Категорије

Dr Ranka Gašić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

FABRIKA I GRAD: URBANI RAZVOJ KRAGUJEVCA POD UTICAJEM AUTO INDUSTRIJE 1953–1991.

God. XXXIV, 2/2016, str. 99–116
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.gas.99-116

 

APSTRAKT/REZIME: U članku je reč o urbanom razvoju Kragujevca pod uticajem naglog razvitka automobilske industrije, koji se pokazao u višestrukom uvećanju broja stanovnika, promeni strukture grada od jednog urbanog naselja ka urbanoj aglomeraciji, i novom tipu gradnje stambenih naselja radi rešavanja stambenog pitanja zaposlenih u industriji.

 

KLJUČNE REČI: Kragujevac, automobilska industrija, „Crvena zastava“, urbanizacija

 

IZVORI:

 

REFERENCE:

 • Bakić, Dragoljub. Pet vekova Kragujevca. Članci i uspomene. Prevodi i prepiska. Kragujevac: Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, 1972.
 • Bilandžić, Dušan. Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavni procesi 1918–1985. Zagreb: Školska knjiga, 1985.
 • Bjelajac, Mile. „Vojska kao faktor modernizacije“. U: Srbija u modernizacijskim procesima 20. veka, 355–359. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1994.
 • Bojović Vojislav, Dragan Obradović. Stara radnička kolonija 1929–1999. Kragujevac: Nova svetlost, 1999.
 • Brunnbauer, Ulf. „Dimitrovgrad. Eine sozialistische Stadt in Bulgarien“. In: Urbanisierung und Stadtentwicklung in Suedosteuropa vom 19 bis zum 21 Jahrhundert, hrsg. von Thomas M. Bohn und Marie Janine Calic, 197–221. Muenchen – Berlin: Suedosteuropa-Gesellschaft, 2010.
 • Gašić, Ranka. „Urbanizacija međuratnog Beograda. Primer naselja ’Kotež Neimar’“. Istorija 20. veka, br. 2, (2009), 53–66.
 • Gašić, Ranka. „Problemi teritorijalnog širenja Beograda između dva svetska rata“. Istorija 20. veka, br. 3, (2010), 57–68.
 • Halpern, Manfred. „Middle Eastern Armies and the New Middle Class“. In: The Role of the Military in Underdeveloped Countries, John Johnson, 277–315. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1959.
 • Janković, Slobodan. Zapisi o Zastavi. Povodom 140 godina rada i 40 godina proizvodnje automobila. Kragujevac: Zastava, 1993.
 • Kornai, Janos. The Socialist System. The Political Economy of Communism. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1992.
 • Macura, Vladimir. Čaršija i gradski centar: razvoj središta varoši i grada Srbije XIX i prve polovine XX veka. Niš–Kragujevac: Gradina–Svetlost, 1984.
 • Mićić, Vladimir. „Deindustrijalizacija privrede grada Kragujevca i perspektive razvoja industrije“. U: Stanje i perspektive ekonomskog razvoja grada Kragujevca. Zbornik radova, ur. Ljiljana Maksimović, Nenad Stanišić, 85–95. Kragujevac: Ekonomski fakultet,
 • Pušić, Ljubinko. „Gradovi kao kradena roba“. Limes plus, br. 2, (2005), 111–119.
 • Spasić, Živomir. Vek uspona Kragujevca. Prilozi istoriji grada i okoline. Kragujevac: Svetlost, 1978.
 • Trifunović, Veroljub. Urbanizam Kragujevca. 20. vek. Knjiga prva. Period od 1878. do 1974. Kragujevac: Direkcija za urbanizam i izgradnju Kragujevca, 2004.
 • Vuksanović Anić, Draga. „Urbanistički razvitak Beograda u periodu između dva svetska rata (1919–1941)“. U: Istorija 20. veka, Zbornik radova IX, 447–510. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1968.