Категорије

Dr Radojica Lazić
Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Beograd, Republika Srbija

 

DELOVANJE JUGOSLOVENSKE NEPRIJATELJSKE EMIGRACIJE U AUSTRALIJI 1965–1980.

God. XLI, 2/2023, str. 417–434
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.2.laz.417-434

 

APSTRAKT/REZIME:

Jugoslovenska neprijateljska emigracija nakon Drugog svetskog rata zadavala je ozbiljne probleme novostvorenoj državi. Na velikim iskušenjima je bio kompletan sektor bezbednosti, naročito u prvih pet godina posle završetka rata. Najveću opasnost predstavljale su poražene i odbegle snage ustaškog, četničkog, ljotićevskog, nedićevskog, balističkog i drugih pokreta. Nakon pronalaska utočišta u državama Zapadne Evrope, Severne i Južne Amerike i Australije neprijateljski nastrojene i poražene snage započele su svoje aktivnosti usmerene na rušenje ustavom uspostavljenog poretka u nekadašnjoj domovini. U zavisnosti od toga kojem pokretu su pripadali, razlikovale su se njihove političke pozicije i ideološka opredeljenja. U ovom radu osnovni predmet istraživanja su aktivnosti jugoslovenske političke i neprijateljski nastrojene emigracije u Australiji, sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka, usmerene protiv interesa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Analizirani su dostupna naučna i stručna literatura koja se odnosi na taj vremenski period i originalni dokumenti iz arhivskih fondova.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, iseljenici, neprijateljska emigracija, terorizam, Australija

 

REFERENCE:

 • Bošković, Milo. Šesta kolona: nastanak, organizacija i delovanje antijugoslovenske fašističke organizacije. Zagreb, Novi Sad: Birotehnika, Dnevnik, 1985.
 • Cvetković, Srđan. „Saradnja SDB-a sa stranim službama sedamdesetih godina 20. veka“. Istorija 20. veka, br. 2, (2010), 93–100.
 • Cvetković, Srđan. „Terorizam i jugoslovenska politička emigracija”. Istorija 20. veka, br. 2, (2014), 171–198. DOI: https://doi.org/10.29362/ist20veka.2014.2.cve.171-198
 • Dimitrijević, Bojan. „Istorijski aspekt terorizma u Srbiji”. Istorija 20. veka, br. 1, (2008), 131–141.
 • Dimitrijević, Vladimir. „Srpska politička emigracija i Titova Jugoslavija“. Nacionalni interes, 1, (2019), 147–169.
 • Doder, Milenko. Jugoslavenska neprijateljska emigracija. Zagreb: CIP, 1990.
 • Dragišić, Petar. „Emigriranje iz Srbije od šezdesetih godina XX veka do danas“. Tokovi istorije, 3, (2013), 233–249. DOI: https://doi.org/10.31212/tokovi.2013.3.dra.233-249
 • Dragišić, Petar. „Hrvatska politička emigracija i Jugoslavija početkom osamdesetih godina: pripreme za završni obračun“. Istorija 20. veka, br. 2, (2020), 203–218. DOI: https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.2.dra.203-218
 • Dragišić, Petar. Ko je pucao u Jugoslaviju: jugoslovenska politička emigracija na zapadu 1968–1980. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.
 • Duhaček, Antun. Ispovest obaveštajca – uspon i pad jugoslovenske obaveštajne službe. Beograd: Grafopres, 1992.
 • Kalabić, Radovan. Srpska emigracija – prilozi za istoriju srpskog iseljeništva (1830–1992), četvrto, izmenjeno izdanje. Beograd: Nezavisno izdanje, 2004.
 • Krašić, Wollfy. „Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija”. Doktorska disertacija, Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2016.
 • Lazić, Radojica. „Partnerska saradnja službi bezbednosti SFRJ sa službama drugih država posle Brionskog plenuma do sredine osamdesetih godina prošloga veka“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 3, (2018), 107–109.
 • Lazić, Radojica. Službe bezbednosti Jugoslavije – od Brionskog plenuma do raspada države, knjiga prva. Beograd: Fakultet za diplomatiju i bezbednost, IP „Neven“, 2022.
 • Milovanović, Nikola. Kroz tajni arhiv Udbe, knjiga 2. Beograd: Sloboda, 1986.
 • Pavlović, Momčilo, prir. Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2008.
 • Perušina, Valentina. „Hrvatska politička emigracija – sigurnosna pretnja socijalističkoj Jugoslaviji“. Polemos, br. 1–2, (2019), 13–37.
 • Vukotić, Boriša. Poslednja dvorska straža. Priredio Željko Marković. Užice: Istorijski arhiv, 2018.