Категорије

Jelka Piškurić, Phd
Study Centre for National Reconciliation

Ljubljana, Republika Slovenija

 

ILLEGAL CONSTRUCTION UNDER SOCIALISM: AN EXPRESSION OF NECESSITY, OPPOSITION OR CULTURAL NORMS?

God. XLI, 2/2023, str. 401–416
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.2.pis.401-416

 

APSTRAKT/REZIME:

The paper focuses on different expressions of the subculture of illegal construction under socialism in the area of Ljubljana and its rural surroundings. Through this example, it tries to show the discrepancy between state-enforced rules, that is housing policy and people’s plans to achieve their particular interests within the socialist ideal of appropriate housing for everybody. The reasons for illegal construction were numerous, ranging from lengthy procedures and high costs for obtaining a building permit to inefficient spatial planning and insufficiency of state-built housing. However, it can also be considered as a cultural phenomenon. The authorities were aware of the multifaceted situation, both of illegal construction arising from necessity and of those arising from the pursuit of lower construction costs. They blamed the citizens for non-compliance with building regulations, but on the other hand, exercised ineffective control themselves.

 

KLJUČNE REČI: Socialism, Illegal Construction, Housing Policy, Urbanisation, Ljubljana, Slovenia, 1960s-1980s

 

REFERENCE:

