Категорије

3/2011

RASPRAVE I ČLANCI

Momčilo Pavlović
ZATIRANJE POLITIČKOM PLURALIZMA U SRBIJI 1945–1948 (9–24)

Peter Radan
USTAVNI EKSPERIMENT I NACIONALNO PITANJE U MEĐURATNOJ JUGOSLAVIJI (25–38)

Srđan Cvetković
„KRADLJIVCI TUĐIH LEĐA“. OBRAČUN SA ANARHOLIBERALISTIČKIM GRUPAMA U SFRJ POSLE 1968 (39–56)

Kosta Nikolić
HUMANISTIČKA INTELIGENCIJA I OBNAVLJANJE PARLAMENTARIZMA U SRBIJI (57–76)

Bojan B. Dimitrijević
DINAMIČNA PROMENA. ZORAN ĐINĐIĆ STUPA NA ČELO DEMOKRATSKE STRANKE 1993–1994 (77–90)

Srećko Mihailović
KAKO GRAĐANI SRBIJE VIDE DEMOKRATSKU STRANKU U POSLEDNJOJ DECENIJI 20. VEKA I PRVOJ DECENIJI 21. VEKA (91–108)

Dragan Bakić
VELIKA BRITANIJA, MALA ANTANTA I ĐENOVSKA KONFERENCIJA 1922 (109–124)

Ivan M. Becić
FINANSIJSKA POLITIKA MILANA STOJADINOVIĆA (125–142)

Milan Koljanin
STRUKTURA I DELOVANJE POLICIJE NACISTIČKE NEMAČKE U OKUPIRANOJ SRBIJI 1941–1944 (143–156)

Ivana Dobrivojević
OBRAZOVANJE U SLUŽBI IDEOLOGIJE. PROSVETNI NAPORI VLASTI NA SRPSKOM SELU 1945–1955 (157–170)

Slobodan Selinić
„LIK KOMUNISTE“ U JUGOSLOVENSKOJ DIPLOMATIJI 1945–1952 (171–184)

Radina Vučetić
DIZNIZACIJA DETINJSTVA I MLADOSTI U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (185–204)

Dragan Bogetić
JUGOSLOVENSKO-SOVJETSKI ODNOSI POČETKOM 60-IH GODINA (205–220)

Đoko Tripković
OBNOVA POLITIČKOG DIJALOGA NA NAJVIŠEM NIVOU IZMEĐU BEOGRADA I MOSKVE POČETKOM 70-IH GODINA 20. VEKA (221–238)

ESEJI

Tomislav Sunić
NOVA EUROPSKA DESNICA (239–256)

PRIKAZI

Miomir Gatalović
LJUBOMIR Ž. PETROVIĆ, ISTORIJA SRPSKOG STRELJAŠTVA, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2011, str. 384 (257–258)

Dejan Zec
ALEKSEJ J. TIMOFEJEV, RUSI I DRUGI SVETSKI RAT U JUGOSLAVIJI: UTICAJ SSSR-A I RUSKIH EMIGRANATA NA DOGAĐAJE U JUGOSLAVIJI 1941–1945, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2011, str. 464 (258–261)

Ivana Dobrivojević
ZORAN JANJETOVIĆ, OD INTERNACIONALE DO KOMERCIJALE. POPULARNA KULTURA U JUGOSLAVIJI 1945–1991, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2011, str. 305 (261–262)

Nebojša Stambolija
ZORAN STEVANOVIĆ, NEBOJŠA PROKIĆ, ALEKSANDAR DINČIĆ, DELIGRADSKI KORPUS JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI, na fotografijama i dokumentima, Centar za kulturu i umetnost, Aleksinac 2011, str. 250 (262–264)

INFORMACIJE

Miomir Gatalović
Međunarodna naučna konferencija PRVI SVETSKI RAT I BALKANSKI ČVOR, Beograd, 6–7. decembar 2011 (265)

 

Tags: