Категорије

MA Luka Filipović
Institut za savremenu istoriju

Beograd, Republika Srbija

 

FINANSIJSKA POLITIKA SAVEZA KOMUNISTA JUGOSLAVIJE PREMA KOMUNISTIČKIM PARTIJAMA ITALIJE, FRANCUSKE, ŠPANIJE I GRČKE KRAJEM ŠEZDESETIH GODINA 20. VEKA

God. XL, 2/2022, str. 477–494
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.2.fil.477-494

 

APSTRAKT/REZIME:

Finansijska politika Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) prema komunističkim partijama Italije, Španije, Francuske i Grčke ušla je u novo razdoblje nakon događaja koji su obeležili 1967. i 1968. godinu. Uspon vojne diktature u Grčkoj i Čehoslovačka kriza označili su formalan početak evolucije ideologije navedenih partija ka određenju partijske ideologije kakvo će postati poznato kao evrokomunizam. U epilogu ovih događaja, Savez komunista Jugoslavije značajno je uvećao troškove i proširio raznovrsne oblike pomoći koju je davao navedenim partijama. Članak nastoji da doprinese istraživanju ciljeva, formi i kvantiteta proširivanja finansijske politike SKJ prema komunističkim partijama Italije, Španije, Francuske i Grčke i postavljanju navedenih činilaca u okvire istorijskih, društvenih i geopolitičkih okolnosti. Pri istraživanju povoda, uzroka i načina na koje je SKJ pružao pomoć navedenim partijama korišćena je arhivska građa fonda Saveza komunista Jugoslavije, u užem smislu dokumentacija Odeljenja za međunarodne odnose i veze Predsedništva SKJ, kao i fonda Kabineta predsednika Republike.

 

KLJUČNE REČI: evrokomunizam, finansijska politika SKJ, Čehoslovačka kriza, vojna diktatura u Grčkoj, Komunistička partija SSSR-a

 

REFERENCE:

  • Berend, Ivan. Ekonomska istorija Evrope u XX veku. Beograd: Arhipelag, 2009.
  • Close, David H. Greece since 1945 – politics, economy and society. London: Routledge, 2002.
  • Goati, Vladimir. Političke partije i partijski sistemi. Podgorica: Cemi, 2007.
  • Marković, Predrag J. Trajnost i promena. Društvena istorija socijalističke svakodnevice i postsvakodnevice u Jugoslaviji i Srbiji. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
  • Mijatov, Nikola. Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950–1958. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2019. DOI: 10.29362/2305.2019.mij
  • Mišić, Saša. „Jugoslovensko-italijanski odnosi i čehoslovačka kriza 1968. godine”. U: 1968 – četrdeset godina posle. Ur. Radmila Radić, 293–312. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.
  • Ristović, Milan. „Eksperiment Buljkes: ’grčka republika’ u Jugoslaviji 1945–1949“. Godišnjak za društvenu istoriju, god. IV, br. 2–3, (1997), 179–201.
  • Ristović, Milan. ,,U senci vojne diktature: jugoslovensko-grčki odnosi 1967–1974. godine“. Tokovi istorije, br. 3, (2012), 37–61. DOI: 10.31212/tokovi.2012.3.ris.37-61
  • Van Bergeijk, Peter A. G., Maaike Okano-heijmans and Jan Melissen (ed.). Economic diplomacy – Economic and political perspectives. Boston: Leiden, 2011.
  • Woolcock, Stephen. European Union Economic Diplomacy. London: Routledge, 2016. DOI: 10.4324/9781315581033