Categories

Dunja Dobaja, PhD
Institute of Contemporary History
Ljubljana, Republic of Slovenia

 

HOSPITALS IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA – „DISADVANTAGED“ INSTITUTIONS OF THE CURATIVE BRANCH. THE EXAMPLE OF THE GENERAL STATE HOSPITAL IN LJUBLJANA

Vol. XXXVI, 2/2018, pp. 55–68
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.2.dob.55-68

 

ABSTRACT/RESUME:

The article focuses on the overcrowding of the General State Hospital in Ljubljana during the period between the wars, although this hospital also faced other personnel and staffing problems. The spatial problem exceeded the limits of the bearable and was not only a Slovenian, but to a large extent an all-Yugoslav problem. Criticisms regarding the poor financial, spatial, and staffing situation of hospitals were coming in from the banovinas (subdivisions of the state). The pressures on the central government to solve the problems were increasing. The state operated within its financial capabilities; especially during the period of the economic crisis, the Ministry of Social Policy and National Health could solve and regulate only the basic issues. The problem of hospitals was addressed more thoroughly by the Minister Dragiša Cvetković, who made concrete proposals for the drafting of a new act on hospitals. It seemed that things could slowly be put right, but the positive development was interrupted by the war. The spatial problem of the central Ljubljana hospital was not solved.

 

KEYWORDS: hospitals, Kingdom of Yugoslavia, Dravska Banovina, General State Hospital in Ljubljana, curative medicine

 

REFERENCES:

 • Borisov, Peter. Od ranocelništva do začetkov znanstvene kirurgije na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977.
 • Borisov, Peter. Ginekologija na Slovenskem od nastanka do 80. let 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995.
 • Černič, Mirko. „Ljubljanski kirurški oddelek, sepsa spomladi 1933 in še kaj“. Zdravniški vestnik: strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini, l. 5, št. 11, (1933), 381−386.
 • Černič, Mirko. „Ljubljanski kirurški oddelek, sepsa spomladi 1933 in še kaj“. Zdravniški vestnik: strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini, l. 6, št. 1, (1934), 24−29.
 • Černelč, Stanko. „Rak v Dravski banovini v luči statistike“. Zdravniški vestnik: strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini, l. 3, št. 9, (1937), 103−108.
 • Dević, Nemanja. „Rajaković Miloje“. U: Senatori Kraljevine Jugoslavije: Biografski leksikon. Urednici Momčilo Pavlović, Nebojša Stambolija, Milan Gulić, 253. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2016.
 • Dobaja, Dunja. „Socialna in zdravstvena problematika v obdobju Ljubljanske oblasti in Dravske banovine“. U: Marko Natlačen (1886–1942) v zgodovinskem dogajanju. Urednik Zdenko Čepič, 139−155. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.
 • „Ekspoze Ministra socijalne politike i narodnog zdravlja u narodnoj skupštini o budžetu Ministarstva za 1939–1940 godinu“. Socijalni arhiv, god. 5, br. 1–2, (1939), 1−5.
 • Lazarević, Žarko. Plasti prostora in časa: Iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.
 • Gulić, Milan. „Cvetković Dragiša“. U: Senatori Kraljevine Jugoslavije: Biografski leksikon. Urednici Momčilo Pavlović, Nebojša Stambolija, Milan Gulić, 71−73. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2016.
 • Meršol, Valentin. „O ljubljanski bolnici“. Zdravniški vestnik: strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini, l. 2, št. 8, (1936), 72−78.
 • Meršol, Valentin. „Bolnišnice v Sloveniji“. U: Spominski zbornik Slovenije. Urednici Jože Lavrič, Josip Mal, France Stele, 490–506. Ljubljana: Jubilej, 1939.
 • „Trpljenje v številkah“. Slovenec: političen list za slovenski narod, 16. 1. 1931, 8.
 • „Zakon o bolnicah“. Uradni list kraljevske banske uprave dravske banovine, 41, št. 1, (1930), 523−528.
 • Zalokar, Alojz. „Pomanjkanje postelj in socialna služba v naših bolnicah“. Zdravniški vestnik: strokovno glasilo zdravništva v dravski banovini, l. 8, št. 5, (1936), 211−216.
 • Zupanič Slavec, Zvonka. Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno in njegov utemeljitelj dr. Ivo Pirc. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005.