије

Dr Aleksandar Rakonjac
Institut za noviju istoriju Srbije

Beograd, Republika Srbija

 

IZMEĐU TRANSFERA TEHNOLOGIJA I DOMAĆIH REŠENJA: IZGRADNJA MOTORNE INDUSTRIJE U JUGOSLAVIJI 1945−1952.

God. XL, 2/2022, str. 405–422
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.2.rak.405-422

 

APSTRAKT/REZIME:

Jedan od glavnih segmenata posleratne privredne modernizacije Jugoslavije neraskidivo je vezan za osvajanje tehnologije proizvodnje motornih vozila. Taj proces se odvijao u složenim unutrašnjim i međunarodnim okolnostima u kojima je država pored sopstvenih snaga morala da pomoć potraži u inostranstvu. U radu se na osnovu iscrpnih arhivskih izvora rasvetljava proces izgradnje jugoslovenske motorne industrije tokom ubrzane industrijalizacije u periodu sprovođenja Prvog petogodišnjeg plana.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, privreda, motorizacija, kamion, traktor, motorcikl

 

REFERENCE:

 • Denda, Dalibor. „Vojni faktor i izgradnja fabrike automobila u Kraljevini Jugoslaviji“. Tokovi istorije, 3–4, (2008), 19–26.
 • Đurović, Smiljana. Državna intervencija u industriji Jugoslavije (1918–1941). Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1986.
 • Đurović, Smiljana. Sa Teslom u novi vek: nova sinteza istorije, Izabrani članci iz ekonomske istorije Srbije i Jugoslavije 1918−1941. Beograd: Zavod za udžbenike, 1997.
 • Gašić, Ranka. „Jugoslovenski Detroit“, Automobilska industrija u Kragujevcu 1953−1991. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2017.
 • Ilić, Saša. Stranci „Gastarbajteri“, Strana stručna radna snaga u privredi Jugoslavije 1945−1950. godine. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2020.
 • Istorija postanka i razvitka industrije kotrljajućih ležaja 1948−1958. Beograd: Radnički savet industrije kugličnih ležajeva, 1958.
 • Kidrič, Boris. Privredni problemi FNRJ. Beograd: Kultura, 1948.
 • Milkić, Miljan. „Obnova trgovinskih veza Jugoslavije i Italije posle Drugog svetskog rata“. Istorija 20. veka, br. 1, (2016), 119−136. DOI: 10.29362/IST20VEKA.2016.1.MIL.119-138
 • Mirković, Saša. Industrija motora Rakovica: 1927−1957. Beograd: Industrija motora, 1958.
 • Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918−1988, Kraljevina Jugoslavija 1914−1941. Tom I. Beograd: Nolit, 1988.
 • Rakonjac, Aleksandar. „Implementacija sovjetskih ekonomskih metoda u jugoslovensku privredu: industrija i rudarstvo (1945−1947)“. Tokovi istorije, br. 2, (2021), 65−82. DOI: 10.31212/tokovi.2021.2.rak.65-86