Категорије

2/2012

RASPRAVE I ČLANCI

Čedomir Antić
NACIONALIZAM ZORANA ĐINĐIĆA (9–20)

Vladimir Prebilič, Dunja Dobaja
UTICAJ SOŠKOG FRONTA NA ZALEĐE I SLOVENAČKE CIVILE (21–40)

Ivan Ristić
BUGARSKA POLITIČKA EMIGRACIJA U KRALJEVINI SHS (41–62)

Nikola Žutić
VJERSKI LIBERALIZAM I JUGOSLAVENSTVO PATRIJARHA VARNAVE I KONKORDATSKA KRIZA 1930–1938 (63–82)

Ivan M. Becić
LIST „BORBA“ U BORBI ZA OVLADAVANJE JAVNIM MNJENJEM U SRBIJI 1944–1945 (83–102)

Saša Stanojević
„NARODNI GLAS“ O KONFISKACIJI IMOVINE U TOPLIČKOM OKRUGU POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA (103–114)

Ivana Dobrivojević
STAMBENE PRILIKE U JUGOSLOVENSKIM GRADOVIMA 1945–1955 (115–130)

Dragan Bogetić
EVOLUCIJA SOVJETSKIH GLEDIŠTA PREMA POLITICI NESVRSTANOSTI. RAZLIKE U JUGOSLOVENSKOM I SOVJETSKOM POIMANJU NAČELA SOCIJALISTIČKOG INTERNACIONALIZMA (131–146)

Srđan Cvetković
NEOIBEOVCI. OBRAČUN SA PROSOVJETSKOM OPOZICIJOM U SFRJ I KIDNAPOVANJE VLADE DAPČEVIĆA (147–164)

Kosta Nikolić
„ILI ĆE SRBIJA BITI REPUBLIKA, ILI ĆE PRESTATI DA POSTOJI“. USTAVNE PROMENE U SRBIJI 1989 (I) (165–188)

ESEJI

Bojan B. Dimitrijević
SVEDOČENJE O SUĐENJU I SPORNOJ KOLABORACIJI ĐENERALA MIHAILOVIĆA (189–196)

E’ntina Ekaterina Gennad’evna
OD RASPADA KA MODERNIZACIJI: O SAVREMENIM RUSKO-SRPSKIM ODNOSIMA (197–222)

DOKUMENTA

Sofija Božić
JEDNO NEPOZNATO PISMO LUJA VOJNOVIĆA (223–228)

PRIKAZI

Marijana Todorović Bilić
ISTORIJA 20. VEKA, ČASOPIS INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU, 2001, 3, Beograd (229–231)

Božica Slavković
27. MART 1941 – 70 GODINA KASNIJE, zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2012, str. 236 (231–233)

Nebojša Stambolija
BORA DRAGAŠEVIĆ, STOPAMA PREDAKA – AUTOBIOGRAFIJA, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2012, str. 746 (233–235)

Miomir Gatalović
ZORAN JANJETOVIĆ, OD „INTERNACIONALE“ DO KOMERCIJALE. POPULARNA KULTURA U JUGOSLAVIJI 1945–1991, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2011, str. 306 (235–238)

INFORMACIJE

Nebojša Stambolija
DESNIČINI SUSRETI 2012: INTELEKTUALCI I RAT, 1939–1947, Zadar–Islam Grčki, 14–16. septembar 2012 (239–240)

Momir Ninković
Četvrti naučno-stručni skup ISTORIJA MEDICINE, FARMACIJE, VETERINE I NARODNA ZDRAVSTVENA KULTURA, Zaječar, 27–28. septembar 2012 (241–242)

IN MEMORIAM

Smiljana Đurović
DR BRANISLAV GLIGORIJEVIĆ 1935–2012 (243–246)

Tags: