Categories

Dr Blaž Torkar
Military School Center of the Slovenian Army/Military Museum
Maribor, Slovenia

 

Dr Bojan B. Dimitrijević
Institute for Contemporary History
Belgrade, Serbia

 

THE CLASH BETWEEN THE YUGOSLAV PEOPLE’S ARMY AND SLOVENIAN TERRITORIAL DEFENCE IN NORTHERN PRIMORSKA REGION 1991

Vol. XXXVI, 1/2018, pp. 179–198
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.1.tor.179-198

 

ABSTRACT/RESUME: The article provides a detailed description of armed conflict in the Primorska region during War in Yugoslavia or Slovenian Independence War, from June 26 to July 7, 1991. The Slovenian TO was commanded by the Republic Slovenia Territorial Defence Headquarters and it was consisted of seven regional Headquarters. One of them was the 6th Regional Staff of Territorial Defence of the Northern Primorska. On the other side, most of the JNA forces in the area of Northern Primorska during 1991 were controlled by the 228th Motorised brigade and two border Battalions in Sežana and Nova Gorica. The movement of the JNA units upon the orders of the Federal Yugoslav Government with the intention to seize the international border crossings with Italy, and halt the process of the Slovenian independence, started from the barracks in Pivka to the Vipava Valley on „the day before“, the 26th June 1991. On the following day the JNA units occupied main international border crossings around Nova Gorica. The attack of Slovenian TO units and defeat in Rožna Dolina border crossing on the 28th June was a turning point in the clash in the Primorska. Following this incident another armoured unit at the Vrtojba border crossing surrendered on the following day. That development led to collapse of the eventual JNA further movements and operations. The most important aspect of the conflict in Northern Primorska region during Slovenian Independence War was its negotiated resolution between JNA and Slovenian political and defence structures, mostly without using arms. Some of the guardhouses surrendered to Slovenian forces, and in the afternoon of the 2nd July the ceasefire was arranged. In following days the international arbitration help the process of the negotiations between the Federal Yugoslav and Slovenian authorities, which resulted in decision that JNA forces should withdraw from Slovenia in period between August and October 1991.

 

KEYWORDS: Yugoslavia, Slovenia, Primorska, Yugoslav People՚s Army, Territorial Defense, War

 

REFERENCES:

 • Bačar, Stanislav, ur. Njim vsem pripada slava: osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin. Nova Gorica: Goriški muzej, 2009.
 • Berginc, Vito. „Vojna za samostojno Slovenijo 1991 na območju 63. Obm ŠTO Tolmin“. Vojnozgodovinski zbornik, br. 7, (2001).
 • Berginc, Vito. „Načrt „Jezero““. V: Trdna mreža: osamosvajanje Slovenije v Zgornjem Posočju. Ur. Roman Medved, 95–96. Tolmin: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje,
 • Filipčič, Rok. „Južnoprimorska pokrajina TO“. V: Vojaška obramba Slovenije 1990–1991. Ur. Tomaž Kladnik, 293–296. Ljubljana: Defensor, 2011.
 • Janša, Janez. Premiki, nastajanje in obramba slovenske države 1988–1992. Ljubljana: MK, 1992.
 • Kladnik, Tomaž, ur. Vojaška obramba Slovenije. Ljubljana: Defensor, 2011.
 • Kladnik, Tomaž. „Teritorialna obramba v obrambi suverenosti Republike Slovenije“. V: Vojaška obramba Slovenije 1990–1991. Ur. Tomaž Kladnik, 7–17. Ljubljana: Defensor, 2011.
 • Kolšek, Konrad. Prvi pucnji u SFRJ, sećanja na početak oružanih sukoba. Beograd: Dangraf, 2005.
 • Križman, Silva. Dan prej. Koper: Primorske Novice, 1994.
 • Lisjak, Srečko. „Pred 16. leti so uspešno združili sile“. Sobotna priloga, 21. 7. 2007.
 • Lisjak, Srečko. „Zavzetje obmejne stražnice Nova vas, 1. julija 1991“. Vojaška zgodovina 2, št. 2, (2001).
 • Lovšin, Andrej. Skrita vojna, spopad varnostno-obveščevalnih služb 1990–1991. Ljubljana: Alpe Avro, Mladinska knjiga, 2001.
 • Markovčič, Friderik. „Goriška v osamosvojitveni vojni leta 1991“. Diplomski rad, Univerza u Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2013.
 • Marijan, Davor. Smrt oklopne brigade. Zagreb–Sarajevo: Naklada Zoro, 2002.
 • Medved, Roman, ur. Trdna mreža: osamosvajanje Slovenije v Zgornjem Posočju. Tolmin: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje, 2008.
 • Micheletti, Balkans at War, Yugoslavia Divided 1991. Hong Kong: Concord Publications Company, 1992.
 • Močnik, Mitja. „Bojne aktivnosti bojne skupine 6. Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Slovenije leta 1991“. Vojnozgodovinski zbornik, št. 29, (2007), 96–100.
 • Nikolić Kosta, i Vladimir Petrović. Rat u Sloveniji. Dokumenta Predsedništva SFRJ 2. Beograd: ISI, 2012.
 • Pre­do­je­vić, Va­so. U pro­cje­pu, dnev­nič­ke za­bi­lješ­ke o raz­bi­ja­nju Par­ti­je, Ar­mi­je, Dr­ža­ve. Be­o­grad: Dangraf, 1997.
 • Race, Helena. „Dan Prej 26 junij 1991“. Diplomsko delo, Univerza u Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2005.
 • Spopad za mejni prehod Rožna dolina, Vojna za Slovenijo I, dokumentarni posnetki: Slavko Šuligoj, TV tednik, št. 1212/2008.
 • Švajncer, Janez J. Obranili Domovino: teritorijalna obramba Republike Slovenije v vojni za svobodno in samostojno Slovenijo 1991. Ljubljana: Viharnik, 1993.
 • Torkar, Blaž. „Severnoprimorska pokrajina TO“. V: Vojaška obramba Slovenije 1990–1991. Ur. Tomaž Kladnik, 377–419. Ljubljana: Defensor, 2011.