Категорије

Dr Nemanja Dević
Institut za savremenu istoriju

Beograd, Republika Srbija

 

ISTORIJSKO U ROMANU DOBRICE ĆOSIĆA „DALEKO JE SUNCE“

God. XL, 2/2022, str. 383–404
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.2.dev.383-404

 

APSTRAKT/REZIME:

Roman Dobrice Ćosića „Daleko je sunce“ iz 1951. godine bio je u više navrata predmet stručnog interesovanja teoretičara književnosti, lingvista i književnih kritičara, ali istorijski motivi koji se javljaju u njemu, iako vrlo značajni za sagledavanje rata i revolucije, nisu prošli kroz naučnu valorizaciju. Kroz ispitivanje odnosa istorijske podloge i književne fikcije, istraživanje političkih problema koje je otvorilo objavljivanje ovog romana, kao i kroz detaljniju analizu njegovih istorijskih motiva i ideja, ovaj rad nastoji da prikaže kako su teme rata i revolucije nalazile svoje mesto u književnosti i umetnosti, te kakav je bio njihov uticaj na stvaranje istorijske svesti. Stoga, analiza istorijskog u romanu „Daleko je sunce“ može poslužiti i kao model za istraživanje složenih procesa, (posle)ratne propagande, konstrukcije događaja i uloge koju je književnost imala u formiranju slike o Drugom svetskom ratu i njegovim posledicama u srpskom društvu.

 

KLJUČNE REČI: Dobrica Ćosić, književnost, revolucija, partizanski pokret, građanski rat

 

REFERENCE:

 • Avramović, Zoran. Dobrica Ćosić i politika. Novi Sad: Pravoslavna reč, 2021.
 • Bzenić, Stanko. Trstenik u ratnoj stihiji 1941–1945. Trstenik: Narodna biblioteka Jefimija, 2022.
 • Ćosić, Dobrica. Daleko je sunce. Beograd: Prosveta–Svetlost, 1966.
 • Ćosić, Dobrica. Prijatelji moga veka. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
 • Dević Nemanja, i Maja Stanojlović. „Partizanski pokret na jugu Srbije i slučaj Milisava Ignjatovića Janka 1941–1942“. Leskovački zbornik, LXI, (2021), 325–343.
 • Dević, Nemanja. Za partiju i Tita. Partizanski pokret u Srbiji 1941–1944. Beograd: Službeni glasnik, 2021.
 • Deretić, Jovan. Istorija srpske književnosti. Beograd: Sezam book, 2007.
 • Drašković, Dragan. Vreme zla u kraljevačkom kraju 1941. i posle oslobođenja 1944. godine. Vrnjci: Interklima-grafika, 2020.
 • Đukić, Slavoljub. Lovljenje vetra. Beograd: Samizdat, 2001.
 • Glišić Venceslav, i Gojko Miljanić. Rukovođenje narodnooslobodilačkom borbom u Srbiji 1941–1945. Beograd: Republički odbor SUBNOR-a, 1994.
 • Marinković, Antonije. Rasinski NOP odred. Kruševac: Istorijski arhiv, 2011.
 • Mihajlović, Borislav Mihiz. Autobiografija o drugima. Novi Sad: Solaris, 2003.
 • Miloradović, Goran. „Istorijsko u romanu Radecki marš Jozefa Rota“. Godišnjak za društvenu istoriju, sv. 2–3, (1997), 241–266.
 • Mitrović, Andrej. Istorijsko u Čarobnom bregu: pokušaj interdisciplinarnog ogleda. Beograd: Kolarčev narodni univerzitet, 1977.
 • Narodni heroji Jugoslavije. Beograd: Narodna knjiga–Partizanska knjiga, 1975.
 • Nedeljković, Ljubomir. „Stradanje kolubarskih partizana u zimu 1941/42“. Glasnik Istorijskog arhiva Valjevo, br. 32, (1998), 203–213.
 • Nikolić, Kosta. Srpska književnost i politika 1945–1991. Glavni tokovi. Beograd: Zavod za udžbenike, 2012.
 • Palavestra, Predrag. Posleratna srpska književnost 1945–1970. i njena istorija. Beograd: Službeni glasnik, 2012.
 • Popović, Radovan. Vreme pisca. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Ristanović, Petar. Iluzija moći. Srpski kritički intelektualci i komunistički režim. Beograd: Princip-Fondacija Aleksandar Nevski, 2020.
 • Said, Edward. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books, 1993.
 • Stevanović, Bogdan. Na Jastrepcu, zabeleške 1941–1944. Beograd: piščevo izdanje, 1969.
 • Stošić, Adam. Pod nebom Kruševca. Kruševac: Kruševački glasnik, 1997.
 • Timotijević, Miloš. „Hrabri“ partizani i „zli“ četnici, studije o Srbiji u Drugom svetskom ratu 1941–1945. Beograd: Catena Mundi, 2019.
 • Zogović, Radovan. Postajanje i postojanje. Novi Sad: Matica srpska, 1993.