 • Bara, Mario. „Socijalistička modernizacija grada: iskustvo Hrvatske”. In: Moderno lice grada: O urbanizaciji i izgradnji komunalne infrastrukture na području Hrvatske u 19. i 20. stoljeću. Ed. Lidija Bencetič and Marino Manin, 45–68. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020.
 • Buchowski, Michał. “Anthropology in Postsocialist Europe”. In: A Companion to the Anthropology of Europe. Ed. Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith and Jonas Frykman, 68–87. Oxford, Chichester, Malden: Wiley-Blackwell, 2012.
 • “Črne gradnje”. Naša skupnost, glasilo SZDL Ljubljana Moste – Polje, November 1968, 1.
 • “Črnograditelji so izsilili priključke”. Naša komuna, glasilo OK SZDL Ljubljana Vič – Rudnik, 14. 3. 1989, 4.
 • Filipović, Maša. “Stanovanjski vidik izključenosti migrantov v Sloveniji”. Annales, anali za istrske in mediteranske študije, 15, no. 1, (2005), 97–110.
 • Fister, Peter. “Črne gradnje kot dediščina časa, prostora in družbe”. Teorija in praksa, 30, no. 5–6, (1993), 459–465.
 • Gantar, Pavel. “Črnograditelji proti državi”. Teorija in praksa, 30, no. 5–6, (1993), 435–443.
 • Giordano, Christian. “Pravna država i kulturne norme, Antropološka interpretacija političkih fenomena u sredozemnim društvima”. Etnološka tribina, 26, no. 19, (1996), 43–59.
 • Habinc, Mateja. “Ukinjanje praznikov in socialistična (ne)delovna mentaliteta”. In: Države praznujejo: Državni prazniki in skupnosti na območju bivše Jugoslavije. Ed. Božidar Jezernik and Ingrid Slavec Gradišnik, 271–288. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017.
 • “Iz leta v leto bolj črna Ljubljana”. Naša komuna, glasilo OK SZDL Ljubljana Vič – Rudnik, 25. 1972, 3.
 • “Kanalizacija že, ampak…”. Naša komuna, glasilo OK SZDL Ljubljana Vič – Rudnik, 15. 1985, 4.
 • Malešič, Martina. “Nastanek in rast ljubljanskih stanovanjskih sosesk”. Arhitektov bilten, mednarodna revija za teorijo arhitekture, 45, no. 203–204, (2015), 63–66.
 • Malešič, Martina. “Slovenska stanovanjska gradnja v času socializma”. Radio Študent, (2014), https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/delavsko-punkerska-univerza/slovenska-stanovanjska-gradnja-v-%C4%8Dasu-socializma (accessed December 1, 2022).
 • Mandič, Srna. “O distribuciji stanovanjskih virov v Sloveniji”. Družboslovne razprave, 3, no. 4, (1986), 59–71.
 • Mandič, Srna. Stanovanje in država. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996.
 • Mihaljević, Josip. Komunizam i čovjek: Odnos vlasti i pojedinaca u Hrvatskoj (1958.-1972.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016.
 • Nedeljković, Saša. „Organizovani kriminalitet kao višeznačna potkultura: Hajdučija između građanske i nacionalne ideologije, i između narodne i nacionalne kulture”. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, no. 70, (2006), 235–269.
 • “Otroci brez šole in vrtcev”. Naša komuna, glasilo OK SZDL Ljubljana Vič – Rudnik, June 1971, 5.
 • Petelin, David. “Stanovanjske razmere v Ljubljani v letih 1945–1965”. Kronika, 65, no. 1, (2017), 77–94.
 • Piškurić, Jelka. “’Kot primestni se čutimo večkrat zapostavljene’: urbanistični in infrastrukturni razvoj Iga, 1961–1989”. Kronika, 70, no. 2, (2022), 419–446. DOI: https://doi.org/10.56420/Kronika.70.2.09
 • Piškurić, Jelka. “Bili nekoč so lepi časi”: Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Študijski center za narodno spravo, 2019.
 • Piškurić, Jelka. “Hiše, vrtci, šole, ceste, Gradnja hiš v Občini Ljubljana Vič – Rudnik”. Kronika, 65, no. 1, (2017), 95–108.
 • Prinčič Jože and Zdenko Čepič. “Urbanizacija in življenjska raven”. In: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije, 1848–1992. Ed. Jasna Fischer et al., 1009–1024. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.
 • Prinčič, Jože. “Nacionalizacija najemnih zgradb in gradbenih zemljišč na ozemlju LR Slovenije (1958–1962)”. Prispevki za novejšo zgodovino, 33, no. 1–2, (1993), 193–201.
 • Ravbar, Marjan. “Črne gradnje – stalnica ali epizoda v sodobni slovenski urbanizaciji?”. Teorija in praksa, 30, no. 5–6, (1993), 466–473.
 • Rendla, Marta. “Stanovanjska gradnja v Sloveniji v času socializma, enodružinske hiše v primerjavi z družbeno usmerjeno večstanovanjsko blokovsko zazidavo”. Zgodovinski časopis, 74, no. 1–2, (2020), 126–145.
 • Rendla, Marta. “Stanovanjska politika v socialističnem obdobju – vloga države in samoodgovornost”. In: Pomisli na jutri, O zgodovini (samo) odgovornosti. Ed. Andrej Studen, 209–222. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.
 • “Tuberkuloza v KS Rakova Jelša”. Naša komuna, glasilo OK SZDL Ljubljana Vič – Rudnik, 9. 1982, 7.
 • “Vikendi na Visokem”. Naša komuna, glasilo OK SZDL Ljubljana Vič – Rudnik, 27. 3. 1972, 4.
 • Vodopivec, Nina. Labirinti postsocializma: Socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev. Ljubljana: ISH publikacije, 2007.
 • Yurchak, Alexei. “Soviet Hegemony of Form: Everything Was Forever, Until It Was No More”. Comparative Studies in Society and History, 45, no. 3, (2003), 480–510. DOI: https://doi.org/10.1017/S0010417503000239
 • “Zazidava Vintarce”. Naša komuna, glasilo OK SZDL Ljubljana Vič – Rudnik, 26. 6. 1972, 12.
 • Zeilhofer Nina and Janez Blažič. Legalizacija črnih gradenj: Primerjalni pregled. Ljubljana: Državni zbor, Raziskovalno-dokumentacijski sector, 2016. https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2016/Legalizacija_crnih_gradenj.pdf (accessed December 1, 2022).
 • “Zopet te nesrečne črne gradnje”. Naša komuna, glasilo OK SZDL Ljubljana Vič – Rudnik, 13. 1. 1981, 2.