Категорије

Dr Radojica Lazić
Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Beograd, Republika Srbija

 

Dr Mirko Kulić
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Novi Sad, Republika Srbija

 

DELOVANJE TERORISTIČKIH ORGANIZACIJA OSAMDESETIH GODINA 20. VEKA U JUGOSLAVIJI – SA POSEBNIM OSVRTOM NA „KARLOSOVU“ ORGANIZACIJU

God. XL, 2/2022, str. 513–528
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.2.laz.513-528

 

APSTRAKT/REZIME:

Spoljna politika SFRJ, kao jednog od protagonista i osnivača Pokreta nesvrstanih, čije su članice bile mnoge države sa afričkog, azijskog i latinoameričkog kontinenta, u osnovi je bila orijentisana prema tim delovima sveta. U tom smeru se odvijala politička, ekonomska, vojna, naučna i kulturna saradnja socijalističke Jugoslavije. Sprovodeći politiku Trećeg sveta, državno rukovodstvo, na čelu sa Josipom Brozom Titom, svesrdno je podržavalo oslobodilačke organizacije i pokrete. Zbog takve političke orijentacije i otvorenosti bilo je pokušaja da određene terorističke organizacije stvore svoje uporište na njenoj teritoriji. U ovom radu istraživano je delovanje organizacija i grupa koje su osamdesetih godina 20. veka u izvršavanju određenih terorističkih akata pokušavale da dobiju podršku i stvore svoje baze na jugoslovenskoj teritoriji. Okosnicu rada čine originalni dokumenti i arhivska građa, kao i stručna literatura koja obrađuje ovu temu.

 

KLJUČNE REČI: međunarodni terorizam, službe bezbednosti, Pokret nesvrstanih, Jugoslavija, „Karlosova“ organizacija

 

REFERENCE:

 • Alborgheti, Igor. Mračni dosijei iz sefa Udbe – od Torcide i BBB-a do ekipe iz vrha HDZ-a. Zagreb: 24 sata, 2019.
 • Bošković, Milo. Šesta kolona: nastanak, organizacija i delovanje antijugoslovenske fašističke organizacije. Zagreb–Beograd: Birotehnika, Dnevnik, 1985.
 • Cvetković, Srđan. „Saradnja SDB-a sa stranim službama sedamdesetih godina 20. veka“. Istorija 20. veka, XXVIII, br. 2, (2010), 93–100.
 • Dimitrijević, Bojan. „Istorijski aspekt terorizma u Srbiji”. Istorija 20. veka, XXVI, 1, (2008), 131–141.
 • Dragišić, Petar. „Hrvatska politička emigracija i Jugoslavija početkom osamdesetih godina: pripreme za završni obračun“. Istorija 20. veka, XXXVIII, br. 2, (2020), 203–218. DOI: 10.29362/ist20veka.2020.2.dra.203-218
 • Lazić, Radojica. „Saradnja službi bezbednosti sa službama drugih država posle Brionskog plenuma do sredine osamdesetih godina prošloga veka“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, LII, br. 3, (2018), 1075–1095. DOI: 10.5937/zrpfns52-18867
 • Lazić, Radojica. Službe bezbednosti Jugoslavije – od Brionskog plenuma do raspada države. Beograd: IP „Neven“, 2020.
 • Petrović, Ž. Nenad. „Ubistvo turskog ambasadora u Beogradu 1983. godine i jugoslovensko-turski odnosi”. Istorija 20. veka, XXXV, br. 2, (2017), 119–133. DOI: 10.29362/IST20VEKA.2017.2.PET.119-133
 • Richterova, Daniela. “The Anxious Host: Czechoslovakia and Carlos the Jackal 1978–1986”. The International History Review, no. 1, (2018), 108–132. DOI: 10.1080/07075332.2017.1309560
 • Simeunović, Dragan. Terorizam – opšti deo. Beograd: Pravni fakultet, 2009.
 • Thomas, Samuel. “Yours in Revolution: Retrofitting Carlos the Jackal”. Culture Unbound, no. 5, (2013), 451–478. DOI: 10.3384/cu.2000.1525.135451