Categories

LIST OF REVIEWERS FOR VOLUME XXXVII

 

 1. Akademik LJUBODRAG DIMIĆ, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 2. dr PREDRAG J. MARKOVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 3. Dr VLADIMIR GEIGER, znanstveni savjetnik, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 4. Dr BOJAN B. DIMITRIJEVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 5. Dr KOSTA NIKOLIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 6. Dr ZORAN JANJETOVIĆ, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 7. Dr SABINE RUTAR, viši naučni saradnik, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg
 8. Dr ANDREJ BORISOVIČ EDEMSKI, viši naučni saradnik, Institut slavistike Ruske akademije nauka, Moskva
 9. Dr GORAN MILORADOVIĆ, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 10. Dr SRĐAN CVETKOVIĆ, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 11. Dr SLOBODAN SELINIĆ, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 12. Dr MILAN KOLJANIN, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 13. Dr VLADIMIR PETROVIĆ, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 14. Dr DRAGOMIR BONDŽIĆ, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 15. dr MARTIN PREVIŠIĆ, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 16. dr VJERAN PAVLAKOVIĆ, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 17. Dr LJUBINKA ŠKODRIĆ, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 18. Dr MIOMIR GATALOVIĆ, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 19. Dr JELENA JOVANOVIĆ SIMIĆ, kustos, Muzej nauke i tehnike, Beograd
 20. RADE RISTANOVIĆ, istraživač-saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd