Категорије

2/2015

ČLANCI

Srđan Cvetković
UHAPSITE ĐILASA! PLAN O HAPŠENJU MILOVANA ĐILASA (9–26)

Nikola Mijatov
MILOVAN ĐILAS I BRITANSKI LABURISTI 1950–1955 (27–43)

Nikola Žutić
MAĐARI O ODGOVORNOSTI ZA VELIKI RAT 1919–1929 (45–56)

Ivan M. Becić
STATISTIKA I KARAKTER SPOLJNE TRGOVINE KRALJEVINE SHS 1919–1929 (57–72)

Nemanja Dević
„NEKA NAROD SAM UPRAVLJA SOBOM“. SMEDEREVSKI KRAJ U KAMPANJI IZBORA ZA USTAVOTVORNU SKUPŠTINU 1945. (73–90)

Dragomir Bondžić
RAD PAVLA SAVIĆA U MOSKVI 1944.I 1945/1946. I PROJEKAT ZA IZGRADNJU JUGOSLOVENSKOG INSTITUTA ZA FIZIKU (91–104)

Konstantinos Katsanos
U NOVOJ DOMOVINI. IZBEGLICE IZ GRČKE U NR MAKEDONIJI (105–129)

Natalija Dimić
SLIKA JUGOSLAVIJE U ISTOČNONEMAČKOJ ŠTAMPI 1957. GODINE (131–150)

Slobodan Selinić
JOSIP BROZ TITO U „POLITICI“ I „BORBI“ FEBRUARA 1969: O KOSOVU I METOHIJI, MEĐUNARODNIM ODNOSIMA I ŠTAMPI (151–165)

ESEJI

Vladimir Prebilić, Damijan Guštin
INTEROPERABILNOST U PRAKSI: STUDIJA SLUČAJA SLOVENAČKOG RATA ZA NEZAVISNOST 1991 (167–182)

Bojan Dimitrijević
EPOHA POMERANJA ISTORIOGRAFSKIH SAZNANJA I OPTUŽBE ZA „REVIZIONIZAM“ (183–188)

DOKUMENTA

Momir Ninković
SEĆANJE MILUTINA VELIMIROVIĆA NA EPIDEMIJU PEGAVOG TIFUSA U PIROTU ZA VREME PRVOG SVETSKOG RATA (189–205)

PRIKAZI

Andreja Savić
SVETKO KOVAČ, BOJAN B. DIMITRIJEVIĆ, IRENA POPOVIĆ, SLUČAJ RANKOVIĆ – IZ ARHIVA KOS-A, Medija centar Odbrana, Beograd 2014, str. 547 (207–208)

Momir Ninković
KONSTANTIN VLADIMIROVIČ NIKIFOROV, SERBIJA NA BALKANAH. XX VEK, Moskva 2012, str. 176 (208–213)

Bojan B. Dimitrijević
MOMČILO PAVLOVIĆ, VIDOVDANSKI ATENTAT U SARAJEVU 1914. GODINE, SEĆANJA. Institut za savremenu istoriju, Vojni arhiv, Društvo istoričara Srbije, VAF group, Beograd 2015, str. 200 (213–214)

Aleksandra Kolaković
MIŠA STOJADINOVIĆ, NOAM ČOMSKI I SAVREMENO DRUŠTVO, Institut za političke studije, Beograd 2014, str. 244 (215–217)

Zvonimir Despot, Pero Simić
IVO GOLDSTEIN, SLAVKO GOLDSTEIN, TITO, Profil, Zagreb 2015, str. 911 (217–223)

Dragiša D. Vasić
GORAN LATINOVIĆ, JUGOSLAVIJA I SKANDINAVSKE ZEMLJE (1918–1945). DIPLOMATSKI, EKONOMSKI I KULTURNI ODNOSI. Filozofski fakultet, Banjaluka 2014, str. 238 (223–225)

IN MEMORIAM

Miroljub Vasić
DR STOJAN KESIĆ, NAUČNI SAVETNIK (1931–2015) (227–229)

 

 

Tags: