Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Filter by Categories
Autori
Neki autor
Check/uncheck all
2015.
2016.
2017.
{ "homeurl": "http://istorija20veka.rs/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 0, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "http://istorija20veka.rs/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "trigger": { "delay": 300, "autocomplete_delay": 310 }, "overridewpdefault": 0, "override_method": "post", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "right", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "defaultimage", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "show_more": { "url": "?s={phrase}", "action": "ajax" }, "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }
Категорије

Dr Dragan Bogetić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

DOPRINOS KONFERENCIJE U LUSAKI 1970. INSTITUCIONALIZACIJI SARADNJE NESVRSTANIH ZEMALJA I NJIHOVOM REAKTIVIRANJU U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

God. XXXVI, 1/2018, str. 161–178
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.1.bog.161-178

 

APSTRAKT/REZIME: U članku su analizirani unutrašnji i spoljni problemi koji su doveli do ozbiljne krize nesvrstanosti i stagnacije zajedničkih aktivnosti nesvrstanih zemalja na međunarodnom planu tokom druge polovine 60-ih godina prošlog veka i inicijativa koje su pokrenute u cilju prevazilaženja takvog stanja. Okupljanje lidera nesvrstanih u glavnom gradu Zambije – Lusaki, septembra 1970, predstavljalo je dobru priliku za dogovor o merama koje bi obezbedile kontinuiranu i koordinisanu zajedničku aktivnost nesvrstanih zemalja, čime bi se sprečilo ponovno marginalizovanje tih zemalja u sferi međunarodnih odnosa. Stoga je Samit u Lusaki, zapravo, predstavljao preloman momenat u sklopu procesa institucionalizacije saradnje vanblokovskih država i formiranja Pokreta nesvrstanosti.

 

KLJUČNE REČI: blokovi, nesvrstane zemlje, Jugoslavija, Zambija, Kaunda, Tito, dekolonizacija, koordinacija, saradnja, Vijetnam, Bliski istok, Daleki istok

 

REFERENCE:

 • Aćimović, Ljubivoje. Problemi bezbednosti u Evropi. Beograd: IMPP/Prosveta, 1978.
 • Bogetić Olivera, i Dragan Bogetić. Nastanak i razvoj pokreta nesvrstanosti. Beograd: Export-press, 1981.
 • Bogetić, Dragan. „Jugoslavija u Hladnom ratu“. Istorija 20. veka, god. XXVI, br. 2, (2008), 315–370.
 • Bogetić, Dragan. Jugoslovensko-američki odnosi 1961–1971. Beograd: ISI, 2012.
 • Bogetić, Dragan. „Kiparska kriza 1974. i pogoršanje jugoslovensko-američkih odnosa“. Tokovi istorije, br. 3, (2014), 111–129.
 • Bogetić, Dragan. „Yugoslavia and Non-Alignment: a Contribution to Overcoming Prejudices and Stereotypes“. Annales, Series Historia et Sociologia, let. 24, br. 4 (2014), Koper 2014, 615–624.
 • Čehulić Vukadinović, Lidija. Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi. Zagreb: Politička kultura, 2010.
 • Godišnjak Instituta za međunarodnu politiku i privredu. 1970. Beograd: IMPP, 1971.
 • Ivanović, Vladimir. Jugoslavija i SR Nemačka 1967–1973. Beograd: ISI, 2009.
 • Jakovina, Tvrtko. „Tito’s Yugoslavia as the Pivotal State of the Non-Aligned“. U: Tito – viđenja i tumačenja, Zbornik radova. Urednica Olga Manojlović Pintar, 389–404. Beograd: INIS, Arhiv Jugoslavije, 2011.
 • Keesing’s Contemporary Archives, 1970.
 • Kreačić, Miroslav. „Značaj Konsultativnog sastanka specijalnih predstavnika vlada nesvrstanih za kontinuitet i razvoj pokreta nesvrstanosti“. U: Tito – nesvrstanost – savremenost, Zbornik radova. Urednici Bojana Tadić, Vladimir Falatov, 87–93. Beograd: Memorijalni centar „Josip Broz Tito“, 1988.
 • Mandić, Blažo. Tito u dijalogu sa svetom. Novi Sad: Mir/Prometej, 2005.
 • Mates, Leo. Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije. Beograd: Nolit, 1976.
 • Mojsov, Lazar. „Savremena kriza međunarodnih odnosa i politika i pokret nesvrstanosti“. U: Tito – nesvrstanost – savremenost, Zbornik radova. Urednici Bojana Tadić, Vladimir Falatov, 175–193. Beograd: Memorijalni centar „Josip Broz Tito“, 1988.
 • Radenković, Đorđe. Tito: susreti sa državnicima sveta. Beograd: Mladost, 1975.
 • Redžepagić, Sulejman (ur.). Radnički i nacionalno-oslobodilački pokreti. Tom I, Afrika, Azija, Latinska Amerika. Beograd: Institut za izučavanje radničkog pokreta, 1968.
 • Stojković, Momir. Тito-Nehru-Naser – nastavak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti. Zaječar: „Zaječar“, 1983.
 • Štaubringer, Zvonko. Maršal mira. Zagreb: Globus, 1980.
 • Vukadinović, Radovan. Evropska sigurnost i suradnja. Zagreb: Globus, 1976.