Категорије

Dr Ratomir Milikić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

EVAKUACIJA BRITANSKOG POSLANSTVA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI IZ BOKE KOTORSKE APRILA 1941.

God. XLI, 1/2023, str. 83–98
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.1.mil.83-98

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se na osnovu arhivske građe britanske provenijencije rekonstruiše pokušaj evakuacije britanskih državljana okupljenih oko osoblja britanskog poslanstva u Kraljevini Jugoslaviji na kraju Aprilskog rata 1941. godine. U više neuspešnih pokušaja, u tu akciju bili su uključeni britanski vazduhoplovi i podmornica Regent, koja je izronila u već okupiranom Bokokotorskom zalivu i čiji je komandant otpočeo pregovore sa neprijateljem – italijanskom vojskom. Na kraju je italijanska vlada odlučila da propusti internirane britanske državljane u Španiju.

 

KLJUČNE REČI: Drugi svetski rat, diplomatija, evakuacija, Kraljevina Jugoslavija, podmornica Regent, ser Ronald Kembel

 

REFERENCE:

 • „Amazing Escape from Belgrade“. The Mail (Adelaide). 5. 1941, 3. https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/55837979 (pristupljeno 20. 7. 2022).
 • Dimitrijević, Kraljevsko vazduhoplovstvo 1918–1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 • Dimitrijević, Srbija 1941. Beograd: Catena Mundi, Institut za savremenu istoriju, 2021.
 • Đuran, Milan. Ratna mornarica Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Svet knjige, 2020.
 • Greene Jack, and Alessandro Massignani. The Naval War in the Mediterranean, 1940-1943. London: Chatham Publishing, 1998.
 • Kingscote, Flavia. Balkan Exit. London: Geoffrey Bless, 1942.
 • Milikić, Ratomir. ,,Dodele odlikovanja Kraljevine Jugoslavije u emigraciji 1941–1945“. Istorija 20. veka, 2, (2017), 85–99. DOI: https://doi.org/10.29362/IST20VEKA.2017.2.MIL.85-99
 • Milikić, ,,Povlačenje jugoslovenskog diplomatskog osoblja iz Kraljevine Rumunije 1941. godine“. Istorija 20. veka, br. 1, (2022), 73–88.
  DOI: https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.mil.73-88
 • Orović, Savo. Ratni dnevnik 1941-1945. Beograd: Hronometar, 1972.
 • Radić, Radmila. The Mission of the British Young Men’s Christian Association in the Kingdom of Yugoslavia. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.
 • Rickard, J. 228 Squadron (RAF): Second World War, http://www.historyofwar.org/air/units/RAF/228_wwII.html (pristupljeno 26. 7. 2022).
 • Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941, II. Beograd: Narodna knjiga, 1983.
 • Vilijams, Heder. Padobranci, patrioti i partizani. Beograd: Nolit, 2009.