Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Filter by Categories
Autori
Neki autor
Check/uncheck all
2015.
2016.
2017.
{ "homeurl": "http://istorija20veka.rs/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 0, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "http://istorija20veka.rs/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "trigger": { "delay": 300, "autocomplete_delay": 310 }, "overridewpdefault": 0, "override_method": "post", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "right", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "defaultimage", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "show_more": { "url": "?s={phrase}", "action": "ajax" }, "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }
Категорије

Dr Jasmina Milanović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

MATERINSKO UDRUŽENJE – HUMANI I SOCIJALNI ASPEKTI DELOVANJA 1904-1941.

God. XXXVI, 2/2018, str. 37–54
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.2.mil.37-54

 

APSTRAKT/REZIME:

Socijalna politika u Kneževini i Kraljevini Srbiji nije bila regulisana na državnom nivou, već je staranje o napuštenoj deci, nemoćnima i starima bilo briga opštinskih i okružnih vlasti. Prvo privremeno prihvatilište za decu – ratnu siročad stvoreno je posle srpsko-turskih ratova 1877, ali je briga o ovoj deci vrlo brzo prešla u ruke Ženskog društva. Još jedan dom je osnovan 1881. godine, ali su u njega primana deca starija od pet godina. Najveći procenat smrtnosti dece je bio upravo u grupi odojčadi i dece do 5 godine, pa je zato stvaranje Materinskog udruženja 1904. godine predstavljalo prekretnicu u zdravstvenoj i socijalnoj nezi i zbrinjavanju napuštene dece i siročadi. Zahvaljujući posvećenom radu prve predsednice udruženja Sare Karamarković i potpredsednice dr Drage Ljočić, rezultati su bili vidljivi već u prvim godinama delovanja.

 

KLJUČNE REČI: Materinsko udruženje, Sara Karamarković, Draga Ljočić, socijalna politika, Dom za nahočad, Dom za odojčad

 

REFERENCE:

 • Almanah humanih društava. Uredili Siniša L. Sretenović i Božidar S. Nedeljković-Ročkoman. Beograd: izdanje urednika, 1940.
 • Dom Materinskog udruženja u Beogradu, posvećeno svečanom otvaranju Doma Mat. udruženja 4. decembra 1925. god. Za štampu priredila Dar. Ć. Panić. Beograd: b. i., 1926.
 • Godišnji izveštaj Materinskog udruženja (1912–1913, 1925–1939). Beograd: b. i., 1912, 1913, 1925–1939.
 • „Godišnji izveštaj uprave Materinskog udruženja za 1907. god.“. Domaćica, organ Ženskog društva i njegovih podružina. God. XXIX, br. 5, (Beograd, maj 1908), 1–21.
 • Ivanović, Dragan. Kolevka zdravstva u Srbiji, knj. 1. Ruma: Srpska knjiga, 2003.
 • „Izveštaj Materinskog udruženja za 1906. godinu“. Domaćica, organ Ženskog društva i njegovih podružina. XXX, br. 5, (Beograd, maj 1907), 1–18.
 • Jovanović, Jovan J. „Materinsko udruženje“. Narodno zdravlje, br. 1, (1905).
 • „Materinsko udruženje u 1908. godini, godišnji skup držan 30. januara 1909. god.“. Domaćica, organ Ženskog društva i njegovih podružina. God. XXX, br. 2, (Beograd, 1909), 5–12.
 • Milanović, Jasmina. „Prva ženska bolnica u Kneževini Srbiji 1876–1877“. U: 800 godina srpske medicine, Treći Sokolski zbornik. Urednik Zoran Vacić, 15–34. Beograd: Srpsko lekarsko društvo, 2017.
 • Pravila društva Materinskog udruženja. Beograd: Društvo Materinskog udruženja, 1904.
 • Pravila Materinskog udruženja. Beograd: b. i., 1929.
 • Spomenica proslave dvadesetpetogodišnjice Materinskog udruženja. Beograd: b. i., 1930.
 • Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. Irig: Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Irigu, 1913.
 • Stojanović, Dubravka. „U senci ’velikih narativa’: Stanje zdravlja žena i dece u Srbiji početkom XX veka“. U: Žene i deca, 4. Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. 160–175. Beograd: Helsinški odbor, 2006.
 • Veljković, Snežana. Izgubljena bitka dr Drage Ljočić. http://www.rastko. rs/rastko/delo/15022 (pristupljeno 13. 3. 2015).