Categories

Milan Balaban, PhD
Tomas Bata University in Zlín, Bata Information Center
Zlín, The Czech Republic

 

Dalibor Savić, PhD
University of Banja Luka, Faculty of Political Science

Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

 

Mgr Jan Herman
Tomas Bata University in Zlín, Bata Information Center
Zlín, The Czech Republic

 

PROTESTS AGAINST THE BATA COMPANY: CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ANTI-INDUSTRIAL PROCESSES IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES/YUGOSLAVIA

Vol. XXXIX, 1/2021, pp. 53–76
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.bal.53-76

 

ABSTRACT/RESUME:

The paper presents an analysis of the anti-industrial processes in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, later the Kingdom of Yugoslavia. In this context, special attention was paid to the protests against the Bata Company, which by its arrival suppressed domestic industrial and artisan production in the leather industry, i.e. deepened the unfavorable social position of the population, existentially dependent on domestic footwear production. The Bata Company in Yugoslavia was founded in 1920 and until the end of the decade the retail network grew, but there was still no production, as the footwear and accessories were imported from Czechoslovakia. After the establishment of the factory in Borovo in 1931, Bata became the dominant shoe producer in the entire country and covered almost 90 per cent of domestic production and sales. However, during its expansion, the Company was exposed to growing protests from domestic producers and small shoemakers. Those protests lasted almost a decade, peaking at the turn of 1935/1936, by organizing mass demonstrations, which occasionally grew into violent incidents. These protests caused the adoption of several measures by the Yugoslav authorities, which limited the business of the company but did not adopt legislation that would take the form of a law, the so-called Lex Bata, which were adopted in Switzerland and France. After that peak, the protests slowly subsided, so that at the end of the decade, Bata completely took over the market of the Kingdom of Yugoslavia.

 

KEYWORDS: Bata Company, Yugoslavia, Czechoslovakia, Interwar Period, Anti-Industrial Protests, Footwear Industry, Craftsmen

 

REFERENCES:

 • Asemoglu Daron, i Džejms A. Robinson. Zašto narodi propadaju: Poreklo moći, prosperiteta i siromaštva. Beograd: Clio, 2014.
 • Balaban, Milan. Podnikáni firmy Baťa v Jugoslávii. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2018.
 • Balaban, Milan. “Yugoslav-Czechoslovak Economic Relations between 1918 and 1938 year”. Doktorská disertace, Filozofická fakulta Masarykové univerzity, Brno, 2016.
 • Balaban, Milan. “General overview of Yugoslav-Czechoslovak economic and trade relations for period between 1918 and 1938”. Slovanský přehled, 102,
  3, (2016), 503–612.
 • Bajkić, Velimir. Izabrani spisi. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Cekota, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1981.
 • Čalić, Mari-Žanin. Socijalna istorija Srbije 1815–1941. Beograd: Clio, 2004.
 • Dejmek, Jindřich. Jan Šeba: Paměti legionáře a diplomata. Praha: AV ČR, 2016.
 • Dimitrijević, Sergije. Karakteristike industrije i rudarstva bivše Jugoslavije. Beograd: Biblioteka Društva ekonomista Srbije, 1949.
 • Đurović, Smiljana. Državna intervencija u industriji Jugoslavije (1918–1941). Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1986.
 • Gatti, Alain. Chaussures les hommes qui vont pieds nus: Bata-Hellocourt, 1931–2001: enquete sur la memoire industrielle et sociale. Metz: Serpenoise, 2004.
 • Hodáč, X. František. Tomáš Baťa: Život a práce hospodářského buditele. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015.
 • Hrelja Kemal, i Martin Kaminski. Jugoslovenski kombinat gume i obuće. Slavonski Brod: Historijski institut Slavonije, 1971.
 • Kubů, Eduard. „Die Bata-Gefahr“: Anti-baťovská propaganda a bojkotové akce v Německu na přelomu 20. a 30. let 20. století“. U: Pocta Janu Janákovi: předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Bronislav Chocholáč i Jiří Malíř, 527–539. Brno: Matice moravská, 2002.
 • Kukoleča, M. Stevan. Industrija Jugoslavije 1918–1938. Beograd: Balkanska štampa a. d., 1941.
 • Jemelka Martin, i Ondřej Ševeček. Tovární města Baťova koncernu: Evropská kapitola globální expanze. Praha: Academia, 2016.
 • Lehár, Bohumil. Dějiny Baťova koncernu. Praha: SNPL, 1960.
 • Matić, Vesna. Finansije srpske. Beograd: Udruženje banaka Srbije, 2014.
 • Pagáč, Jaroslav. Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce. Praha: Sfinx, 1926.
 • Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918–1988, Knjiga prva, Kraljevina Jugoslavija. Beograd: Nolit, 1988.
 • Philipp, Rudolph. Der unbekannte Diktator Thomas Bata. Wien – Berlin: Agis – Verlag, 1928.
 • Pokluda, Zdeněk. Člověk a práce: z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati = Man and Work: The Vision and Principles of Economics of Tomas Bata. Zlín: Nadace Tomáše Bati, 2015.
 • Pokluda, Zdeněk. Ze Zlína do světa – příběh Tomáše Bati = From Zlin into the World – The Story of Tomas Bata. Zlín: Nadace Tomáše Bati, 2015.
 • Schib, Karl. Geschichte des Dorfes Möhlin. Erschienen Thayngen: Augustin, 1959.
 • Živić Dražen, i dr. Bata-Borovo (1931.–2016.). Povijesno naslijeđe i perspektive. Zagreb – Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2019.