Категорије

Dr Dragomir Bondžić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

INDIJSKA NUKLEARNA PROBA 1974. GODINE – ODJECI U JUGOSLAVIJI

God. XXXIV, 1/2016, str. 139–157
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.1.bon.139-157

 

APSTRAKT/REZIME: U radu se na osnovu građe Arhiva Jugoslavije i Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Srbije analiziraju posledice prve indijske uspešne nuklearne probe maja 1974. na odnose Jugoslavije i Indije. U prvom delu rada prate se reakcije i stavovi jugoslovenskih zvaničnika u kontaktima sa indijskim predstavnicima i u međunarodnim kontaktima, kao i stavovi drugih zemalja prema indijskoj probi. U drugom delu se posmatra uticaj indijske nuklearne probe na oživljavanje jugoslovenskih nuklearnih ambicija i pokušaj intenziviranja naučne i tehničke saradnje Jugoslavije sa prvom nesvrstanom zemljom koja je postala nuklearna sila.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, Indija, atomska bomba, nuklearna proba, „nuklearna eksplozija za mir“, Pokret nesvrstanih, Josip Broz Tito

 

IZVORI:

 • http://www.wilsoncenter. org/npihp (pristupljeno 21. 10. 2015).
 • http://nuclearweaponarchive. org/India/index. html (pristupljeno 18. 10. 2015).

 

REFERENCE:

 • Bogetić, Olivera, Dragan Bogetić. Nastanak i razvoj pokreta nesvrstanosti. Beograd: Eksport pres, 1981.
 • Chakma, Bhumitra. Pakistan’s Nuclear Weapons. New York: Routledge, 2009.
 • Chengappa, Raj. Weapons of Peace: the Secret Story of India’s Quest to be a Nuclear Power. New Delhi: Harper Collins Publishers, 2000.
 • Čavoški, Jovan. Jugoslavija i kinesko-indijski konflikt 1959–1962. Beograd: INIS, 2009.
 • Hajmans, Jacques E. C. „Proliferation Implications of Civil Nuclear Cooperation: Theory and a Case Study of Tito’s Yugoslavia“. Security Studies, Vol. 20, No. 1 (March 2011), 73–104.
 • Hymans, Jacques E. C. Achieving Nuclear Ambitions. Scientists, Politicians, and Proliferation. New York: Cambridge University Press, 2012.
 • Itty, Abraham. The Making of the Indian Atomic Bomb. Science, Secrecy, and the Postcolonial State. London and New York: Zed Books, 1998.
 • Makedonska enciklopedija, 2. Redaktor Blaže Ristovski. Skopje: MANU, 2009.
 • Perkovich, George. India’s Nuclear Bomb: The Impact On Global Proliferation. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1999.
 • Pola veka Instituta Vinča (1948–1998), Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000.
 • Poter William, Djuro Miljanic, and Ivo Slaus, „Tito’s Nuclear Legacy“. Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 56, No. 2 (March–April 2000), 63–70.
 • Szalontai, Balasz. „The Elephant in the Room: The Soviet Union and India’s Nuclear Program 1967–1989“, Nuclear Proliferation International History Project, Working Paper 1, November 2011. Woodrow Wilson International Center for Scholars.