Категорије

Dr Ljubinka Škodrić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

Dr Vladimir Petrović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

DIGITALNA ISTORIJA: GENEZA, OBLICI I PERSPEKTIVE

God. XXXVIII, 2/2020, str. 9–38
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.2.sko.9-38

 

APSTRAKT/REZIME:

Članak se bavi genezom, oblicima i perspektivama razvoja digitalne istorije, nove naučne discipline nastale primenom informacionih tehnologija u istraživanju prošlosti. Tokom poslednjih 25 godina, digitalna istorija se razvila u prepoznatljivu, mada ne i jasno definisanu disciplinu, koja transformiše istorijsku nauku. Razmatraju se promene koje digitalizacija donosi, od strukture istorijskih izvora, njihovog prikupljanja i obrade, do analize sadržaja, tehnike istorijskih istraživanja i predstavljanja njihovih rezultata. Dinamičan, ali i nejednak razvoj u ovoj oblasti ilustruje se nizom primera, uz nastojanje da se kritički sagledaju mogućnosti i ograničenja digitalne istorije, ali pre svega da se doprinese njenom ovladavanju.

 

KLJUČNE REČI: digitalna istorija, internet, istoriografija, digitalizacija, digitalna humanistika

 

REFERENCE: