Категорије

MA Marko Miletić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

BJELOVARSKA POBUNA U APRILSKOM RATU 1941. GODINE

God. XXXVIII, 1/2020, str. 65–82
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.1.mil.65-82

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se na osnovu neobjavljene arhivske građe iz Vojnog arhiva u Beogradu, objavljenih izvora koji se čuvaju u hrvatskim arhivima, relevantne memoarske i istoriografske literature, prikazuje atmosfera u društvu Kraljevine Jugoslavije, s naglaskom na Bjelovar. Posebna pažnja je posvećena analizi izvođenja mobilizacije jedinica Slavonske divizije i rekonstrukciji toka pobune njenih pešadijskih pukova u vreme Aprilskog rata 1941. godine.

 

KLJUČNE REČI: Bjelovar, pobuna, Kraljevina Jugoslavija, Aprilski rat, Nezavisna Država Hrvatska, Slavonska divizija

 

REFERENCE:

 • Aprilski rat 1941, Zbornik dokumenata, knjiga 2. Priredio Antun Miletić. Beograd: Vojnoistorijski institut, 1987.
 • Bjelajac, Mile. „Savska divizija u Aprilskom ratu“. Vojnoistorijski glasnik, br. 1, (1991), 125–158.
 • Boban, Ljubo. Maček i politika HSS 1928–1941. Iz povijesti hrvatskog pitanja, I–II. Zagreb: Liber, 1974.
 • Dimić, Ljubodrag. Srbi i Jugoslavija – prostor, društvo i politika. Beograd: Stubovi kulture, 1998.
 • Dimić, Ljubodrag. Istorija srpske državnosti. Knjiga 3 – Srbija u Jugoslaviji. Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti – Ogranak u Novom Sadu, Beseda, Društvo istoričara južnobačkog i sremskog okruga, 2001.
 • Dizdar, Zdravko. „Bjelovarski ustanak od 7. do 10. travnja 1941“. Časopis za suvremenu povijest, br. 3, (2007), 581–609.
 • Dobrivojević, Ivana. „Prilog proučavanju sučeljenih percepcija. Hrvati i Srbi o Kraljevini Jugoslaviji“. Tokovi istorije, br. 3, (2009), 189–206.
 • Drugi svetski rat (pregled ratnih operacija). Događaji od početka rata do 22. juna 1941. Beograd: Vojnoistorijski institut JNA, 1957.
 • Gulić, Milan. „Važnost Dunava i Đerdapa u ratnim operacijama na području Jugoslavije 1941–1944“. Istorija 20. veka, br. 3, (2012), 37–62.
 • Jovanović, Slobodan. Jugoslovenska misao u prošlosti i budućnosti. Beograd: Sloboda, 1939.
 • Karaula, Željko, priređivač. Bjelovarski ustanak 7.-10. travnja 1941. u povijesnim izvorima – Dokumenti. Bjelovar: Viatoni, 2012.
 • Krstić, Dragoslav S. „Bjelovar 1941. – iz mog ratnog dnevnika“. Glasnik SKID „Njegoš“, 23, (1969).
 • Milak, Enes. „Dokument italijanskog Kraljevskog poslanstva u Beogradu o bombardovanju Beograda aprila 1941. godine“. Vojnoistorijski glasnik, br. 1, (1988), 354–360.
 • Miletić, Marko B. „Pokušaj odbrane istočne Makedonije u Aprilskom ratu 1941“. Vojnoistorijski glasnik, br. 1, (2015), 238–262.
 • Miletić, Marko B. „Dravska banovina u Aprilskom ratu 1941. godine“. Prispevki za novejšo zgodovino, 2, (2018), 85–109.
 • Radojević, Mira. „Demokratska stranka o državnom preuređenju Kraljevine Jugoslavije 1935–1939“. Istorija 20. veka, br. 1–2, (1991), 37–63.
 • Račić, Nikola. Istočna Srbija u ratu i revoluciji 1941–1945 (hronologija). Zaječar: Međuopštinska konferencija SKS, Istorijski arhiv Timočke krajine, 1984.
 • Stefanovski, Mirjana. Ideja hrvatskog državnog prava i stvaranje Jugoslavije. Beograd: Draganić, 1995.
 • Terzić, Velimir. Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. Uzroci i posledice poraza, I–II. Beograd, Ljubljana, Podgorica: Narodna knjiga, Partizanska knjiga, Pobjeda, 1982.
 • Životić, Aleksandar. „Četničke jedinice Vojske Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu“. Vojnoistorijski glasnik, br. 1–2, (2003), 39–47.