Категорије

Dragomir Bondžić je rođen 1973. godine u Kruševcu (Srbija). Diplomirao je (1999), magistrirao (2003) i doktorirao (2010) na Katedri za istoriju Jugoslaviju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2000. radi na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu, gde je stekao zvanje naučnog savetnika decembra 2019. godine. Bavi se istorijom Jugoslavije i Srbije u 20. veku, posebno istorijom obrazovanja, visokog obrazovanja, nauke, međunarodne naučno-prosvetne saradnje i nuklearne tehnologije i politike nakon Drugog svetskog rata.

Objavio je pet naučnih monografija, oko 100 članaka i 50 prikaza u naučnim časopisima i učestvovao na 50 naučnih konferencija nacionalnog i međunarodnog značaja u Srbiji i u inostranstvu (Hrvatska, Makedonija, Poljska, Austrija i Alžir).

 

SCOPUS ID: 56540071900

ORCID: 0000-0003-0725-7864

 

Izabrani radovi:

  • Beogradski univerzitet 1944–1952, Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2004.
  • Univerzitet u socijalizmu: visoko školstvo u Srbiji 1950–1960, Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010.
  • Misao bez pasoša: međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 1945–1960, Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2011.
  • Između ambicija i iluzija. Nuklearna politika Jugoslavije 1945–1990, Beograd: Institut za savremenu istoriju-Društvo istoričara Srbije, 2016.
  • Novinarska i diplomatska visoka škola u Beogradu 1948– Studija i dokumenti, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2013.
  • „Oblici studentskog otpora komunističkom režimu u Srbiji 1945–1990“, Istorija 20. veka, god. XXXV, 1/2017, 125–147 (koautor Srđan Cvetković).
  • „Protesty studentow w Polsce w marcu 1968 roku / perspektywa jugoslawianska“, Polska i Jugoslawia po II wojnie swiatowej, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji, Andrzeja Zaćminskiego, Bydgoszcz, Institut Historii i Stosunkow Medzynarodowych UKW, Bydgoszcz, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2016, 201–212.
  • „Indijska nuklearna proba 1974. godine – odjeci u Jugoslaviji“, Istorija 20. veka, vol. XXXIV, 1/2016, 139–157.
  • „Pridonesot na belgradskite naučni ustanovi vo istražuvanjeto na rudnoto bogatstvo na Makedonija – primer od istražuvanjeto na uranot po Vtorata svetska vojna“, Afirmacija, prodlabočuvanje i proširuvanje na vekovnite kulturni vrski megu r. Makedonija i R. Srbija, Zbornik na trudovi od Megunaroden naučen sobir, red. Siljan Micevski, i dr. Bitola, Konzulat na Republika Srbija vo Republika Makedonija-Bitola, 2016, 455–467.
  • „Školovanje studenata iz zemalja u razvoju kao deo spoljne politike Jugoslavije 1950–1961“, Anali za istrske in mediteranske študije. Series Historia et Sociologia, vol. 24, 4/2014, Koper 2014, 637–648.